Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. miasta Ustka pn. "Centrum 2A"

 
2013-06-03 10:26:08
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ustka ws. przebudowy fragmentu ul. Zubrzyckiego w celu zapewniania komunikacji dla projektowanego obiektu handlowego na działce nr 1457

 
2013-05-24 14:52:45
Sprostowanie do dokumentacji przetargowej dot. "Centrum Informacji Turystycznej w Ustce"

 
2013-05-15 13:27:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka i Wójta Gminy Ustka ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. "BOROWINY" w granicach administacyjnych miasta Ustka i Gminy Ustka

 
2013-05-15 08:38:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. stworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Wiejskiej 7 w Ustce

 
2013-05-14 14:20:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko reralizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie infrastruktury przyłączeniowej zewnętrznej morskiej farmy wiatrowej z Krajowym Systemem Elektroenrgetycznym

 
2013-04-29 14:22:46
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa Stacji Radarowej NR 035 USTKA Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego” zlokalizowanego w Ustce, przy ul. Westerplatte 19 przy budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Modlinek, na działce nr 1023/1, obręb Ustka (Nr 0001), w obrębie pasa technicznego wybrzeża

 
2013-04-11 12:58:25
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę terenów pod działalność sezonową, punkty handlowe, usługowe, rekreacyjne na terenach, plaży wschodniej i zachodniej, będących w Zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce na rok 2013 i 2014.

 
2013-03-27 15:55:01
Burmistrz Miasta Ustka ogłasza publiczny przetarg nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w sezonie 2013r.

 
2013-03-27 15:49:04
Burmistrz Miasta Ustka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka: ul. Marynarki Polskiej 63/1, ul. Grunwaldzka 9/3

 
2013-03-22 16:28:56