Stanowiska 

 
 

STANOWISKA

1.

Jacek Graczyk

Burmistrz Miasta

2.

Bartosz Gwóźdź-Sproketowski

Zastępca Burmistrza

3. Danuta Groszek Sekretarz Miasta

4.

Anna Łukaszewicz

Skarbnik Miasta,
kieruje jednocześnie Wydziałem Finansowym

5.

Renata Kromrych

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracyjno- Organizacyjnych

6.

Witold Sikorski

Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

7.

Alicja Cybulska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

8.

Adam Meller-Kubica

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

9.

Jarosław Teodorowicz

Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej

10. Włodzimierz Wolski Naczelnik Wydziału Promocji
11. Ewa Wieczorek Naczelnik Wydziału Obsługi Informatycznej
12. Piotr Wszółkowski Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
13. Magdalena Mazur Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli

14.

Ewa Fliszkiewicz-Brola

Samodzielne Stanowisko - Biuro Rady Miasta

15.

Elżbieta Kobuszewska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

16.

Krzysztof Grzywa

Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej

17.

Eliza Mordal

Samodzielne Stanowisko ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej

18.

Włodzimierz Andrzej Szczepaniak

Komendant Straży Miejskiej

 

Liczba odwiedzin : 6823
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Renata Kromrych
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2004-01-22 15:03:20
Czas publikacji: 2018-06-06 10:48:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak