Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zawiadamiam, że od dnia 22 grudnia 2015 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasto Ustka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka i trwać będzie do dnia 22 stycznia 2016 r.

2015-12-15 12:12:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Tereny Portu" oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

2015-11-27 08:54:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4B" oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

2015-11-27 08:40:45
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3. - Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

2015-11-19 09:07:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Kościelniaka i okolice" wraz z prognozą środowiskową.

2015-11-09 12:49:03
Informacja o roztrzygnięciu naboru do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami z terenu miasta Ustka, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej (CIS).

2015-09-14 11:42:10
Ogłoszenie MOPS Ustka o wyborze Partnera do wspólnego przygotowania i relizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15

 

2015-09-14 11:38:08
Ogłoszenie MOPS Ustka o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15

2015-08-21 13:47:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - M.P.Z.P. Miasta Ustka pn. "Centrum 2A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2015-08-06 10:59:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - MPZP Centrum 1A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2015-08-06 10:58:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - MPZP Westerplatte A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

2015-08-06 10:53:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. GRUNWALDZKA A w Ustce.

2015-07-31 08:51:36
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka ws. zaproszenia na publiczną prezentację wstępnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Tereny Portu" w Ustce

2015-07-16 08:41:38
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka o publicznej prezentacji koncepcji obiektu Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na Placu Wolności w Ustce

 
2015-05-19 08:12:18
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA USTKA dot. inwentaryzacji wyrobów azbestowych

 
2015-05-07 08:06:37
Stanowisko Ministra Środowiska dot. unieszkodliwiania pasz - wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt

 
2015-05-04 11:23:59
Zaproszenie Burmistrza Miasta Ustka na prezentację wstępnych ustaleń sporządzanych planów miejscowych pn. "Centrum 3A" i "Promenada Nadmorska Bis" w Ustce


2015-04-30 08:05:00
Zmiana terminu szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na obszarze województwa pomorskiego

 
2015-04-28 13:20:05
Informacja dla zarządzających obszarem wodnym, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na tych obszarach

 
2015-04-20 12:22:17
Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie województwa pomorskiego

 
2015-04-20 12:11:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Westerplatte A"

 
2015-03-13 09:16:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p/n "Budowa stacji paliw przy ul. Ogrodowej 1 w Ustce (działka o numerze ewidencyjnym 1661/2 obręb 01 Ustka"

 
2015-03-12 15:34:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu umowy o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p/n "Budowa stacji paliw przy ul. Ogrodowej 1 w Ustce (działka o numerze ewidencyjnym 1661/2 obręb 01 Ustka"

 
2015-03-12 15:30:36
Wirusowe zapalenie wątroby typu C – cichy zabójca.

 
2014-12-18 14:15:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projeku MPZP miasta Ustka pn. CENTRUM 1A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


2014-11-17 10:20:56
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku w sprawie wyłożenia przynęt - szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie zwierząt wolno żyjących ze szczególnym uwzględnieniem lisów w dniach 27.09.2014r. - 30.09.2014r. na terenie województwa pomorskiego.

 
2014-09-18 15:14:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Budowa stacji paliw przy ul. Ogrodowej 1 w Ustce (dz. nr 1661/2 obręb 01 Ustka)

 
2014-09-15 13:04:55
Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. dotyczący akcji przewonienia gazu ziemnego w dniach 14-17 października 2014r.

 
2014-09-11 08:50:35
Komunikat Naczelnego Urzędu Skarbowego w Słupsku ws. akcji "Weź paragon"

 
2014-08-22 12:14:25
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń na terytorium Polski oraz materiały informacyjne dla hodowców, producentów świń, myśliwych i leśników.

 
2014-07-31 09:31:08
Zaproszenie na otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin - partnerów projektu pn.: „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 
2014-07-30 12:44:58
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
2014-07-28 15:53:41
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja wód leczniczych ze złoża w miejscowości Ustka na działce oznaczonej nr 2687, przy ul. Wczasowej w Ustce, z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych".

 
2014-07-07 15:21:43
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja wód leczniczych ze złoża w miejscowości Ustka na działce oznaczonej nr 2687, przy ul. Wczasowej w Ustce, z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych".

 
2014-06-18 15:13:59
Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p/n "Budowa uzbrojenia, infrastruktury komunikacyjnej i zagospodarowania terenów Podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "USTKA" oraz przyległych terenów inwestycyjnych...

 
2014-06-09 14:49:16
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p/n "Budowa uzbrojenia, infrastruktury komunikacyjnej i zagospodarowania terenów Podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "USTKA" oraz przyległych terenów inwestycyjnych...

 
2014-06-06 11:17:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."Budowa Stacji Radarowej NR 035 USTKA Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego

 
2014-06-05 15:41:34
Obwieszczenie Burmistza Miasta Ustka o uchwaleniu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ustka na lata 2013-2016

 
2014-04-29 13:32:09
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p/n: "Budowa uzbrojenia, infrastruktury komunikacyjnej i zagospodarowania terenów Podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Ustka" oraz przyległych terenów inwestycyjnych ......"

 
2014-04-15 15:13:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwznięcia p/n "Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej 7"

 
2014-03-14 10:36:14