Wydział Gospodarki Przestrzennej 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Gospodarki Przestrzennej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1.  GP/1/2016  28.04.2016  Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp.zo.o  Starogard Gdański opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Ustka Rozwojowa C" 9.840,00 zł do 30 kwietnia 2017 r.
 2.  GP/2/2016  28.04.2016  Anna Talaga-Mikiprowicz Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania "ATA" Elbląg  opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn "Centrum 4C" 6.025,77 zł

 do 31 października 2016r

 3.  GP/3/2016  28.04.2016  Anna Talaga-Mikiprowicz Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania "ATA" Elbląg  opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Centrum 1B" 6.025,77 zł

 do 31 października 2016 r.

 4.  GP/4/2016  28.04.2016  Anna Talaga-Mikiprowicz Pracowania Studiów Architektonicznych i Planowania "ATA" Elbląg  opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Uroczysko A" 10.945.77 zł  do 30 kwietnia 2017 r.
 5.  GP/5/2016  28.04.2016  Witold Sikorski Autorska Pracowania Projektowa "FORUM" Słupsk  opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzestrzennego pn." ŁACHA A" 8.610.00 zł   31 października 2016 r.
6. GP/6/2016 23.05.2016 Jolanta Czyżewska Pracownia Projektowo-Realizacyjna "efekt" Ustka opracowanie, w którym określone zostaną zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic treklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 12.000,00 zł do 30 października 2016 r.
7. GP/7/2016 29.08.2016 Biuro Studiów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z.o.o Gdańsk wykonanie badań powietrza, borowin, solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych dla miasta Ustka 457 560,00 zł 

do 01 września

2018 r.

8. GP/8/2016      01.09.2016 Pracownia Uswług Geodezyjnych "GEOMETRA" w Ustce obliczenie powierzchnui terenów zieleni na obszarze strefy uzdrowiskowej "A" 4 920,00 zł

do 16 września

2016 r.

9. GP/9/2016 06.10.2016 Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. Gdańsk wykonanie i analiza pomiarów ruchu na terenie miasta Ustka 24.600,00 zł

do 28 października 2016 r.

 

Liczba odwiedzin : 619
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2016-01-07 11:47:42
Czas publikacji: 2016-10-24 14:57:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak