Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej relizacji projektu w ramach poddziałania 3.2.1. RPO WP.

2016-01-15 13:05:21
Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalziacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022

 

2017-11-30 10:24:32
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA USTKA dot. inwentaryzacji wyrobów azbestowych

 
2015-05-07 08:06:37
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA USTKA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n: „Budowa Stacji Radarowej Nr 035 USTKA, Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, zlokalizowanej w Ustce, przy ul. Obrońców Westerplatte 19, przy budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Modlinek, na działce nr 1023/1 obręb Ustka (Nr 0001), w obrębie pasa technicznego wybrzeża”, Inwestor: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10 82-338 Gdynia.

 
2013-03-11 16:04:08
Komunikat dot. oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016r. dla miasta Ustka.

2017-03-15 14:43:28
Komunikat Naczelnego Urzędu Skarbowego w Słupsku ws. akcji "Weź paragon"

 
2014-08-22 12:14:25
Komunikat o programie wymiany eternitu w powiecie słupskim - edycja 2014

 
2014-01-23 10:02:43
Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. dotyczący akcji przewonienia gazu ziemnego w dniach 14-17 października 2014r.

 
2014-09-11 08:50:35
Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie województwa pomorskiego

 
2015-04-20 12:11:43
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dot. listy lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku

2018-01-18 09:59:57