Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 1B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-06 07:42:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przyjęcia dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-05 09:09:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przyjęcia dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-05 08:54:30
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa"

2017-06-23 12:42:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-06-09 11:30:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-06-08 14:25:19
OPINIOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO USTKA NA LATA 2016 - 2022

2017-04-06 11:44:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-04-05 12:12:59
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi dla miasta Ustki w 2016r.

2017-04-04 15:34:04
Zakończenie konsultacji - rewitalizacja

2017-03-16 08:35:20
Komunikat dot. oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016r. dla miasta Ustka.

2017-03-15 14:43:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dot. powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka

2017-03-13 16:15:37
Zawiadomienie o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Miasto Ustka

2017-03-09 15:58:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „CENTRUM 3A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-03-08 13:46:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce"

2017-03-06 15:37:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „USTKA ROZWOJOWA C” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-03-01 10:34:26
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu decyzji Nr 2/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: IKiOŚ.6220.3.10.2017.EM, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce”

2017-02-23 13:30:26
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu postanowienia znak: IKiOŚ.6220.3.8.2017.EM z dnia 22.02.2017r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce”

2017-02-23 13:24:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „USTKA ROZWOJOWA C” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-02-22 09:48:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Nowa Ustka 2" wraz o prognozą oddziaływania na środowisko

2017-02-13 13:26:50