Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego (system odwodnienia stacja PKP)

2019-03-18 14:54:41
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego (przebudowa ul. Polnej))

2019-03-18 14:53:30
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dtyczace wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na: " Zespół farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjmym"

2019-03-15 10:57:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Ustka Rozwojowa B"

2019-03-08 11:00:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Kościelniaka i okolice"

2019-03-08 10:40:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Darłowska Południe"

2019-02-11 12:44:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Westerplatte - kanał portowy"

2019-02-11 12:43:38
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 2826 obręb geodezyjny Ustka

2018-12-04 12:11:17
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 08.11.2018 r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4207.61.2017.MM.MJ.WR.32 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obwodnicy Ustki, łączącej drogę krajową nr 21 (ul. Słupską) z drogą wojewódzką nr 203 (ul. Darłowską)"

2018-11-16 13:29:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV

2018-11-08 11:27:40