Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 października 2015r.  

 
 

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej: http://parlament2015.pkw.gov.pl/

Składy obwodowych komisji wyborczych m. Ustka po ukonstytuowaniu

Prezentacja szkoleniowa dla obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 26

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 62

Zarządzenie nr 0050.SOA.202.2015 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w m. Ustka dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.SOA.201.2015 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o konieczności uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

Wyjaśnienia PKW nt. zasad zgłaszania chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 września 2015 r. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu

Zgłoszenie zmiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgach wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 25 sierpnia 2015 r. o miejscach do bezpłatnego plakatowania

Uchwała Nr X/99/2015Rady Miasta Ustka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1017).

 

Liczba odwiedzin : 2055
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Renata Kromrych
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2015-07-28 08:15:56
Czas publikacji: 2015-10-16 12:49:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak