Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1.  1.OC.2016  14.03.2016 r.  Komenda Miejska Policji w Słupsku  Realizacja na terenie Gminy Miasto Ustka dodatkowych  zadań z zakresu bezpieczeństwa  i porządku publicznego w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. 24 900,00 zł  01.06.2016 r.-30.09. 2016 r. 
           

 

 

Liczba odwiedzin : 408
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Grzywa
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Grzywa
Czas wytworzenia: 2016-01-07 11:59:05
Czas publikacji: 2016-06-02 11:16:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak