Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Ośrodek Wspracia Ekonomii Społecznej"

 
2013-11-19 10:43:30
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2013-11-18 15:07:02
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Wczasowa i okolice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
2013-09-13 08:38:51
Zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Słupskiej i ul. Ogrodowej

 
2013-09-06 14:24:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. zarządzonych wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ustka w okręgu wyborczym Nr 2

 
2013-08-19 14:18:00
Obwieszczenie o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej określenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy Stacji Radarowej Nr 035 Ustka

 
2013-07-18 10:26:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o podjęciu przez Radę Miasta Ustka uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przy ul. 11 Listopada

 
2013-07-03 14:47:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. miasta Ustka pn. "Centrum 2A"

 
2013-06-03 10:26:08
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ustka ws. przebudowy fragmentu ul. Zubrzyckiego w celu zapewniania komunikacji dla projektowanego obiektu handlowego na działce nr 1457

 
2013-05-24 14:52:45
Sprostowanie do dokumentacji przetargowej dot. "Centrum Informacji Turystycznej w Ustce"

 
2013-05-15 13:27:18