Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr V / 33 /2003 - w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Ustka na rok 2003.

U c h w a ł a Nr V / 33 /2003 - w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Ustka na rok 2003.

2003-08-21 14:37:44
U c h w a ł a Nr V / 32 / 2003 - w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/52/2002 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 września 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia

U c h w a ł a Nr V / 32 / 2003 - w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/52/2002 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 września 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia

2003-08-21 14:37:09
U c h w a ł a Nr V / 31 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki dla terenów położonych przy ulicy Westerplatte na obszarze oznaczonym w planie

U c h w a ł a Nr V / 31 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki dla terenów położonych przy ulicy Westerplatte na obszarze oznaczonym w planie

2003-08-21 14:36:33
U c h w a ł a Nr V / 30 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów strefy Śródmieścia Ustki,ograniczonych ulicami: Beniowskiego, Sprzymierzeńcó

U c h w a ł a Nr V / 30 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów strefy Śródmieścia Ustki,ograniczonych ulicami: Beniowskiego, Sprzymierzeńcó

2003-08-21 14:36:00
U c h w a ł a Nr V / 29 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki dla terenów położonych wzdłuż ulicy Wczasowej, ograniczonych od północy li

U c h w a ł a Nr V / 29 / 2003 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki dla terenów położonych wzdłuż ulicy Wczasowej, ograniczonych od północy li

2003-08-21 14:35:35
U c h w a ł a Nr V / 24 / 2003 - w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Ustka w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk".

U c h w a ł a Nr V / 24 / 2003 - w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Ustka w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk".

2003-08-21 14:35:02
U c h w a ł a Nr V / 23 / 2003 - w sprawie: określenia zasad wniesienia udziałów przez Burmistrza Miasta Ustki do „Rolno-Rybnego Rynku Hurtowego – Aukcji Rybnej” spółki z o.o. z siedzibą w Ustce.

U c h w a ł a Nr V / 23 / 2003 - w sprawie: określenia zasad wniesienia udziałów przez Burmistrza Miasta Ustki do „Rolno-Rybnego Rynku Hurtowego – Aukcji Rybnej” spółki z o.o. z siedzibą w Ustce.

2003-08-21 14:34:14
U c h w a ł a Nr V / 22/ 2003 - w sprawie: Statutu Miasta Ustki.

U c h w a ł a Nr V / 22/ 2003 - w sprawie: Statutu Miasta Ustki.

2003-08-21 14:33:40
U c h w a ł a Nr V / 21 / 2003 - W sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustce na 2003 rok.

U c h w a ł a Nr V / 21 / 2003 - W sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustce na 2003 rok.

2003-08-21 14:33:15