Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu w dniu 31.07.2017r. decyzji nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka-granica województwa".

2017-08-04 07:49:12
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Ustki, łączącej drogą krajową nr 21 (ul. Słupską) z drogą wojewódzką nr 203 (ul. Darłowską)", zlokalizowanej w gminie miejskiej Ustka, w powiecie słupskim, w województwie pomorskim.

2017-08-03 08:22:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przyjęcia dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. Łacha A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-08-02 14:33:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie przyjęcia dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ustka pn. "Centrum 1B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-08-02 14:14:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie ciagów komunikacyjnych, będących ważną częścią zintegrowanego, przesiadkowego węzła transportowego oraz parkingów strategicznych dla miasta Ustka.

2017-07-17 15:59:59
Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Ustka nr GP.6733.2.15 z dnia 14 września 2015 r. dla realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie ciagów komunikacyjnych, będących ważną częścią zintegrowanego, przesiadkowego węzła transportowego oraz parkingów strategicznych dla miasta Ustka.

2017-07-17 15:58:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka nr GP.6733.7.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i przebudowie budynku dworca PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 538/25 w Ustce.

2017-07-17 15:49:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Łacha A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-13 11:36:02
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Ustki łączącej drogę krajową nr 21 (ul. Słupską) z drogą wojewódzką nr 203 (ul. Darłowską)"

2017-07-11 15:13:31
Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Ustka w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i przebudowie budynku dworca PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 538/25 w Ustce

2017-07-06 08:43:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 1B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-06 07:42:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przyjęcia dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-05 09:09:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przyjęcia dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-05 08:54:30
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa"

2017-06-23 12:42:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-06-09 11:30:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-06-08 14:25:19
OPINIOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO USTKA NA LATA 2016 - 2022

2017-04-06 11:44:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-04-05 12:12:59
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi dla miasta Ustki w 2016r.

2017-04-04 15:34:04
Zakończenie konsultacji - rewitalizacja

2017-03-16 08:35:20
Komunikat dot. oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016r. dla miasta Ustka.

2017-03-15 14:43:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dot. powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka

2017-03-13 16:15:37
Zawiadomienie o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Miasto Ustka

2017-03-09 15:58:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „CENTRUM 3A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-03-08 13:46:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce"

2017-03-06 15:37:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „USTKA ROZWOJOWA C” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-03-01 10:34:26
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu decyzji Nr 2/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: IKiOŚ.6220.3.10.2017.EM, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce”

2017-02-23 13:30:26
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu postanowienia znak: IKiOŚ.6220.3.8.2017.EM z dnia 22.02.2017r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce”

2017-02-23 13:24:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „USTKA ROZWOJOWA C” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-02-22 09:48:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Nowa Ustka 2" wraz o prognozą oddziaływania na środowisko

2017-02-13 13:26:50