Wydział Obsługi Informatycznej 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Obsługi Informatycznej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
  1  INFO.1.2016  05.01.2016  Zink Serwis Sp. z o.o. Umowa na świadczenie usług streamingowych obrazu z kamer miasta 840,00 01.01.2016-
31.12.2016
  2  145  05.01.2016  Technika Service Gibała Henryk Umowa o asystę techniczną programów komputerowych do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego 3.690,00 01.01.2016-
31.12.2016
  2  K334/2016  11.01.2016  TENSOFT Sp. z o.o. Umowa Serwisowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją systemu ADAS 44.280,00 01.01.2016-
31.12.2016
  3 -  11.01.2016  TENSOFT Sp. z o.o. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do Umowy Serwisowej K334 - od 01.01.2016
  4  INFO.2.2016  11.01.2016  COMSERWIS Spółka Jawna Umowa na świadczenie usługi Wsparcia Technicznego dla Systemów Informatycznych 16.088,40

 01.01.2016-
31.12.2016

5  110/2016/I  11.03.2016  InterArena Mariusz Grabowski Umowa o świadczenie usług internetowych - kamera na promenadzie 840,00

01.03.2016-
28.02.2017

6  INFO.3.2016  18.03.2016  Witkac Sp. z o.o. Umowa na korzystanie z systemu do obsługi Bidżetu Obywatelskiego 2017 2.829,00

21.03.2016-
21.03.2017

7  121/2016/I  21.03.2016  InterArena Mariusz Grabowski Umowa na swiadczenie usług internetowych - kamera na ławeczkę Ireny Kwiatkowskiej 840,00

15.03.2016-
15.03.2017

8  MK/EZD/69/2016  12.04.2016  MADKOM SA Umowa na modernizację i konserwację Systemu SIDAS EZD 10.736,47

13.04.2016-
13.04.2017

9 MK/BIP/68/2016  12.04.2016  MADKOM SA Umowa na korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP 2.472,30

13.04.2016-
13.04.2017

10 MK/BR/09/2016  12.04.2016  MADKOM SA Umowa na dzierżawę systemu SIDAS Broker 3.290,25

13.04.2016-
13.04.2017

11 -  12.04.2016  MADKOM SA Umowa dostepu do danych i powierzenia przetwarzania danych oraz zdalnego dostępu serwisowego -

czas
obowiązywania
umowy głównej

12 INFO.4.2016 31.05.2016  Logonet Sp. z o.o. Umowa na wykonanie Usteckiego Kalendarza Wydarzeń 4.495,65 31.05.2016- 20.06.2016
13 253/2016/I 28.07.2016  InterArena Mariusz  Grabowski Umowa o świadczenie usług internetowych - kamera na kładce 4.776,00

14.07.2016-
13.07.2016

14 INFO.5.2016 28.07.2016  Logonet Sp. z o.o. Umowa na wykonanie panelu nieruchomości na stronie internetowej Miasta Ustka 2.999,97

28.07.2016-
10.08.2016

15 INFO.6.2016 09.08.2016  GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Umowa na aktualizację i modyfikację Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Miasto Ustka 14.760,00

09.08.2016-
30.09.2017

16 GI-/00029000718 29.08.2016  Polkomtel Sp. z o.o. Aneks do umowy na świadczenie usług telekominukacyjnych w Promocji PWA dla przedsiębiorców -"Internet dla Firm dla stałych Klientów" 1.364,07

29.08.2016-
29.08.2018

17 INFO.7.2016 07.09.2016  DKS Sp. z o.o. Umowa na zakup, dostawę i instalację nowego urządzenia wielofunkcyjnego 13.990,02

07.09.2016-
30.09.2016

18 294/2016/I 22.09.2016  InterArena Mariusz Grabowski Umowa o świadczenie usług internetowych 11.988,00

01.10.2016-
30.09.2017

19 4377/mp/2016 28.09.2016  Logonet Sp. z o.o. Umowa na świadczenie usług serwisu technicznego i usług hostingu strony internetowej miasta 6.642,00 01.10.2016-
30.09.2018
20 4377/mp/2016 28.09.2016 Logonet Sp. z o.o. Umowa na świadczenie usług serwisu technicznego i hostingu strony internetowej Miasta Ustka 6.642,00 01.01.2017-
31.12.2018
21 INFO.8.2016 16.11.2016 Axence Sp. z o.o. Umowa na aktualizację i konserwację programu Axence Nvision 4.313,61 01.01.2017-
31.12.2017
22 INFO.9.2016 07.12.2016 PUH GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Umowa na nadzór autorski i opiekę techniczną oprogramowania eGmina z modułem IMPA 3.690,00 01.01.2017-
31.12.2017
 23 145 07.12.2016 Technika Service Gibała Henryk Umowa o asystę techniczną programów komputerowych do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego 3.690,00 01.01.2017-
31.12.2017
24 INFO.10.2016 07.12.2016 Webcamera Media Sp. z o.o. Umowa na świadczenie usług streamingowych obrazu z kamer miasta 10.800,00 01.01.2017-
31.12.2017
25 427/2016/I 16.12.2016 Interarena Mariusz Grabowski Umowa o świadczenie usług internetowych 840,00 01.01.2017-
31.12.2017
 

Liczba odwiedzin : 705
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2016-01-07 11:40:44
Czas publikacji: 2017-01-03 14:55:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak