Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr VII / 52 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 5 grudnia

U c h w a ł a Nr VII / 52 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 5 grudnia

2003-08-21 15:36:22
U c h w a ł a Nr VII / 51 / 2003 - w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII/72/2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U c h w a ł a Nr VII / 51 / 2003 - w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII/72/2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2003-08-21 15:35:45
U c h w a ł a Nr VII / 50 / 2003 - W sprawie: przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Ustka”.

U c h w a ł a Nr VII / 50 / 2003 - W sprawie: przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Ustka”.

2003-08-21 15:35:08
U c h w a ł a Nr VII / 49 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mias

U c h w a ł a Nr VII / 49 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały Nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mias

2003-08-21 15:34:37
U c h w a ł a Nr VII / 48 / 2003 - w sprawie: przyznania organizacjom pozarządowym środków z budżetu na realizację zadań zleconych przez miasto.

U c h w a ł a Nr VII / 48 / 2003 - w sprawie: przyznania organizacjom pozarządowym środków z budżetu na realizację zadań zleconych przez miasto.

2003-08-21 15:33:19
U c h w a ł a Nr VII / 47 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały nr I/3/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie wydzielenia na drogach publicznych w obrębie miasta Ustki obszaru płatnego parkowania niest

U c h w a ł a Nr VII / 47 / 2003 - w sprawie: zmiany uchwały nr I/3/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie wydzielenia na drogach publicznych w obrębie miasta Ustki obszaru płatnego parkowania niest

2003-08-21 15:27:45
U c h w a ł a Nr VII / 46 / 2003 - w sprawie: szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustki.

U c h w a ł a Nr VII / 46 / 2003 - w sprawie: szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustki.

2003-08-21 15:27:08
U c h w a ł a Nr VII / 45 / 2003 - w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania i unieszkodliwiania nieczystości na terenie miasta Ustki.

U c h w a ł a Nr VII / 45 / 2003 - w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania i unieszkodliwiania nieczystości na terenie miasta Ustki.

2003-08-21 15:26:33
U c h w a ł a Nr VII / 44 / 2003 - w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ustce.

U c h w a ł a Nr VII / 44 / 2003 - w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ustce.

2003-08-21 15:26:05
U c h w a ł a Nr VII / 43 / 2003 - w sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ustce.

U c h w a ł a Nr VII / 43 / 2003 - w sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ustce.

2003-08-21 15:25:38