Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p/n: "Budowa uzbrojenia, infrastruktury komunikacyjnej i zagospodarowania terenów Podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Ustka" oraz przyległych terenów inwestycyjnych ......"

 
2014-04-15 15:13:42
Obwieszczenie Burmistza Miasta Ustka o uchwaleniu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ustka na lata 2013-2016

 
2014-04-29 13:32:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."Budowa Stacji Radarowej NR 035 USTKA Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego

 
2014-06-05 15:41:34
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p/n "Budowa uzbrojenia, infrastruktury komunikacyjnej i zagospodarowania terenów Podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "USTKA" oraz przyległych terenów inwestycyjnych...

 
2014-06-06 11:17:04
Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p/n "Budowa uzbrojenia, infrastruktury komunikacyjnej i zagospodarowania terenów Podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "USTKA" oraz przyległych terenów inwestycyjnych...

 
2014-06-09 14:49:16
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja wód leczniczych ze złoża w miejscowości Ustka na działce oznaczonej nr 2687, przy ul. Wczasowej w Ustce, z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych".

 
2014-06-18 15:13:59
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja wód leczniczych ze złoża w miejscowości Ustka na działce oznaczonej nr 2687, przy ul. Wczasowej w Ustce, z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych".

 
2014-07-07 15:21:43
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
2014-07-28 15:53:41
Zaproszenie na otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin - partnerów projektu pn.: „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 
2014-07-30 12:44:58
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń na terytorium Polski oraz materiały informacyjne dla hodowców, producentów świń, myśliwych i leśników.

 
2014-07-31 09:31:08