Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  Umowa Nr IKiOŚ.02.2016  20.01.2016 PB-H F.Maziarz i A.Nadolna Ustka Dostawa artykułów, narzędzi-do prac porządkowych, naprawy dróg i chodników na terenie Miasta Ustka 30000,00 do 31.12.2016 
 2  Umowa Nr IKiOŚ.03.2016  21.01.2016 PGH LECH-POL Darłowo Dostawa mieszanki kruszywa frakcji 29151,00

 do 30.12.2016

 3  Umowa Nr IKiOŚ.4.2016  09.02.2016 EL-KO Usta Świadczenie usług elektrycznych na majątku GMU 110000,00

do 31.12.2016

 4  Umowa Nr IKiOŚ.5.2016  05.02.2016 Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt Ustka Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych i zwierzętom bezdomnym 47137,38

do 31.12.2016

 5  Umowa Nr IKiOŚ.6.2016  08.02.2016 ZUI TRAFIC Słupsk Konserwacja i montaż nowego oznakowania pionowego na terenie Miasta Ustka 171482,91

do 31.12.2016

 6  Umowa Nr IKiOŚ.7.2016  11.02.2016 EL-KO Ustka Wymiana kabla oświetlenia w rejonie ul. Wczasowej i Leśnej 25000,00

7 dni od dnia podpisania

 7  Umowa Nr IKiOŚ.08.2016  17.02.2016 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Słupsk Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Ustka

1300/za psa

600/za kota

26.02.2016 do 30 czerwca 2016 r.

 8  Umowa Nr IKiOŚ.09.2016  18.02.2016 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa Ekspertyza techn. obiektu mostowego w Porcie Ustka-Kładka ruchoma  przeznaczona do ruchu pieszego. 9963,00

do 02.03.2016 r.

 9  Umowa Nr IKiOŚ.10.2016  17.02.2016 PW EGIDA Sp. z o.o. Włynkówko Bieżące remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2016 roku 528,90/1tona masy bitum. do 31.12.2016 r.
 10  Umowa Nr IKiOŚ.11.2016  26.02.2016 Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Słupsk Wykonanie modernizacji balustrady mostowej na wiadukcie drogowym na ul.Zubrzyckiego w Ustce 14650,52

14 dni od podpis. umowy

 11  Umowa Nr IKiOŚ.12.2016  29.02.2016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w m-cu marcu 2016 roku 123500,00

01.03.2016-31.03.2016

 12  Umowa Nr IKiOŚ.13.2016  14.03.2016 PW AKMA Zaleskie

Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych

18296,25

do 31.12.2016

 13  Umowa Nr IKiOŚ.14.2016  24.03.2016 AG LOGISTIC Słupsk

Opracowanie dokumentacji budowy kontenerowej bazy ratowników WOPR

3690,00

6 tyg. od podpisania umowy

 14  Umowa Nr IKiOŚ.15.2016  18.03.2016 Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Gdańsk Program zapobiegania bezdomności zwierząt 5000,00

do 23.12.2016

 15  Umowa Nr IKiOŚ.16.2016  14.03.2016 ZUP SKWER Grabno Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych/koparko-ładowarka/ 41820,00

do 31.12.2016

 16  Umowa Nr IKiOŚ.17.2016  14.03.2016 ZUP SKWER Grabno Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych/ciągnik z przyczepą/ 46125,00

do 31.12.2016

 17  Umowa Nr IKiOŚ.18.2016  23.03.2016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy Miasto Ustka w 2016 roku 2263680,00

01.04.2016-31.12.2016

 18  Umowa Nr IKiOŚ.19.2016  31.03.2016 INVESTIM SA W-wa Dostawa ławek- 62 szt, betonowych śmietniczek z daszkami wraz z metalowymi wkładami-32 szt 48294,72

do 22.04.2016

 19  Umowa Nr IKiOŚ.20.2016  07.04.2016 AMW Biuro Projektów Słupsk Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Słowiańskiej, Mickiewicza i Kilińskiego w Ustce 143196,60

15 tyg. od podpisania umowy

 20  Umowa Nr IKIOŚ.21.2016  04.04.2016 ZRD FRSAGRES Kobylnica Wynajem równiarki i walca drogowego 33.886,50

do 31.12.2016

 21  Umowa Nr IKIOŚ.24.2016  14.04.2016 TERRA Zielona Góra Dostawa kaskadowych konstrukcji kwiatowych  8 szt. 29243,00

do 30.04.2016

 22  Umowa Nr IKiOŚ.25.2016  14.04.2016 EL-KO Ustka Serwisowanie fontann 30.000,00

do 30.10.2016

 23  Umowa Nr IKiOŚ.27.2016  18.04.2016 Z-d Utrzymania Dróg i Transportu Słupsk Odnowienie i wykonanie nowego oznakowania poziomego ulic 29446,20

25.04.-25.09.2016

 24  Umowa Nr IKIOŚ.29.2016  26.04.2016 TERRA Zielona Góra Dostawa kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wiszących 30 szt. 23.759,30

do 25.05.2016

 25  Umowa Nr IKiOŚ.30.2016  27.04.2016 Pracownia Projektowo-Realizacyjna EFEKT J. N. Czyżewska Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mieszkań socjalnych pomiędzy ulicami: Darłowska, Wiejska i Kolorowa w Ustce 111930,00

Zadanie I: do dnia 31 sierpnia 2016r.

Zadanie II: do dnia 28 lutego 2017r.

Zadanie III: do dnia 31 sierpnia 2017r.

Zadanie IV: do dnia 31 sierpnia 2017r.

 26  Umowa Nr IKIOŚ.31.2016  04.05.2016 MANUFAKTURA Szczecin Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Ustce 58.179,00 do 15.11.2016
 27  Umowa Nr IKiOŚ.32.2016  10.05.2016 INVESTIM SA Warszawa Dostawa wraz z montażem daszków na pojemniki betonowe 19987,50 do 03.06.2016
 28  Umowa Nr IKIOŚ.33.2016   13.05.2016 Z-d Usług Transportowo-Asenizacyjnych Kobylnica Usługi czyszczenia i remontu kanalizacji deszczowej na terenie GMU w 2016 r. 149.086,10 do 31.12.2016 
 29  Umowa Nr IKiOŚ.34.2016  25.05.2016 Przedsięb.Budowy Segmentów Płock Budowa Kontenerowej bazy ratowników WOPR 511.680,00 do 15.06.2016 
 30  Umowa Nr IKiOŚ.35.2016  30.05.2016 AG LOGISTIC Słupsk Nadzór inwestorski przy budowie kontenerowej bazy ratowników WOPR 3.690,00 do 15.06.2016 
 31  Umowa Nr IKiOŚ.36.2016  08.06.2016 HERKULES Chrzanów Budowa siłowni plenerowej ul. Koscielniaka-Wilcza w Ustce 41057,40  40 dni od podpisania umowy
 32  Umowa Nr IKiOŚ.37.2016  13.06.2016 Pracownia Projektowa MOST Wargowo/Poznań Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy pod obejścia(obwodnicy) Miasta Ustka 589170,00  do 30.09.2017
 33  Umowa Nr IKiOŚ.39.2016  07.07.2016 ALTARO Sp. s.c. Dabrowa Górnicza Dostawa wyposażenia bazy kontenerowej ratowników WOPR 9206,55 11.07.2016 
 34  Umowa Nr IKiOŚ.40.2016  30.06.2016 O-Projekt Dębnica Kaszubska Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ulicy Makowej, Irysowej, Narcyzowej i Akacjowej w Ustce 61000,00 do 15.12.2016 
 35  Umowa zlecenie IKiOŚ.2150.45.2016  05.07.2016 Kuczun Andrzej Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4010,00 06.07.-05.08.2016 
 36  Umowa Nr IKiOŚ.47.2016  12.07.2016 Cities Lighting Consultants Warszawa Opracowanie aktualizacji audytu energtycznego i dokumentacji sieci oświetleniowej na terenie miasta Ustka 3444,00 do 16.08.2016 
 37  Umowa Nr IKiOŚ.49.2016  24.06.2016 PGH LECH-POL Darłowo Dostawa 300 ton mieszanki optymalnej kruszywa frakcji 29151,00 do 30.12.2016 
 38  Umowa Nr IKiOŚ.50.2016  13.07.2016 ALUCAR Dębnica Kaszubska Wykonanie i montaż tablic ostrzegawczych na ostrogach 23000,00 7 dni od dnia podpisania 
 39  Umowa Nr IKiOŚ.51.2016  21.07.2016 Pracownie Iżynierskie SOCHA Bydgoszcz Wykonanie dokumentacji budowy trasy rowerowej na terenie miasta Ustka-Pomorskie Trasy Rowerowe 179272,50 do 30.11.2016 
 40  Umowa Nr IKiOŚ.52.2016  19.07.2016 ZUT-Asenizac. Kobylnica Remont przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Pomorskiej w Ustce 28577,83  do 31.07.2016
 41  Umowa Nr IKiOŚ.53.2016  15.07.2016 OGRODY S.C. Bierkowo Wycinka, pielęgnacja oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Ustka 117968,40 do 19.12.2016
 42  Umowa Nr IKiOŚ.54.2016  07.07.2016 DECOR LIGHT Bielsko-Biała Dostawa elementów iluminacji świetlnych 49200,00 2 tyg. od podpisania umowy 
 43  Umowa Nr IKiOŚ.55.2016  29.07.2016 Termo Projekt Dębnica Kaszubska Wykon. dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanicy kajakowej  30000,00  11.2018
 44  Umowa Nr IKiOŚ.56.2016  14.09.2016 STUDIUM Sp. z o o Warszawa Wykon. dokumentacji budowy Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce 785973,08 09.2017 
 45  Umowa Nr IKiOŚ.57.2016  20.10.2016 Małe Formy Budowlane Gdynia Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych 15990,00  do 25.10.12016
 46  Umowa Nr IKiOŚ.58.2016  01.09.2016 ZU-H M. Dylewski Lipno Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Żeglarzy w Ustce 666711,99 do 01.11.2016 
 47  Umowa Nr IKiOŚ.59.2016  09.09.2016 Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Grudziądz Wykonanie dokumentacji oraz budowa infrastruktury w ramach zagospodarowania terenu leśnego w rejonie Rybackiej i Wczasowej 1044270,00 do 18.05.2018 
 48  Umowa Nr IKiOŚ.60.2016  09.09.2016 Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Grudziądz Wykonanie dokumentacji oraz budowa infrastruktury w ramach zagospodarowania terenu przy stawku Jeziorku Seekenmore 330870,00 do 15.06.2017 
 49  Umowa Nr IKiOŚ.61.2016  05.09.2016 Doradztwo Inwestycyjne Rożental Wykonanie dokumentacji oraz budowa infrastruktury w ramach zagospodarowania terenu wzdłuż plaży wschodniej wraz z połączeniem z drogą Wczasową 10209000,0 do 18.05.2017
 50  Umowa Nr IKiOŚ.62.2016  05.09.2016 Doradztwo Inwestycyjne Rożental Wykonanie dokumentacji oraz budowa infrastruktury w ramach zagospodarowania terenu lasku przy trakcie Solidarności w Ustce 307500,00 do 18.05.2017
 51  Umowa Nr IKiOŚ.63.2016  08.09.2016 Krężel Sp. z o.o. Kobylnica Zagospodarowanie terenu parku leśnego u zbiegu ulic Wilczej i Kościelniaka w Ustce w ramach Projektu Ochrona, rewaloryzacja i zabezpiecz. obszarów cennych przyrodniczo. 345631,72 do 18.05.2017
 52  Umowa Nr IKiOŚ.64.2016  08.09.2016 Krężel Sp. z o.o. Kobylnica Wykonanie dokumentacji na przebudowę dojść do plaży zachodniej zlokalizowanych w sąsiedztwie wydm. 647579,23 do 18.05.2017 
 53  Umowa IKiOŚ/65/2016  26.08.2016 PBH F.Maziarz i A.Nadolna Ustka Dostawa art. tech.budowlanych, narzędzi oraz ubrań roboczych 30000,00 do 31.12.2016 
 54  Umowa IKiOŚ/66/2016  26.08.2016 P.G.H. "LECH-POL" Teresa Dydyna Darłowo Dostawa 300 ton mieszanki optymalnej kruszywa frakcji 0-31 mm 29151,00 do 30.12.2016
 55  Umowa IKIOŚ.67.2016  08.09.2016 KRĘŻEL Kobylnica Budowa ul. 11 Listopada w Ustce 841685,62 do 01.11.2016 
 56  Umowa Nr IKiOŚ.68.2016  08.09.2016 ZUI TRAFIC Słupsk Przeprowadzenie pomiaru ruchu drogowego  15867,00 21 i 22.09.2016 
 57  Umowa Nr IKiOŚ.69.2016  16.09.2016 PPUH UNO Koszalin Nadzór inwestorski przy budowie kolektora kanalizacji deszczowej ul. Żeglarzy w Ustce 7134,00 wrzesień-listopad 2016 
 58  Umowa Nr IKiOŚ.70.2016  12.09.2016 DECOE LIGHT Bielsko-Biała Dostawa iluminacji świetlnych 29704,50 30 dni od podpisania umowy 
 59  Umowa Nr IKiOŚ.71.2016  15.09.2016 AG Logistic Słupsk Nadzór inwestorski przy budowie ul. 11 Listopada w Ustce 5904,00 do 15.11.2016 
 60  Umowa nr IKiOŚ.73.2016  19.09.2016 ENERGY SOLUTION Warszawa Umowa w zakresie przygotowania wspólnego postępowania na dostawę energii elektrycznej w ramach Słupskiej Grupy Zakupowej 1845,00 30 dni od przekazania niezbędnych dokumentów 
 61  Umowa Nr IKiOS.76.2016  26.10.2016 EL-KO Ustka Usługi elektryczne-konserwacja oświetlenia i urządzeń teletechnicznych na majątku GMU 19680,00 do 31.12.2016
 62  Umowa Nr IKiOS.80.2016  17.11.2016 Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt lek. wet. Katarzyny Wysockiej-Szczepanik Ustka Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym bądź przekazanym przez Straż Miejską lub Policję 5000,00 do 31.12.2016
 63  Umowa Nr IKiOS.82.2016  30.11.2016 Development Design Sp. z o.o. Słupsk Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulic: Słowiańskiej, Mickiewicza (etap I) i Kilińskiego (etap I) w Ustce 14593,95 12.2016 - 06.2017
 64  Umowa Nr IKiOS.83.2016  28.11.2016 Krężel Sp. z o.o. Kobylnica Budowa drogi gminnej - ulicy Akacjowej w Ustce 204099,83 do 28.12.2016
 65  Umowa Nr IKiOS.84.2016  28.11.2016 Krężel Sp. z o.o. Kobylnica Budowa drogi gminnej - ulicy Makowej w Ustce 191003,99 do 28.12.2016
 66  Umowa Nr IKiOS.85.2016  28.11.2016 Krężel Sp. z o.o. Kobylnica Budowa drogi gminnej - ulicy Narcyzowej w Ustce 152221,01 do 28.12.2016
 67  Umowa Nr IKiOS.86.2016  28.11.2016 Krężel Sp. z o.o. Kobylnica Budowa drogi gminnej - ulicy Irysowej w Ustce 218888,09 do 28.12.2016
 68  Umowa Nr IKiOS.87.2016  28.11.2016 P.P.U.J. "UNO" Koszalin Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie dróg gminnych - ulic: Akacjowej, Makowej, Narcyzowej i Irysowej w Ustce 7749,00 do 28.12.2016
69 Umowa nr IKiOŚ.88.2016 05.12.2016 FIT PARK Sp. z o.o. sp.k. Toruń Dostawa i montaż urządzeń silowni plenerowej - zad. 1 25 276,50 do 08.12.2016
70 Umowa nr IKiOŚ.89.2016 05.12.2016 FIT PARK Sp. z o.o. sp.k. Toruń Dostawa i montaż urządzeń silowni plenerowej - zad. 2 17 859,00 do 08.12.2016
71 Umowa nr IKiOŚ.90.2016 05.12.2016 FIT PARK Sp. z o.o. sp.k. Toruń Dostawa i montaż urządzeń silowni plenerowej - zad. 3 17662,80 do 08.12.2016
72 Umowa nr IKiOŚ.91.2016 06.12.2016 Krężel Sp. z o.o. Kobylnica Przebudowa ulic: Słowiańskiej, Mickiewicza (etap I) i ul. Kilińskiego (etap I) w Ustce 2 816 293,28 06.12.2016 - 31.05.2017
73 Umowa nr IKiOś.92.2016 06.12.2016 ENERGA OBRÓT SA Gdańsk Dostawa prądu - oświetlenie drogowe, obiekty i lokale

ceny jednostkowe   

ośw. uliczne - 233,336

obiekty - 259,166

01.01.2017-31.12.2017
74 Umowa nr IKiOŚ.93.2016 07.12.2016 ZUP Skwer Grabno Rozbiórka budynku przy ul. Polnej 17 220,00 do 23.12.2016
75 Umowa nr IKiOŚ.94.2016 07.12.2016 DECOR LIGHT Bielsko-Biała Dostawa napisu Ustka Wita 9 200,40

do 12.12.2016

76 Umowa nr IKiOŚ.95.2016 07.12.2016 Zakład Usług Inżynieryjnych Trafic Słupsk Dostawa słupków typu "Ratusz" - 80 szt. 27 638,10 do 30.12.2016
77 Umowa nr IKiOŚ.96.2016 08.12.2016 O-Projekt Dębnica Kaszubska Wykonanie PFU budowy trasy roweowej na terenie miasta Ustka 29 520,00 do 28.12.2016
78 Umowa nr IKiOŚ.97.2016 13.12.2016 ZUH - Marek Dylewski Lipno Przebudowa odwodnienia Cmentarza Komunalnego w Zimowiskach 246 605,47 do 28.12.2016
79 Umowa nr IKiOŚ.98.2016 01.12.2016 DECOR LIGHT Bielsko-Biała Dostawa bombki - iluminacji świetlnej 16 728,00 do 12.12.2016
80 Umowa nr IKiOŚ.99.2016 16.12.2016 PGH LECH-POL Darłowo Dostawa 300 ton mieszanki optymalnej 29 151,00 do 31.12.2016
81 Umowa nr IKiOŚ.100.2016 21.12.2016 Kijewski - instalacje sanitarne Krępa Słupska Usługi nadzoru inwestorskiego na Cmentarzu Komunalnym w Zimowiskach 2 767,50 do 28.12.2016
82 Umowa nr IKiOŚ.101.2016 17.11.2016 ZRD FRAGES Kobylnica Wynajem równiarki samojezdnej i walca z operatorem 23 370,00 do 31.12.2016
83 Umowa nr IKiOŚ.102.2016 21.12.2016 OGRODY s.c. Bierkowo Dostawa z montażem 17 sztuk osłon na drzewa 29 964,03 do 28.12.2016
84 Umowa nr IKiOŚ.103.2016 21.12.2016 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Słupsk Przejęcie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 30 000,00 01.01.2017-31.12.2017
85 Umowa nr IKiOŚ.104.2016 22.12.2016 Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt sp. z o.o. Gdańsk Bezpłatne znakowanie psów i kotów wolno bytujących w roku 2017 5 000,00 01.01.2017-31.12.2017
86 Umowa nr IKiOŚ.105.2016 30.12.2016 Przychodnie Weterynaryjna Małych Zwierząt Ustka Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych, dziko żyjących lub wolno bytujących kotów 49 927,30 01.01.2017 - 31.12.2017
 

Liczba odwiedzin : 920
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Zarzycka
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Meller-Kubica
Czas wytworzenia: 2016-01-07 11:48:40
Czas publikacji: 2017-01-09 11:24:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak