Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w 2014r. z załącznikami 

 
  
 

Załączniki

Zal._1_-_dochody_budzetowe.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 69.12k Format: .pdf Pobierz

Zal._2_-_wydatki_budzetowe.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 109.99k Format: .pdf Pobierz

Zarzadzenie_w_sprawie_wykonania_budzetu_za__2014_r.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 30.17k Format: .pdf Pobierz

Zal._14_-_mienie_komunalne_2014.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 145.82k Format: .pdf Pobierz

Zal._12_-__zaklad_budzetowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.25k Format: .pdf Pobierz

Zal._11_-_inwestycje.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.19k Format: .pdf Pobierz

Zal._10_-_udzielone_dotacje.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.71k Format: .pdf Pobierz

Zal._9_-_przeciwdzialanie_narkomanii.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.07k Format: .pdf Pobierz

Zal._8_-_przeciwdzialanie_alkoholizmowi.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 35.49k Format: .pdf Pobierz

Zal._7_-_dochody_zezwol.na_sprzedaz_alkohol.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 25.16k Format: .pdf Pobierz

Zal._6_-_umowy_i_porozumienia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.18k Format: .pdf Pobierz

Zal._5_-_zadania_zlecone.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.19k Format: .pdf Pobierz

Zal._4_-__naleznosci_i_zobowiazania.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.68k Format: .pdf Pobierz

Zal._3_-_przychody_i_rozchody.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 28.17k Format: .pdf Pobierz

Zal._13_-_Biblioteka__DK__BCK_2014.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 16.29M Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie_opisowe_za_2014_r.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 253.01k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Nr_029g129RIV15_Skladu_Orzekajacego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_w_Gdansku_z_dnia_10-04-2015r..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 558
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Anna Wyroślak
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Pietrasiewicz
Czas wytworzenia: 2015-03-27 09:01:49
Czas publikacji: 2015-03-27 09:01:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak