Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr IX / 71 / 2003 - w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ustka.

U c h w a ł a Nr IX / 71 / 2003 - w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ustka.

2003-08-22 08:41:22
U c h w a ł a Nr IX / 70 / 2003 - w sprawie: wydzielenia na drogach publicznych w obrębie miasta Ustki obszaru płatnego parkowania niestrzeżonego oraz wprowadzenia opłat i ustalenia sposobu ich pobierania w okresie od 23 cz

U c h w a ł a Nr IX / 70 / 2003 - w sprawie: wydzielenia na drogach publicznych w obrębie miasta Ustki obszaru płatnego parkowania niestrzeżonego oraz wprowadzenia opłat i ustalenia sposobu ich pobierania w okresie od 23 cz

2003-08-22 08:40:54
U c h w a ł a Nr IX / 69 / 2003 - w sprawie: ustalenia stawki czynszu regulowanego 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. przy ul. Mieczy

U c h w a ł a Nr IX / 69 / 2003 - w sprawie: ustalenia stawki czynszu regulowanego 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. przy ul. Mieczy

2003-08-22 08:40:06
U c h w a ł a Nr IX / 68 / 2003 - w sprawie: zasad wystąpienia Gminy Miejskiej Ustki ze spółki "Park Wodny Ustka" z siedzibą w Ustce.

U c h w a ł a Nr IX / 68 / 2003 - w sprawie: zasad wystąpienia Gminy Miejskiej Ustki ze spółki "Park Wodny Ustka" z siedzibą w Ustce.

2003-08-22 08:39:30
U c h w a ł a Nr IX / 67 / 2003 - w sprawie: ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ustce.

U c h w a ł a Nr IX / 67 / 2003 - w sprawie: ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ustce.

2003-08-22 08:38:57
U c h w a ł a Nr IX / 66 / 2003 - w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI /38/ 2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego(aportu) prawa własności nieruchomości b

U c h w a ł a Nr IX / 66 / 2003 - w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI /38/ 2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego(aportu) prawa własności nieruchomości b

2003-08-22 08:38:24
U c h w a ł a Nr IX / 65 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Nr III /11 /2002 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 marca 2002r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miejskiego w Ustce.

U c h w a ł a Nr IX / 65 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Nr III /11 /2002 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 marca 2002r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miejskiego w Ustce.

2003-08-22 08:37:54
U c h w a ł a Nr IX / 64 / 2003 - w sprawie : zmiany Statutu Gimnazjum w Ustce.

U c h w a ł a Nr IX / 64 / 2003 - w sprawie : zmiany Statutu Gimnazjum w Ustce.

2003-08-22 08:37:21
U c h w a ł a Nr IX / 63 / 2003 - w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej.

U c h w a ł a Nr IX / 63 / 2003 - w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej.

2003-08-22 08:36:50