Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
2016 ROK

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 SOA.272.1.2016  11.01.2016 TELZAL Łączność i Sygnalizacja, ul. mjr. H. Sucharskiego 81, 76-200 Słupsk Świadczenie usług teletechnicznych na centrali telefoniczne UM Ustka  7.675,20 zł 11.01.2016-31.12.2016 
2 SOA.272.2.2016 11.01.2016 LIBERTY Jakub Kamński, ul. Paderewskiego 30/6, 76-200 Słupsk Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu Miasta Ustka i Straży Miejskiej w Ustce 66.272,40 zł 11.01.2016-31.12.2016
3 SOA.272.3.2016 13.01.2016 P.U.H.P. PILAWA E. Pilawa, ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg Przegląd i konserwacja platformy schodowej V64  dla niepełnosprawnych petentów UM Ustka 4.132,80 zł 13.01.2016-31.12.2016
4 SOA.272.4.2016 13.01.2016 Zaklad Konsultingowo-Szkoleniowy OCHRONA PRACY B. Parzy, ul. Szczecińska 64/109, 76-200 Słupsk Doradztwo i obsługa UM Ustka w zakresie bhp i p.poż 8.856,00 zł 13.01.2016-31.12.2016
5 SOA.272.5.2016 13.01.2016 USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE W. Perszewski, ul. Witosa 3, 76-251 Kobylnica Przegląd i konserwacja systemów alarmowych w UM Ustka, SM oraz CPDz 8.520,00 zł 13.01.2016-31.12.2016
6  SOA.272.6.2016  13.01.2016  REK Jerzy Jurkiewicz, ul. Chobolańskia 57, 71-023 Szczecin Dzierżawa mechanizmu zegarowego znajdującego się na wieży budynku UM Ustka 3.291,48 zł 

 13.01.2016-31.12.2016

7 SOA.272.7.2016 12.02.2016 Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "Serkol" Sp. j., ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Ustka w 2016 r. do kwoty 31.697,48 zł

12.02.2016-31.12.2016

8 SOA.272.8.2016 16.02.2016 Hurtownia OPTIM Piotr Krupka, ul. Małopolska 26, 77-200 Miastko Dostawa artykułów biurowych, papierniczych, pismienniczych na potrzeby UM Ustka i CPDz w 2016 r. do kwoty 38.705,15 zł

16.02.2016-31.12.2016

9 SOA.272.9.2016 16.02.2016

PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp. j., ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzetu informatycznego UM Ustka w 2016 r. do kwoty 57.726,92 zł

16.02.2016-31.12.2016

10 SOA.272.10.2016 04.03.2016   Falck Medycyna Sp. z o.o., Warszawa, Centrum Medyczne Falck Ustka, ul. Kopernika 18, 76-270 Ustka Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami Urzędu Miasta Ustka 6.960,00 zł

01.04.2016-31.03.2017

11 SOA.272.11.2016 18.03.2016

Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42, lok. 206, 75-037 Koszalin

Usługi Szkoleniowe w zakresie dostepu do informacji publicznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego 9.000,00 zł

22.03.2016-19.04.2016

12 SOA.272.12.2016 30.03.2016

AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski, ul. Koszalińska 7/5, 76-200 Słupsk

Przegląd okresowy (5-letni) budynków UM Ustka oraz Straży Miejskiej w Ustce 9.840,00 zł

30.03.2016-15.04.2016

13 SOA.272.13.2016 30.03.2016

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, ul. Rabbego 13, Warszawa, Biuro Regionalne w Koszalinie, ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Ustka i jednostek organizacyjnych 60.189,00 zł

01.04.2016-31.03.2017

14 SOA.272.14.2016 06.05.2016

SIMBHP Sp. jawna, S. Małecki, I. Mikucki, ul. Borchardta 35, 76-200 Słupsk

Dostawa środków czystości, art. toaletowych oraz naczyń jednorazowych (cateringowych) do kwoty 12.321,00 zł

06.05.2016-31.12.2016

15 SOA.272.15.2016 23.05.2016

Centrum Kształcenia Ustawicznego "MERCURY" Krzysztof Pukaczewski, Osiedle Wschód 1G/3, 62-100 Wągrowiec

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Etyki w administracji publicznej" 5.000,00 zł

23.05.2016-08.06.2016

16 SOA.272.16.2016 22.06.2016

Grupa METALCRAFT Sp. z o.o., ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz

Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Miasto Ustka 8.373,84 zł

22.06.2016-22.07.2016

17 SOA.272.17.2016 14.09.2016

SOLIDBUD P.B.H.U. Dariusz Palimonka, Wodnica 64, 76-270 Wodnica

Remont sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ustka 18.590,71 zł

30.09.2016-17.10.2016

18 SOA.272.18.2016 15.09.2016

AG LOGISTIC Arkadiusz Gołębiewski, ul. Koszalińska 7/5, 76-200 Słupsk

Usługi nadzoru inwestorskiego podczas realizacji remontu sali konferencyjnej w UM Ustka 861,00 zł

30.09.2016-17.10.2016

19 SOA.272.19.2016 21.10.2016

Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin

Usługa szkoleniowa z zakresu ochrony danych osobowych 4.800,00 zł

21.10.2016-03.11.2016

20 SOA.272.20.2016 04.11.2016

STOLMAT Mateusz Podgórski, Charnowo 51, 76-270 Ustka

Dostawa i montaż mebli biurowych w Urzędzie Miasta Ustka 12.275,40 zł

04.11.2016-30.11.2016

21 SOA.272.21.2016 09.12.2016

P.U.H.P. PILAWA E. Pilawa, ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg

Konserwacja platformy schodowej V64 dla osób niepełnosprawnych w 2017 r. 4.132,80 zł

01.01.2017-31.12.2017

22 SOA.272.22.2016 09.12.2016

USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE W. Perszewski, ul. Witosa 3, 76-251 Kobylnica

Konserwacja systemów alarmowych UM Ustka, SM oraz CPDz w 2017 r. 8.520,00 zł

01.01.2017-31.12.2017

23 SOA.272.23.2016 09.12.2016

RUCH S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Prenumerata prasy lokalnej i ogólnopolskiej w 2017 r. 4.356,54 zł

02.01.2017-31.12.2017

24 SOA.272.24.2016 09.12.2016

Zakład Konsultingowo-Szkoleniowy OCHRONA PRACY B. Parzy, ul. Szczecińska 64/109, 76-200 Słupsk

Doradztwo i obsługa w zakresie bhp i p.poż w 2017 r. 9.298,80 zł

02.01.2017-31.12.2017

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW ZLECEŃ I O DZIEŁO
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
2016 ROK

UMOWY ZLECENIA 2016 R.
L.p. Numer umowy/porozumienia Data zawarcia umowy/porozuminia Nazwa podmiotu, z którym Gmina Miasto Ustka zawarła umowę/porozumienie Przedmiot umowy/porozumienia Wartość umowy/porozumienia (PLN brutto) Okres zawarcia umowy/porozumnienia
1 SOA.2150.1.2016 11.01.2016 Krzysztof Bokacz Doręczanie pism dot. obronności i obrony cywilnej na terenie m. Ustka 3,50 zł za jedno doręczenie 18.01.2016-16.02.2016
2 SOA.2150.2.2016 10.02.2016 Urszula Jachman Rozpatrywanie wniosków o przydział kolalu mieszkalnego 15,00 zł za rozpatrzony wniosek 10.02.2016-31.12.2016
3 SOA.2150.3.2016 10.02.2016 Halina Deja Rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego 15,00 zł za rozpatrzony wniosek 10.02.2016-31.12.2016
4 SOA.2150.4.2016 10.02.2016 Katarzyna Zblewska Rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego 15,00 zł za rozpatrzony wniosek 10.02.2016-31.12.2016
5 SOA.2150.5.2016 04.04.2016 Andrzej Kuczun Wdrożenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi 4.700,00 zł  brutto 05.04.2016-30.06.2016
6 SOA.2151.6.2016 03.08.2016 Zakład Uslug Archiwalnych - Bożena Turalska uporządkowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum Urzędu 8.500 zł brutto 03.08.2016 - 01.12.2016
UMOWY O DZIEŁO 2016 R.
L.p.  Numer umowy/porozumienia  Data zawarcia umowy/porozumienia  Nazwa podmiotu, z którym Gmina Miasto Ustka zawarła umowę/porozumienie   Przedmiot umowy/porozumienia Wartość umowy/porozumienia (PLN brutto)  Okres zawarcia umowy/porozumienia
             
 

Liczba odwiedzin : 942
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bogusz
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2016-01-07 11:54:57
Czas publikacji: 2016-12-19 08:28:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak