Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr VIII / 62 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Nr I /2 / 2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie opłaty targowej.

U c h w a ł a Nr VIII / 62 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Nr I /2 / 2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie opłaty targowej.

2003-08-22 08:34:19
U c h w a ł a Nr VIII / 61 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały nr III/11/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2003r.

U c h w a ł a Nr VIII / 61 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały nr III/11/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2003r.

2003-08-22 08:33:50
U c h w a ł a Nr VIII / 60 / 2003 - w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

U c h w a ł a Nr VIII / 60 / 2003 - w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

2003-08-22 08:33:20
U c h w a ł a Nr VIII / 59 / 2003 - w sprawie: upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.

U c h w a ł a Nr VIII / 59 / 2003 - w sprawie: upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.

2003-08-22 08:32:46
U c h w a ł a Nr VIII / 58 / 2003 - w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Ustki miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz stałego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

U c h w a ł a Nr VIII / 58 / 2003 - w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Ustki miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz stałego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2003-08-22 08:32:12
U c h w a ł a Nr VIII / 57 / 2003 - w sprawie: utworzenia obwodów głosowania.

U c h w a ł a Nr VIII / 57 / 2003 - w sprawie: utworzenia obwodów głosowania.

2003-08-22 08:31:31
U c h w a ł a Nr VIII / 56 / 2003 - w sprawie: Regulaminu Straży Miejskiej w Ustce.

U c h w a ł a Nr VIII / 56 / 2003 - w sprawie: Regulaminu Straży Miejskiej w Ustce.

2003-08-22 08:31:01
U c h w a ł a Nr VIII / 55 / 2003 - w sprawie: zmiany Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

U c h w a ł a Nr VIII / 55 / 2003 - w sprawie: zmiany Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

2003-08-22 08:30:27
U c h w a ł a Nr VIII / 54 / 2003 - w sprawie: określenia zasad nabywania oraz zbywania przez Burmistrza Miasta Ustka nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ustka ora

U c h w a ł a Nr VIII / 54 / 2003 - w sprawie: określenia zasad nabywania oraz zbywania przez Burmistrza Miasta Ustka nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ustka ora

2003-08-22 08:29:50
U c h w a ł a Nr VIII / 53 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustki z wykonania budżetu miasta za 2002 rok.

U c h w a ł a Nr VIII / 53 / 2003 - w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustki z wykonania budżetu miasta za 2002 rok.

2003-08-22 08:29:18