Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV

2018-11-08 11:27:40
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dtyczace wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na: " Budowie obwodnicy Ustki, łączącej drogę krajową nr 21 ( ul. Słupską) z drogą wojewódzką nr 203 (ul. Darłowską)

2018-10-24 14:16:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 2826 w Ustce

2018-10-15 09:17:26
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WNIOSEK WODOCIĄGI USTKA SP. Z O.O. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA "PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W USTCE"

2018-09-28 12:26:04
Akcja sadzenia drzew przy nadzorze Nadleśnictwa Ustka

Akcja sadzenia dzrew przez ucznów usteckich szkół przy nadzorze Nadleśnictwa Ustka.

2018-09-13 08:12:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn." SPICHLERZ"

2018-09-03 14:39:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTKA DOT. AKCJI ODSZCZURZANIA NA TERENIE MIASTA USTKA

2018-08-30 10:42:30
Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

2018-08-20 14:53:20
Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce” zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr:985 i 986/1 obręb ewidencyjny Ustka 0001

2018-08-10 14:11:29
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwźięcia polegającego na" Budowie obwodnicy Ustki, łączącej drogę krajową nr 21 (ul. Słupską)z drogą wojewódzką nr 203 (ul. Darłowską)"

2018-04-23 11:09:09