Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza przetarg ofertowy pisemny na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2014-01-03 10:31:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustka na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020

 
2014-01-13 14:36:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ustka na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020

 
2014-01-13 14:41:46
Komunikat o programie wymiany eternitu w powiecie słupskim - edycja 2014

 
2014-01-23 10:02:43
Ocena jakości wody za 2013 rok

 
2014-02-13 13:53:20
Ogłoszenie Starosty Słupskiego o konsultacjach społecznych w sprawie projektu pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego".

 
2014-03-06 10:18:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. Programu Ochrony Środowiska

 
2014-03-06 14:25:25
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie wykazu kąpielisk

 
2014-03-10 15:54:11
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ustka o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p/n "Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej 7

 
2014-03-14 10:32:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwznięcia p/n "Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej 7"

 
2014-03-14 10:36:14