Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2014r. 

 
  
L.p.Numer umowy/porozumieniaData zawarcia umowy/porozumieniaNazwa podmiotu, z którym Gmina Miasto Ustka zawarła umowę/porozumienie Przedmiot umowy/porozumieniaWartość umowy/ porozumienia (PLN brutto)Okres zawarcia umowy/porozumienia
1563/2014/D/8101.01.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji -Pomieszczenie socjalne796,9401.01.2014 - czas nieokreślony
2SOA.272.1.201402.01.2014RUCH SA, 00-958 Warszawa, ul. Wronia 23Dostawa dzienników, czasopism i wydawnictw3 074,2902.01.2014 - 31.12.2014
3SOA.272.2.201402.01.2014P.H.U.P. "ROLMASZ" Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 1Zakup paliwa do samochodów służbowych (benzyna bezołowiowa, olej napędowy)10 000,0002.01.2014 - 31.12.2014
4IKiOŚ/1/201402.01.2014Przedsiębiorstwo EL-KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalskidemontaż choinek i iluminacji świetlnych27 921,0002.01.2014 - 31.01.2014
5SOKS Nr 4424.1.201402.01.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupskumax. wartość 1.400,-02.01.2014 r. -31.12.2014 r.
6SOKS Nr 4424.2.201402.01.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupskumax. wartość 1.400,-02.01.2014 r. -31.12.2014 r.
7SOKS Nr 4424.3.201402.01.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupskumax. wartość 1.400,-02.01.2014 r. -31.12.2014 r.
8SOKS Nr 4424.4.201402.01.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupskumax. wartość 1.400,-02.01.2014 r. -31.12.2014 r.
9SOKS Nr 4424.5.201402.01.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupskumax. wartość 840,-02.01.2014 -30.06.2014 r.
10SOKS Nr 4424.6.201402.01.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupskumax. wartość 1.400,-02.01.2014 r. -31.12.2014 r.
11SOKS Nr 4424.7.201402.01.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupskumax. wartość 1.400,-02.01.2014 r. -31.12.2014 r.
12POROZUMIENIE NR 1/PN/201402.01.2014Gmina SłupskOpłata za dziecko, z terenu miasta Ustka, które jest objęte opieka i wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicz. Prowadzonej przez Gminę Słupskmax. wartość 3.223,52,-02.01.2014 r. -31.08.2014 r.
13SOKS Nr 524.1.201403.01.2014Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło SłupskieOrganizacja i prowadzenie noclegowni miejskiej w Ustce w 2014r.                                 max. wartość zam. 100.000,-Umowa  od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.
14SOKS Nr 524.3.201403.01.2014Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”Prowadzenie informacji turystycznejmax. wartość zam. 18.000,-Umowa od dnia popisania  do dnia 31.03.2014 r.
15SOA.272.3.201407.01.2014Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "PILAWA" Eugeniusz Pilawa, 78-100 Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1Konserwacja platformy schodowej V64, numer fabryczny 068034 132,8007.01.2014 - 31.12.2014
16SOA.272.4.201407.01.2014ELSER Witold Muchnicki, 76-200 Słupsk, ul. Marii Konopnickiej 18/2Nadzór techniczny, przegląd i konserwacja systemu alarmowego włamania i napadu na obiektach: 1) budynek Urzędu Miasta Ustka; 2) budynek Straży Miejskiej w Ustce; 3) obiekt Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce przy ul. Wróblewskiego 710 184,4007.01.2014 - 31.12.2014
17SOA.272.5.201407.01.2014Zakład Usług Teleradiomechaniki "TELZAL" Lech Orlikowski, Zbigniew Zeniuk, Andrzej Szewczyk, 76-200 Słupsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 81Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej centrali telefonicznej zainstalowanej w siedzibie Urzędu Miasta Ustka7 675,2007.01.2014 - 31.12.2014
18SOA.272.6.201407.01.2014Zakład Konsultingowo-Szkoleniowy "Ochrona Pracy" Bronisław Parzy, 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 64/109Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej8 856,0007.01.2014 - 31.12.2014
19SOKS Nr 524.5.201407.01.2014Polski Związek Wędkarski,         Zarząd Okręgowy, Koło Moczykij w UstceOrganizacja imprez z zakresu wędkarstwa rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży.max. wartość zam. 3.200,-Umowa  od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.
20SOKS Nr 524.2.201407.01.2014Centrum Charytatywno-Społeczne „Caritas” Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. bł. Ks. kmdra Władysława Miegonia w UstceAkademia Inicjatyw Społecznych – II Edycja max. wartość zam. 25.483,-Umowa  od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.
21     SOKS  Nr 426.1.201407.01.2014Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe „KINGA”Najem pomieszczeń basenu. max. wart. zam.  51.996,-Umowa od dnia popisania   do dnia 17.12.2014 r.
22SOKS.01.8140.2014.07.01.2014Osoba fizyczna        SprzątaczkaUmowa zlecenie na swiadczenie usług sprzatania w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce max.wart..zam.7200zł.Umowa od dnia podpisania do dnia 31.12.2014r.
23SOKS.02.8135.201407.01.2014Danuta Binkowska Gabinet Psychoterapii I Uzależnień, ul. Grunwaldzka 63 UstkaUmowa na świadczenie usług  terapeutycznych max. wartość zam. 4.160zł.Umowa  od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.
24SOKS.03.8135.201407.01.2014Grażyna Chowaniec Gabinet Psychoterapeutyczny Wodnica 66 76- 270 UstkaUmowa na świadczenie    usług terapeutycznych                          max. wartość zam. 10.400zł.Umowa   od dnia popisania   do dnia 31.12.2014 r.
25GP/1/201408.01.2014Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp. z o.o., reprezentowane przez Prezesa Zarządu Marię Kiełb-Stańczuk, ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym6 150,0008.01.2014r. - 30.04.2014r.
26GN.6641.1.201410.01.2014"GeoVertex" Usługi Geodezyjne Artur Karpowicz,Słupskokazanie granic nieruchomości984,00do 10.02.2014
27SOKS Nr 524.13.201410.01.2014Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Sztuki Alernatywney y Niezależney „Qurzayka”Utworzenie Usteckiej Orkiestry Dętejmax. wart. zam.  10.000,-Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                      
28SOKS Nr 524.12.201410.01.2014Towarzystwo Przyjaciół UstkiWspieranie regionalnego muzealnictwa max. wart. zam. 18.000,-Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.
29SOKS Nr 524.8.201410.01.2014Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej „Szczypiorniak-Ustka”Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną                                max. wart.zam. 15.000,-Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.
30SOKS Nr 524.10.201413.01.2014Ustecki Szkolny Związek SportowyPrzygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży          w Ustce max. wart.zam.20.000,-Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                        
31SOKS Nr 524.7.201413.01.2014Lekkoatletyczny Klub Sportowy ”Jantar”Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki.                    max. wart.  zam.25.000,-Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                         
32SOKS Nr 524.4.2014.13.01.2014Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Ustka”Organizacja imprez turystyczno- rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, wypoczywających w Ustce turystów  i kuracjuszymax. wart. zam. 16.800,-Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                    
33SOKS .04.8141.201413.01.2014Biblioteka Miejska, Ustka, ul. Kopernika 22Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego 2014 rok        max. wartość zam. 12.000zł.Umowa  od dnia popisania   do dnia 31.12.2014 r.
34SOKS .05.8141.201413.01.2014Dom Kultury w Ustce, ul. Kosynierów 19Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego 2014 rok    max. wartość zam. 12.000zł.Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.
35    SOKS.06.8141.201413.01.2014   Gimnazjum w  Ustce , ul. Wróblewskiego 7Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlico-we i sportowe w dni nauki szkolnej w 2014rokumax wart. zam. 37.832zł.Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.
36SOKS.07.8141.201413.01.2014Szkoła Podstawowa Nr 1, Ustka, ul. Darłowska 18Umowa na zajęcia  dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlico-we i sportowe w dni nauki szkolnej w 2014r.max wart. zam. 39.365zł.Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                  
37SOKS.08.8141.201413.01.2014Szkoła Podstawowa Nr 2, Ustka, ul. Jagiellońska 1Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlico-we i sportowe w dni nauki szkolnej w 2014r.max wart. zam.  31.950zł.Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.
38SOKS.09.8140.201413.01.2014  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Plac Wolności 9, UstkaUmowa na zakup i dostawę pieczywa dla dzieci z Centrum  Pomocy Dzieciom W Ustce    max. wart. zam. 4.000zł.Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.
39SOKS.11.8140.201413.01.2014Centrum Pomocy Psychologicznej „OPOKA” Iwona Paul Bierkowo 113/9, 76-206 SłupskUmowa- na świadczenie usług  psycholog. w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce        max wart. zam. 8.000zł.Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r. b/z m-ca lipca i sierpnia 2014 r.
40SOKS.12.8135.201413.01.2014Jarosław Kaczmarek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska przy ul. Dąbrowszczaków 4/36, UstkaUmowa- na badanie psychiatr.       i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia...                      max. wart. zam. 5.500zł.Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                        
41SOKS.13.8135.2014.13.01.2014Psycholog osoba fizycznaUmowa na świadczenie usług         w Punkcie Vita Activa w Ustce max wart zam.9.600zł.     Umowa od dnia 01.01.2014r.                do dnia 31.12.2014r. 
42SOKS.15.8135.2014. + ANEKS NR 29.8135.2014.13.01.2014    Pedagog osoba fizycznaUmowa zlecenie na świadczenie usług pedagogicznych w zakresie programueduk.koryg. dla sprawców przemowcymax wart.zam.3.200zł.Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014r .b/z m-ca lipca i sierpnia 2014r.- (rozw.umowę  - Aneks nr 29.8135.2014. z dniem 30.05.2014r.)
43SOKS.17.8135.201413.01.2014 ROBERT SZAŁEK 62-600 Koło, ul. 3-go Maja 106Umowa na świadczenie usług terapeutycznych   program eduk. -koryg. dla spr.przemocy                      max. wart. zam. 3.200zł.Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r. b/z m-ca lipca i sierpnia 2014 r.( rozw.umowe z dn.30.05.2014r.)
44SOKS.18.8135.201413.01.2014ROBERT SZAŁEK, 62-600 Koło, ul. 3-go Maja 106,Umowa na badanie psycholog.  i wydawanie opinii w zakresie uzależnieniamax. wart. zam. 5.500zł.Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                       
45PR.272.1.201413.01.2014AG Media Arkadiusz Grykozamieszczanie przez miasto materiałów o charakterze promocyjnym i informacyjnym na łamach wydawnictw należących do AG Media12.300,00styczeń 2014-grudzień 2014
46GN.272.1.201414.01.2014Agora SA Warszawausługi publikacji ogłoszeń prasowych na 2014 r.do 14.000do 31.12.2014
47SOKS Nr 423.8.2014.14.01.2014stypendystaStypendium sportowemax. wart. zam. 1.300,-Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.
48SOKS Nr 423.7.201414.01.2014stypendystaStypendium sportowemax. wart. zam. 1.300,-Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.
49SOKS Nr 423.6.201414.01.2014stypendystaStypendium sportowe      max. wart. zam. 2.000,-Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.
50SOKS Nr 423.5.201414.01.2014stypendystaStypendium sportowe      max. wart. zam.1.300,-Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.
51SOKS Nr 423.4.201414.01.2014stypendystaStypendium sportowe  max wart. zam. 2.000,-Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.
52SOKS Nr 423.3.201414.01.2014stypendystaStypendium sportowe    max wart. zam. 2.300,-Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.
53SOKS Nr 423.2.201414.01.2014stypendystaStypendium sportowe      max. wart. zam. 3.800,-Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.
54SOKS Nr 423.1.201414.01.2014stypendystaStypendium sportowe      max. wart. zam. 6.000,-Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.
55SOKS Nr 524.9.201414.01.2014Jacht Klub „Opty” UstkaSzkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie sportowym       max wart. zam. 13.000,-Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.
56SOKS Nr 524.11.2014.14.01.2014Ustecki Uniwersytet Trzeciego WiekuKolorowa Akademia Trzeciego Wieku 6        max wart. zam. 34.517,-Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.
57SOKS .16.8135.2014.14.01.2014Pedagog osoba fizycznaUmowa zlecenie na świadczenie usług w Punkcie Vita Activa w Ustce  max.wart.zam.6.080zł.     Umowa od dnia 01.01.2014r.  do dnia 31.12.2014r.
58INFO/2/201414.01.2014COMSERWIS Spółka Jawna D. Mierzwa &P. Koski świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemów informatycznych15.498,0001.01.2014-31.12.2014
59PR.272.3.201415.01.2014eKONTAKT, Paweł Jarzębińskiserwis wirtualnuch panoram1.230,00styczeń 2014-grudzień 2015
60SOKS Nr 524.6.2014.16.01.201Miejski Klub  Sportowy „Jantar" Ustka                      Szkolenie dzieci młodzieży w piłce nożnej.       max wart. zam. 77.000,-Umowa od dnia popisania do dnia 30.10.2014 r.
61SOKS Nr 524.6.2014.16.01.2014Miejski Klub  Sportowy „Jantar" Ustka                      Szkolenie dzieci młodzieży w piłce nożnej.       max wart. zam. 77.000,-Umowa od dnia popisania do dnia 30.10.2014 r.
62PR.272.2.201416.01.2014Hubert Bierndagrskidokumentowanie fotograficzne spotkań i przedsięwzięć z udziałem Burmistrza, wydarzeń promocyjnych oraz inwestycji realizowanych przez UM7.200,00styczeń2014-grudzień 2014
63PR.272.5.201416.01.2014PHU Eden Walerian kasperskiusługi restauracyjne22.000,00styczeń 2014-grudzień 2014
64-17.01.2014Ewa RusieckaDoręczanie pism do adresatówdo 4.500,00 zł17.01.2014-31.01.2014
65IKiOŚ/3/201417.01.2014Przedsiębiorstwo EL-KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalskikonserwacja fontann28 290,0017.01.2014 - 30.10.2014
66IKiOŚ/235/201417.11.2014DECOR - LIGHT Sp. z o. o.Dostawa ozdób31 069,8017.11.2014 - 21.11.2014
67PR.272.4.201417.01.2014RAMZES, Adrian Radomskizamieszczanie reklam Miasta na autobusach15.498,00styczeń 2014-czerwiec 2014
68SOKS.19.8140.201420.01.2014Gabriela Sulima Usługi Gastronomiczne Stołówka szkolona ul. Jagiellońska 1 UstkaUmowa na świadczenie usług  gastronomicznych. dla  dzieci         z Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce W2014roku-ferie zimowe półkolonie letnie, wigilia             max. wart. zam. 13.000zł.                                                                                                    Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.
69SOKS.20.8140.201420.01.2014Pedagog -Osoba fizycznaUmowa zlecenie na świadczenie usług opiek.-wych.w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce       max wart zam.800zł.    Umowa od dnia podpisania   do dnia 31.01.2014r.
70SOKS.21.8141.201420.01.2014Lekkoatletycznym  Klubem Sportowym „Jantar”  - Ustka,  ul. Bursztynowa 12Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży- w ramach konkursu pn. „Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2014 roku”max. wart. zam. 15.000zł.Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                          
71SOKS.22.8141.201420.01.2014Stowarzyszenie   Turystyczno – Sportowe „Ustka”                            ul. Grunwaldzka 35 UstkaUmowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży- w ramach konkursu pn. „Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2014 roku”max. wart. zam. 15.000zł.Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                         
72SOKS.23.8141.201420.01.2014Stowarzyszeniem  Sympatyków Piłki Ręcznej „Szczypiorniak -  Ustka"   , ul. Dąbrowszczaków 9/36 Ustka        Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży- w ramach konkursu pn. „Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2014 roku”max. wart. zam. 25.000zł.Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                         
73SOKS.10 8135.2014.21.01.2014Kurator Zaw.Rodzinny Sądu Rejonowego w Słupsku ososba fizycznaU mowa zlecenie   na świadczenie usług   w Punkcie Vita Activa  w Ustcemax.wart.zam 3000zł.Umowa od dnia podpisania doo dnia 31.12.2014r.
74SOKS .14.8135.2014.21.01.2014PsychologU mowa zlecenie na świadczenie usług   w Punkcie Vita Activa      w Ustcemax wart zam.3000zł.Umowa od dnia podpisania do dnia 31.12.2014r.
75IKiOŚ/5/201423.01.2014Przediębiorstwo EL-KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalskiusługi elektryczne60 000,0023.01.2014 - 31.12.2014
76GN.272.2.201427.01.2014SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon,Słupskusługi wycen nieruchomoścido 25.550do 31.12.2014
77SOKS.24.8141.201427.01.2014Caritas Parafii NMP Gwiazdy Morza w Ustce   ul .Armii Krajowej 2 UstkaUmowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży- w ramach konkursu pn. „Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2014 roku”max. wart. zam.7.500zł.Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                        
78SOKS.25.8141.201427.01.2014Jacht Klubem „OPTY” Ustka,  ul. Westerplatte 19 B Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży- w ramach konkursu pn. „Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2014 roku”max. wart. zam. 15.000zł.Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                        
79SOKS.26.8141.201427.01.2014Ustecki  Szkolny  Związek  Sportowym      ul. Jagiellońska 1 UstkaUmowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży- w ramach konkursu pn. „Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2014 roku”max. wart. zam. 45.000zł.Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                        
80PR.272.6.201427.01.2014Zakład Poligraficzny GRAWIPOLusługi projektowania i drukowania materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta22.792,00styczeń 2014-grudzień 2014
81SOA.272.7.201428.01.2014Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego "MERCURY" Krzysztof Pukaczewski, 62-100 Wągrowiec, ul. Osiedle Wschód 1G/3Wykonanie auditu certyfikacyjnego Systemu Zarządzania Jakością, określającego stopień spełniania wymagań normy PN EN ISO 9001:2009 i wystawienie certyfikatu potwierdzającego działanie systemu zarządzania jakością3 690,0028.01.2014 - 31.01.2014
82IKiOŚ/6/201428.01.2014Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.odbiór odpadów komunalnych1 919 070,251.02.2014 - 31.12.2014
83GN.272.3.201429.01.2014Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński,Ustkausługi geodezyjnedo 25.699,84do 31.12.2014
84IKiOŚ/4/201429.01.2014Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlane Studnickidokumentacja przebudowy obiektu mostowego43 050,0029.01.2014 - 15.09.2014
85SOA.272.8.201430.01.2014Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego "MERCURY" Krzysztof Pukaczewski, 62-100 Wągrowiec, ul. Osiedle Wschód 1G/3Przeprowadzenie szkolenia z zakresie planowania i zarządzania ryzykiem700,0030.01.2014 - 31.01.2014
86-30.01.2014Urszula JachmanCzynności w ramach komisji mieszkaniowej10 zł za wniosek30.01.2014-31.12.2014
87-30.01.2014Katarzyna ZblewskaCzynności w ramach komisji mieszkaniowej10 zł za wniosek3.02.2014-31.12.2014
88-30.01.2014Patrycja BoksaDoręczanie pism do adresatówdo 6.500,00 zł31.01.2014-26.02.2014
89-30.01.2014Edyta PajorDoręczanie pism do adresatówdo 6.500,00 zł31.01.2014-26.02.2014
90-30.01.2014Jolanta MaziecDoręczanie pism do adresatówdo 6.500,00 zł31.01.2014-26.02.2014
91-30.01.2014Magdalena ZdrojewskaDoręczanie pism do adresatówdo 6.500,00 zł31.01.2014-26.02.2014
92-30.01.2014Justyna KowalczykDoręczanie pism do adresatówdo 6.500,00 zł31.01.2014-26.02.2014
93-31.01.2014Izabela ZarzyckaDoręczanie pism do adresatówdo 1.200,00 zł31.01.2014-22.02.2014
94IKiOŚ/8/201431.01.2014Spółdzielnia Mieszkaniowa KORABdzierżawa pojemników na odpady39 764,5601.02.2014 - 31.12.2014
95IKiOŚ/9/201431.01.2014Spółdzielnia Mieszkaniowa ŁOSOŚdzierżawa pojemników4 619,8901.02.2014 - 31.12.2014
96IKiOŚ/13/201431.01.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Ustka - Kościuszki 2"dzierżawa pojemników na odpady594,0001.02.2014 - 31.12.2014
97IKiOŚ/14/201431.01.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Ustka - Darłowska 6A"dzierżawa pojemników na odpady297,0001.02.2014 - 31.12.2014
98IKiOŚ/15/201431.01.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Ustka - Darłowska 9"dzierżawa pojemników na odpady297,0001.02.2014 - 31.12.2014
99IKiOŚ/16/201431.01.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Ustka - XX-lecia 5"dzierżawa pojemników na odpady594,0001.02.2014 - 31.12.2014
100IKiOŚ/17/201431.01.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Ustka - Kopernika 14"dzierżawa pojemników na odpady1 188,0001.02.2014 - 31.12.2014
101IKiOŚ/18/201431.01.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Ustka - XX-lecia 1"dzierżawa pojemników na odpady594,0001.02.2014 - 31.12.2014
102IKiOŚ/19/201431.01.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Ustka - Darłowska 6B"dzierżawa pojemników na odpady297,0001.02.2014 - 31.12.2014
103IKiOŚ/20/201431.01.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Ustka - Jana z Kolna 3"dzierżawa pojemników na odpady594,0001.02.2014 - 31.12.2014
104-03.02.2014Halina DejaCzynności w ramach komisji mieszkaniowej10 zł za wniosek3.02.2014-31.12.2014
105-03.02.2014Krzysztof BokaczDoręczanie pism do adresatówdo 350,00 zł3.02.2014-28.02.2014
106IKiOŚ/7/201403.02.2014Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Sp. z o. o.oznakowanie pionowe186 812,4003.02.2014 - 31.12.2014
107SOA.272.9.201404.02.2014PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego35 301,0004.02.2014 - 31.12.2014
108SOA.272.10.201404.02.2014Hurtownia OPTIM Piotr Krupka, 77-200 Miastko, Osiedle Niepodległości 22Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i piśmienniczych dla potrzeb Urzędu Miasta Ustka21 181,0804.02.2014 - 31.12.2014
109IKiOŚ/10/201405.02.2014Zakład Usług Inwestycyjnych Rafał Konondokumentacja budowlana kolektora przy ul. Zaruskiego15 000,005.02.2014 - 23.05.2014
110450/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Storczykowa1 231,5701.01.2014 - czas nieokreślony
111444/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Wczasowa i Rybacka2 313,5801.01.2014 - czas nieokreślony
112472/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Rzemieślnicza1 746,8901.01.2014 - czas nieokreślony
113470/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Wiejska4 408,3601.01.2014 - czas nieokreślony
114472/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Marynarki Polskiej5 755,2601.01.2014 - czas nieokreślony
115473/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Grunwaldzka 2214 309,1801.01.2014 - czas nieokreślony
116447/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Wczasowa - Trakt Solidarności4 874,0401.01.2014 - czas nieokreślony
117565/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Limanowskiego - Kamera255,4901.01.2014 - czas nieokreślony
118561/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Limanowskiego - Boisko na plaży15 600,3301.01.2014 - czas nieokreślony
119564/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Limanowskiego - Estrada8 698,3601.01.2014 - czas nieokreślony
120558/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Narutowicz1 106,0101.01.2014 - czas nieokreślony
121554/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Limanowskiego - Zasilenie estrady12 261,3201.01.2014 - czas nieokreślony
122449/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Wilcza3 260,7701.01.2014 - czas nieokreślony
123451/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Polna5 133,6701.01.2014 - czas nieokreślony
124471/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Banacha2 061,8201.01.2014 - czas nieokreślony
125475/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Chopina25 465,1301.01.2014 - czas nieokreślony
126466/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Dunina6 127,8601.01.2014 - czas nieokreślony
127465/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Nad Słupią1 408,9801.01.2014 - czas nieokreślony
128440/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Krokusowa8 536,1001.01.2014 - czas nieokreślony
129462/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Żeromskiego4 380,5701.01.2014 - czas nieokreślony
130557/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Kosynierów - Fontanna9 789,1701.01.2014 - czas nieokreślony
131448/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. 9-go Marca5 919,8401.01.2014 - czas nieokreślony
132441/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Kosynierów9 774,6601.01.2014 - czas nieokreślony
133559/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Promenada Nadmorska - Punkt handlowy3 997,6001.01.2014 - czas nieokreślony
1347077/2014/D/25/WO05.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - Urząd Miasta186 976,4801.01.2014 - czas nieokreślony
135562/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - Pomieszczenie gospodarcze2 033,9701.01.2014 - czas nieokreślony
136560/2014/D/8105.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Promenada Nadmorska - Punkt handlowy7 494,3401.01.2014 - czas nieokreślony
137RIE/1/201405.02.2014INFOS Systemy Komputerowedostawa sprzętu komputerowego - projekt od Partnerstwa do kooperacji8671,514.02.2014r.
138IKiOŚ/12/201407.02.2014Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierzątopieka weterynaryjna20 000,0007-02.2014 - 31.12.2014
139SOA.272.11.201412.02.2014Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PLUS Zbigniew, Krystyna Mróz Sp. j. 76-200 Słupsk, Pl. Broniewskiego 3Dostawa oraz rozładunek środków czystości i artykułów toaletowych do Urzędu Miasta Ustka oraz Centrum Pomocy Dzieciom19 000,0012.02.2014 - 31.12.2014
140GN.6812.5.201412.02.2014SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon,Słupskwycena rynkowej stawki czynszu dzierżawnego180,00do 19.02.2014
141IKiOŚ/11/201412.02.2014Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych KRĘŻEL Sp. z o.o.budowa ulicy Morskiej i Harcerskiej889 682,3315.03.2014 - 15.06.2014
142RIE/1a/201412.02.2014Anna Panasiuktłumaczenie w zakresie języka niemieckiego2 700,0031.05.2014r.
143IKiOŚ/22/201418.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Ustka - Kopernika 14"dzierżawa pojemników na odpady1 319,9001.03.2014 - 31.12.2014
144RIE/3/201420.02.2014Joanna Kozarekrutacja do Grup Roboczych - projekt od Partnerstwa do kooperacji2 900,0015.07.2014r.
145IKiOŚ/23/201421.02.2014Green Key Joanna Masiotaaktualizacja aglomeracji Ustka15 300,0021.02.2014 - 19.05.2014
146SOA.272.12.201424.02.2014AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski 76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 7/5Opracowanie dokumentacji budowlanej dotyczącej wykonania izolacji przeciwwodnej pionowej ścian fundamentowych budynku Urzędu Miasta Ustka4 500,0024.02.2014 - 30.04.2014
147IKiOŚ/2/201424.02.2014INVESTIM S. A.zakup ławek28 843,5024.02.2014 - 30.05.2014
148IKiOŚ/21/201424.02.2014MS Biuro Projektowe Marek Srokaprojekt ulicy Klonowej14 946,9624.02.2014 - 31.07.2014
149467/2014/D/8124.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Westerplatte11 413,5601.01.2014 - czas nieokreślony
150464/2014/D/8124.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Zubrzyckiego - Sygnalizacja1 859,3601.01.2014 - czas nieokreślony
151445/2014/D/8124.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Grunwaldzka - Sygnalizacja7 666,6301.01.2014 - czas nieokreślony
152442/2014/D/8124.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Krasickiego7 163,8101.01.2014 - czas nieokreślony
153443/2014/D/8124.02.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Krokusowa3 652,8501.01.2014 - czas nieokreślony
154SOKS.27.8141.201424.02.2014Miejski Klub  Sportowy     „Jantar” Ustka, ul. Sportowa 17 UstkaUmowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży- w ramach konkursu pn. „Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2014 roku”max wart. zam. 39.500zł.Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                        
155RIE/7/201425.02.2014Powiat Słupski, Gmina Ustka, Gmina Kępicerealizacja zadania pn. "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego"91024,06do III kw. 2014r.
156IKiOŚ/29/201428.02.2014Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o. o.znakowanie psów z terenu Gminy Miasto Ustka oraz utworzenie zbioru Gminy Miasto Ustka10 000,0028.02.2014 - 19.12.2014
157IKiOŚ/77/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 8"dzierżawa pojemników na odpady180,9001.03.2014 - 31.12.2014
158IKiOŚ/80/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 35A"dzierżawa pojemników na odpady200,5001.03.2014 - 31.12.2014
159IKiOŚ/81/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 17A"dzierżawa pojemników na odpady74,0001.03.2014 - 31.12.2014
160IKiOŚ/82/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 18"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
161IKiOŚ/83/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 31"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
162IKiOŚ/84/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 37"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
163IKiOŚ/85/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 5"dzierżawa pojemników na odpady148,1001.03.2014 - 31.12.2014
164IKiOŚ/86/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 7"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
165IKiOŚ/87/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 15"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
166IKiOŚ/88/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 23"dzierżawa pojemników na odpady615,0001.03.2014 - 31.12.2014
167IKiOŚ/89/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 25"dzierżawa pojemników na odpady615,0001.03.2014 - 31.12.2014
168IKiOŚ/90/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 19 i 19A"dzierżawa pojemników na odpady269,1001.03.2014 - 31.12.2014
169IKiOŚ/91/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 8"dzierżawa pojemników na odpady276,8001.03.2014 - 31.12.2014
170IKiOŚ/92/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Beniowskiego 13"dzierżawa pojemników na odpady200,5001.03.2014 - 31.12.2014
171IKiOŚ/93/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Walki Młodych 6"dzierżawa pojemników na odpady473,1001.03.2014 - 31.12.2014
172IKiOŚ/94/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Walki Młodych 5"dzierżawa pojemników na odpady525,6001.03.2014 - 31.12.2014
173IKiOŚ/95/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Walki Młodych 4"dzierżawa pojemników na odpady354,9001.03.2014 - 31.12.2014
174IKiOŚ/96/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Walki Młodych 2"dzierżawa pojemników na odpady354,9001.03.2014 - 31.12.2014
175IKiOŚ/97/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Wyszyńskiego 4"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
176IKiOŚ/98/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 10A"dzierżawa pojemników na odpady71,5001.03.2014 - 31.12.2014
177IKiOŚ/99/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 10"dzierżawa pojemników na odpady178,7001.03.2014 - 31.12.2014
178IKiOŚ/100/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 16"dzierżawa pojemników na odpady143,0001.03.2014 - 31.12.2014
179IKiOŚ/101/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 14"dzierżawa pojemników na odpady143,0001.03.2014 - 31.12.2014
180IKiOŚ/101/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kilińskiego 2"dzierżawa pojemników na odpady107,3001.03.2014 - 31.12.2014
181IKiOŚ/103/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 12"dzierżawa pojemników na odpady107,3001.03.2014 - 31.12.2014
182IKiOŚ/104/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Grunwaldzka 6"dzierżawa pojemników na odpady927,1001.03.2014 - 31.12.2014
183IKiOŚ/105/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "XX-lecia 7"dzierżawa pojemników na odpady927,1001.03.2014 - 31.12.2014
184IKiOŚ/106/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "XX-lecia 3"dzierżawa pojemników na odpady927,1001.03.2014 - 31.12.2014
185IKiOŚ/107/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Darłowska 8"dzierżawa pojemników na odpady39,5001.03.2014 - 31.12.2014
186IKiOŚ/108/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Walki Młodych 8"dzierżawa pojemników na odpady473,1001.03.2014 - 31.12.2014
187IKiOŚ/109/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Żeromskiego 11"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
188IKiOŚ/110/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Portowa 2"dzierżawa pojemników na odpady615,0001.03.2014 - 31.12.2014
189IKiOŚ/111/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 12"dzierżawa pojemników na odpady444,2001.03.2014 - 31.12.2014
190IKiOŚ/112/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 3"dzierżawa pojemników na odpady148,1001.03.2014 - 31.12.2014
191IKiOŚ/113/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Beniowskiego 4"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
192IKiOŚ/114/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Żeromskiego 6"dzierżawa pojemników na odpady370,2001.03.2014 - 31.12.2014
193IKiOŚ/115/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Żeromskiego 4"dzierżawa pojemników na odpady296,2001.03.2014 - 31.12.2014
194IKiOŚ/116/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Zaruskiego 5"dzierżawa pojemników na odpady209,7001.03.2014 - 31.12.2014
195IKiOŚ/117/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Zaruskiego 3"dzierżawa pojemników na odpady335,4001.03.2014 - 31.12.2014
196IKiOŚ/118/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Zaruskiego 2"dzierżawa pojemników na odpady377,4001.03.2014 - 31.12.2014
197IKiOŚ/119/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 9"dzierżawa pojemników na odpady421,4001.03.2014 - 31.12.2014
198IKiOŚ/120/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 7"dzierżawa pojemników na odpady421,4001.03.2014 - 31.12.2014
199IKiOŚ/121/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 6"dzierżawa pojemników na odpady421,4001.03.2014 - 31.12.2014
200IKiOŚ/122/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 4"dzierżawa pojemników na odpady421,4001.03.2014 - 31.12.2014
201IKiOŚ/123/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 2"dzierżawa pojemników na odpady421,4001.03.2014 - 31.12.2014
202IKiOŚ/124/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 10"dzierżawa pojemników na odpady1 048,6001.03.2014 - 31.12.2014
203IKiOŚ/125/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 9"dzierżawa pojemników na odpady1 048,6001.03.2014 - 31.12.2014
204IKiOŚ/126/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 8"dzierżawa pojemników na odpady1 048,6001.03.2014 - 31.12.2014
205IKiOŚ/127/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 6"dzierżawa pojemników na odpady1 048,6001.03.2014 - 31.12.2014
206IKiOŚ/128/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 4"dzierżawa pojemników na odpady1 048,6001.03.2014 - 31.12.2014
207IKiOŚ/129/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 1"dzierżawa pojemników na odpady421,4001.03.2014 - 31.12.2014
208IKiOŚ/130/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 12"dzierżawa pojemników na odpady943,7001.03.2014 - 31.12.2014
209IKiOŚ/131/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Zielona 5"dzierżawa pojemników na odpady348,8001.03.2014 - 31.12.2014
210IKiOŚ/132/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Zielona 3"dzierżawa pojemników na odpady348,8001.03.2014 - 31.12.2014
211IKiOŚ/133/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Zielona 1"dzierżawa pojemników na odpady498,3001.03.2014 - 31.12.2014
212IKiOŚ/134/201428.02.2014Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.dzierżawa pojemników na odpady4 695,3001.03.2014 - 31.12.2014
213IKiOŚ/135/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kilińskiego 10"dzierżawa pojemników na odpady296,2001.03.2014 - 31.12.2014
214IKiOŚ/136/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kilińskiego 12"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
215IKiOŚ/137/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 7"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
216IKiOŚ/138/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 2"dzierżawa pojemników na odpady370,2001.03.2014 - 31.12.2014
217IKiOŚ/139/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Darłowska 57"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
218IKiOŚ/140/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Grunwaldzka 21"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
219IKiOŚ/141/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Jana z Kolna 2"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
220IKiOŚ/142/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kilińskiego 6"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
221IKiOŚ/143/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Piłsudskiego 1"dzierżawa pojemników na odpady455,6001.03.2014 - 31.12.2014
222IKiOŚ/144/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 62"dzierżawa pojemników na odpady256,2001.03.2014 - 31.12.2014
223IKiOŚ/145/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "11-go Listopada 1"dzierżawa pojemników na odpady148,1001.03.2014 - 31.12.2014
224IKiOŚ/146/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "11-go Listopada 3"dzierżawa pojemników na odpady148,1001.03.2014 - 31.12.2014
225IKiOŚ/147/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Beniowskiego 2"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
226IKiOŚ/148/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Grunwaldzka 31"dzierżawa pojemników na odpady296,2001.03.2014 - 31.12.2014
227IKiOŚ/149/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 1"dzierżawa pojemników na odpady370,2001.03.2014 - 31.12.2014
228IKiOŚ/150/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 4"dzierżawa pojemników na odpady239,1001.03.2014 - 31.12.2014
229IKiOŚ/151/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Rybacka 5"dzierżawa pojemników na odpady905,4001.03.2014 - 31.12.2014
230IKiOŚ/152/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Rybacka 3"dzierżawa pojemników na odpady905,4001.03.2014 - 31.12.2014
231IKiOŚ/153/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Polna 1"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
232IKiOŚ/154/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Plac Wolności 8"dzierżawa pojemników na odpady962,4001.03.2014 - 31.12.2014
233IKiOŚ/155/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Plac Dąbrowskiego 4-5"dzierżawa pojemników na odpady740,3001.03.2014 - 31.12.2014
234IKiOŚ/156/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Plac Dąbrowskiego 2-3"dzierżawa pojemników na odpady455,6001.03.2014 - 31.12.2014
235IKiOŚ/157/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Piłsudskiego 3"dzierżawa pojemników na odpady381,5001.03.2014 - 31.12.2014
236IKiOŚ/158/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 4"dzierżawa pojemników na odpady148,1001.03.2014 - 31.12.2014
237IKiOŚ/159/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 6"dzierżawa pojemników na odpady74,0001.03.2014 - 31.12.2014
238IKiOŚ/160/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 75"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
239IKiOŚ/161/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 77"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
240IKiOŚ/162/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 80"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
241IKiOŚ/163/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Mickiewicza 6"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
242IKiOŚ/164/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Mickiewicza 10"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
243IKiOŚ/165/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 2"dzierżawa pojemników na odpady518,2001.03.2014 - 31.12.2014
244IKiOŚ/166/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Plac Wolności 6"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
245IKiOŚ/167/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 2"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
246IKiOŚ/168/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 67"dzierżawa pojemników na odpady148,1001.03.2014 - 31.12.2014
247IKiOŚ/169/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Mickiewicza 3"dzierżawa pojemników na odpady148,1001.03.2014 - 31.12.2014
248IKiOŚ/170/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Polna 8"dzierżawa pojemników na odpady148,1001.03.2014 - 31.12.2014
249IKiOŚ/171/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 87"dzierżawa pojemników na odpady222,1001.03.2014 - 31.12.2014
250IKiOŚ/172/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 3"dzierżawa pojemników na odpady222,1001.03.2014 - 31.12.2014
251IKiOŚ/173/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 11"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
252IKiOŚ/174/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 55"dzierżawa pojemników na odpady307,5001.03.2014 - 31.12.2014
253IKiOŚ/175/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 14"dzierżawa pojemników na odpady615,0001.03.2014 - 31.12.2014
254IKiOŚ/176/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 31"dzierżawa pojemników na odpady615,0001.03.2014 - 31.12.2014
255IKiOŚ/177/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 43"dzierżawa pojemników na odpady615,0001.03.2014 - 31.12.2014
256IKiOŚ/178/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 57"dzierżawa pojemników na odpady615,0001.03.2014 - 31.12.2014
257IKiOŚ/179/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 46"dzierżawa pojemników na odpady74,0001.03.2014 - 31.12.2014
258IKiOŚ/180/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 58"dzierżawa pojemników na odpady74,0001.03.2014 - 31.12.2014
259IKiOŚ/181/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 52"dzierżawa pojemników na odpady148,1001.03.2014 - 31.12.2014
260IKiOŚ/182/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 56"dzierżawa pojemników na odpady222,1001.03.2014 - 31.12.2014
261IKiOŚ/183/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 29"dzierżawa pojemników na odpady139,7001.03.2014 - 31.12.2014
262IKiOŚ/184/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Darłowska 7"dzierżawa pojemników na odpady193,6001.03.2014 - 31.12.2014
263IKiOŚ/185/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Darłowska 5"dzierżawa pojemników na odpady387,3001.03.2014 - 31.12.2014
264IKiOŚ/186/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Grunwaldzka 9"dzierżawa pojemników na odpady104,9001.03.2014 - 31.12.2014
265IKiOŚ/187/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kościuszki 5"dzierżawa pojemników na odpady444,2001.03.2014 - 31.12.2014
266IKiOŚ/188/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Mała 4"dzierżawa pojemników na odpady102,5001.03.2014 - 31.12.2014
267IKiOŚ/189/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 63"dzierżawa pojemników na odpady136,7001.03.2014 - 31.12.2014
268IKiOŚ/190/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Mała 5"dzierżawa pojemników na odpady34,2001.03.2014 - 31.12.2014
269IKiOŚ/191/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 65"dzierżawa pojemników na odpady335,4001.03.2014 - 31.12.2014
270IKiOŚ/192/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 17"dzierżawa pojemników na odpady1 192,2001.03.2014 - 31.12.2014
271IKiOŚ/193/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 11"dzierżawa pojemników na odpady583,8001.03.2014 - 31.12.2014
272IKiOŚ/194/201428.02.2014Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.dzierżawa pojemników na odpady7 881,2001.03.2014 - 31.12.2014
273IKiOŚ/195/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 13"dzierżawa pojemników na odpady311,1001.03.2014 - 31.12.2014
274IKiOŚ/196/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kosznierw 20"dzierżawa pojemników na odpady279,6001.03.2014 - 31.12.2014
275IKiOŚ/197/201428.02.2014Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 13"dzierżawa pojemników na odpady304,4001.03.2014 - 31.12.2014
276IKiOŚ/25/201403.03.2014Zakład Robót Drogowych FRAGES Franciszek GesnerRemont chodników i regulacja krawężników27 000,0003.03.2014 - 10.06.2014
277835/2014/D/8103.03.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Westerplatte5 942,9601.01.2014 - czas nieokreślony
278RIE/2/201403.03.2014Łukasz Waszakprzeprowadzenie 72h seminariów szkoleniowych - projekt od Partnerstwa do kooperacji1728031.12.2014r.
279RIE/4/201404.03.2014Dorota Szcześniak - Abramiecprzygotowanie materiału szkoleniowego i prowadzenie 3 paneli  - projekt od Partnerstwa do kooperacji570031.03.2014r.
280RIE/5/201405.03.2014NOTwynajem sali, seminarium we Wrocławiu - projekt od Partnerstwa do kooperacji2361,631.12.2014r.
281RIE/6/201405.03.2014Polskie Smakicatering, seminarium we Wrocławiu - projekt od Partnerstwa do kooperacji2130,9731.12.2014r.
282IKiOŚ/24/201406.03.2014Biuro Usług Projektowych, Handlowych i Budowlanych EMPEprojekt zagospodarowania terenu pod plac zabaw przy Placu Wolności1 230,0006.03.2014 -14. 03.2014
283IKiOŚ/26/201407.03.2014Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Józef Kozłowskioznakowanie poziome ulic i placów27 761,1016.04.2014 - 25.09.2014
284IKiOŚ/27/201410.03.2014HIGHWAY Sp. z o. o.dokumentacja budowlana przebudowy ul. Sprzymierzeńców39 360,0010.03.2014 - 14.08.2014
285SOA.272.13.201412.03.2014Falck Medycyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Centrum Medyczne Falck Ustka, 76-270 Ustka, ul. Kopernika 18Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami Urzędu Miasta Ustka6 960,0001.04.2014 - 31.03.2015
286SOA.272.14.201412.03.2014Kancelaria Radcy Prawnego Robert Krupa - Biuro Zamówień Publicznych, 76-270 Ustka, ul. Storczykowa 1Usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowywanego i przeprowadzenia realizowanych przez Gminę Miasto Ustka postępowań przetargowych12 300,0012.03.2014 -         do czasu przeprowadzenia postępowań i zawarcia umów
287IKiOŚ/30/201412.03.2014Zakład Usługowo - Produkcyjny SKWER Zenon Piwkowynajem ciągnika wraz z kierowcą36 592,5012.03.2014 - 31.12.2014
288IKiOŚ/31/201412.03.2014Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Sp. z o. o.wynajem podnośnika z kierowcą16 143,7512.03.2014 - 31.12.2014
289IKiOŚ/32/201412.03.2014Zakład Robót Drogowych FRAGES Franciszek Gesnerwynajem równiarki z kierowcą24 907,5012.03.2014 - 31.12.2014
290IKiOŚ/33/201412.03.2014Zakład Usługowo - Produkcyjny SKWER Zenon Piwkowynajem koparko-ładowarki z kierowcą32 933,2512.03.2014 - 31.12.2014
291IKiOŚ/28/201414.03.2014TERRA Groupdostawa wież kwiatowych29 472,7714.03.2014 - 30.05.2014
292IKiOŚ/34/201414.03.2014ENERGA- OPERATOR S. A.usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną0,0014.03.2014 - 31.12.2015
293IKiOŚ/69/201415.03.2014Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Gdyniadzierżawa pojemników na odpady4 236,6015.03.2014 - 31.12.2014
294GP/2/201417.03.2014Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp. z o.o., reprezentowane przez Prezesa Zarządu Marię Kiełb-Stańczuk, ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "WESTERPLATTE A"9 840,0017.03.2014r. - 30.09.2015r.
295PR.272.7.201417.03.2014Grupa RMF Sp. z o.o.wzajemne świadczenia reklamowe30.000,00marzec 2014-grudzień 2016
296RIE/8/201417.03.2014Przedsiębiorstwo Morzewynajem dwóch sal konferencyjnych- projekt "Od partnerstwa do Kooperacji"493517.03.2014r.-13.06.2014r.
297SOKS MD.524.1.201418.03.2014Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Ustce.                     Organizacja cyklu imprez otwartych dla środowiska senioralnego z terenu Miasta Ustka...max. wart. zam. 5.000,-Umowa od dnia podpisania do dnia 20.07. 2014r.
298PR.272.8.201418.03.2014Marcin Kurek vel Kotalukwystęp zespołu Kobranocka podczas imprezy Lech Fire Festiwal13.200,0012-lip-14
299PR.272.9.201423.03.2014Studio Siedem S.C.dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Miasto Ustka w 2014r.11.961,75marzec 2014-kwiecień 2014
300MK/BIP/19/201427.03.2014MADKOM SAudostępnienie systemu do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wraz z dzirżawą serwera2.309,2013.04.2014-12.04.2015
301MK/EZD/33/201427.03.2014MADKOM SAmodernizacja i konserwacja systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami7.592,8413.04.2014-12.04.2015
302MK/BR/3/201427.03.2014MADKOM SAdzierżawa i utrzymanie systemu SIDAS BROKER2.460,0013.04.2014-12.04.2015
303-27.03.2014MADKOM SAumowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w systemie EZD SIDAS-13.04.2014-12.04.2015
304RIE/9/201428.03.2014Gmina Sztutowodotacja celowa dla Gminy Sztutowo w związku z realizacją projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, na pokrycie wkładu własnego zadań wspólnych.1 872,7823.08.2014
305PR.272.10.201431.03.2014Arkadiusz Gryko AG Mediaorganizacja koncertu pn. "Wakacyjne granie"17.945,00marzec 2014-lipiec 2014
306SOKS.28.8135.2014.01.04.2014 Psycholog oosoba fizycznaUmowa na świadczenie usług  psycholog. w Punkcie Inform.-Kons. Vita Activa  w Ustce max wart.zam.7200zł.Umowa od dnia  podpisania do dnia 31.12.2014r.  b/z m-ca lipca i sierpnia 2014r.
307SOKS 28.8135.2014r.01.04.2014Psycholog osoba fizycznaUmowa na świadczenie usług      Punkcie Vita Activa w Ustce   max.wart.zam.7.200zł. Umowa od dnia  podpisania do dnia 31.12.2014r.
308SOA.272.15.201402.04.2014AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski 76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 7/5Okresowy przegląd budynków Urzędu Miasta Ustka i Straży Miejskiej w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3.1 500,0002.04.2014 - 30.04.2014
309IKiOŚ/70/201402.04.2014Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EGIDA Sp. z o. o.naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej277 000,0002.04.2014 - 31.12.2014
3101.OC.20148.04.2014Komenda Wojewódzka Policji w GdańskuRealizacja dodatkowych zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Ustka.24.900 zł1.06.2014 r. - 30.09.2014 r.
311SOKS MD.524.2.2014.09.04.2014Polski Związek Wedkarski, Okręg Słupsk, Koło UstkaOrganizacja imprez rekreacyjno-turystycznychdla dzieci i młodzieży w zakresie wędkarstwamax. wart. zam. 3.500,-Umowa od dnia podpisania do dnia 30.06. 2014r.
312IKiOŚ/73/201410.04.2014Green Key Joanna Masiotaraport z realizacji programu ochrony środowiska3 000,0010.04.2014 - 30.04.2014
313IKiOŚ/74/201410.04.2014Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych ELSANCO Jan Kulińskiwykonanie dokumaentacji budowlanej oświatlenia parkowego ciągu pieszo- rowerowego5 166,0010.04.2014 - 15.04. 2014
314PR.272.11.201410.04.2014Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka i Ziemia Słupska"świadczenie usług całorocznej Informacji Turystycznej na rzecz miasta Ustka478.998,80maj 2014-grudzień 2017
315PR.272.12.201411.04.2014Jerzy Kryszakautorski program kabaretowy8.200,0026-lip-14
316-14.04.2014Paulina PrincUporządkowanie dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej w archiwum8 500,0020.05.2014
317SOKS MD.524.3.201418.04.2014Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj Kolorowo"                     III wykład integracyjny gdyńskich i usteckich seniorówmax. wart. zam. 1.550,-Umowa od dnia podpisania do dnia 31.05. 2014r.
318PR.272.13.201418.04.2014Tourtrend Sp. z o.o.współorganizacja imprezy "Turniej Miasta Ustka-Darłowo o PucharDoliny Charlotty" oraz promocja Miasta Ustka podczas imprezy "Gianst Live 2014" Eliminacje Mistrzostw Świata Strongman w Amfiteatrze Doliny Charlotty31.816,48kwiecień 2014 - 3 maj 2014
319IKiOŚ/72/201423.04.2014Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Krężel Sp. z o. o.budowa ogrodzonego placu zabaw42 952,4223.04.2014 - 2605.2014
3201359/2014/D/8123.04.2014ENERGA - OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Westerplatte - Bunkier255,4901.01.2014 - czas nieokreślony
3211314/2014/D/8123.04.2014ENERGA - OPERATOR S. A.usługa dystrybucji - ul. Kościelniaka6 654,4401.01.2014 - czas nieokreślony
322RIE/10/201428.04.2014PHU Eden, Hotel RejsUsługa noclegowa dla uczestników kongresu - w ramach projektu "Od partnerstwa do kooperacji"3 400,0028.04.2014r.-13.06.2014r.
323RIE/11/201428.04.2014Przedsiębiorstwo MorzeUsługa noclegowa dla uczestników kongresu - w ramach projektu "Od partnerstwa do kooperacji"16 660,2728.04.2014r.-13.06.2014r.
324RIE/12/201428.04.2014Hotel Lubicz Sp. ZO.O.Usługa noclegowa dla uczestników kongresu - w ramach projektu "Od partnerstwa do kooperacji"1 305,0028.04.2014r.-13.06.2014r.
325RIE/13/201428.04.2014Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe KingaUsługa noclegowa dla uczestników kongresu - w ramach projektu "Od partnerstwa do kooperacji"4 330,0028.04.2014r.-13.06.2014r.
326PR.272.14.201429.04.2014Stanisław JuszczakWykonanie unikatowej ławeczki medialnej i ekspozytora RMF FM w całości z profili zamkniętych i płaskowników spawanych i łączonych śrubami49.500,00kwiecień 2014- 30 czerwca 2014
327GN.6811.1.201430.04.2014SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon,Ustkawykonanie rzutu lokalu mieszkalnego120,00do 14.05.2014
328PR.272.15.201402.05.2014Krzysztof SkrzypekWydzierżawienie przez Miasto terenu na ul. Promenada Nadmorska z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji promocyjnej firmy "Ziaja"21.000,0028 czerwiec 2014 - 31 sierpień 2014
329PR.272.16.201402.05.2014Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.Promocja firmy "Ziaja" w zamian za sfinansowanie nabycia na rzecz Gminy telewizora LED, dwóch laptopów oraz aparatu cyfrowego jako głównych nagród w programie "Karnetu Wakacyjnego"7.500,00maj 2014 - 15 sierpień 2014
330IKiOŚ/71/201405.05.2014Małe Formy Budowlane, Czesław Raczko - Gdyniadostawa i montaż wiaty przystankowej15 990,0005.05.2014 - 15.06.2014
331IKiOŚ/79/201405.05.2014Anonimizacjabadania archeologiczne - budowa ul. Sprzymierzeńców (I- etap)2 500,0005.05.2014 - 30.09.2014
332PR.272.17.201405.05.2014Polskie Radio SAPrzeprowadzenie audycji na żywo w dniu 9 sierpnia 2014 w godz. 9.00-12.58 w paśmie "Lata z radiem" w Pierwszym Programie Polskiego Radia oraz wspólnej organizacji imprezy plenerowej Lato z Radiem 2014120.000,0009-sie-14
333IKiOŚ/78/201407.05.2014Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Krężel Sp. z o. o.przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Ustce - I etap434 157,2007.05.2014 - 30.06.2014
334PR.272.18.201407.05.2014FH GROM K.WoźniakUsługa pirotechniczna w trakcie Lech Fire Festiwal20.000,0012-lip-14
335PR.272.19.201407.05.2014Surex Firma Rodzinna Ryszard SuzdalewiczUsługa pirotechniczna w trakcie Lech Fire Festiwal20.000,0012-lip-14
336SOKS MD.524.4.2014.09.05.2014Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj Kolorowo"                     6 Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku       max wart. zam. 7.570,-Umowa od dnia popisania do dnia 31.05.2014r.
337SOKS MD.524.5.2014.09.05.2014Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj Kolorowo"                      VII Juwenalia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie.       max wart. zam. 5.880,-Umowa od dnia popisania do dnia 15.06.2014r.
338-20.05.2014Krzysztof BokaczNaprawa funkcjonowania syreny alarmowej900,0014 dni
339IKiOŚ/199/201420.05.2014Zakład Usług Transportowo Asenizacyjnych Zbigniew PurowskiCzyszczenie i remont kanalizacji deszczowej80 176,5020.05.2014 - 30.12.2014
340SOKS.30.8140.201420.05.2014Arkadiusz Gryko AG Media SłupskUmowa na usługi artystyczne-Dzień Dzieckamax. wart. zam. 7.000zł.Umowa na świadczenie usług w dniu 01.06.2014r.
341-21.05.2014Jolanta DobskaWprowadzanie danych do komputera190,0025.05.2014
342-21.05.2014Arkadiusz SołtykaWprowadzanie danych do komputera190,0025.05.2014
343-21.05.2014Piotr ŚwiniarskiWprowadzanie danych do komputera190,0025.05.2014
344-21.05.2014Jacek ŁepkowskiWprowadzanie danych do komputera190,0025.05.2014
345-21.05.2014Dorota HeinowskaWprowadzanie danych do komputera190,0025.05.2014
346-21.05.2014Joanna SzwajaWprowadzanie danych do komputera380,0025.05.2014
347GP/3/201422.05.2014Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp. z o.o., reprezentowane przez Prezesa Zarządu Marię Kiełb-Stańczuk, ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 3A"28 830,0022.05.2014r. - 31.12.2016r.
348IKiOŚ/198/201422.05.2014Usługi Ogólnobudowlane SANTO Leszek ŚrodaRemont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Ustce88 483,9622.05.2014 - 31.07.2014
349RIE/15/201422.05.2014Zbigniew WejcmanOsoba prowadząca II Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce, w dniach 12 - 13 czerwca 2014 roku.150012.06.2014 - 13.06.2014
350RIE/16/201422.05.2014Zdzisław Górecki P.H.U. DagmorZakwaterowanie uczestników i zawodników III Bursztynowych Regat z Jantarnego (Obwód Kaliningradzki Federaji Rosyjskiej), w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure".97020.06.2014 - 22.06.2014
351-23.05.2014Krzysztof BokaczObsługa komisji wyborczych350,0025.05.2014-26.05.2014
352-23.05.2014Zenon BrożekObsługa komisji wyborczych300,0025.05.2014
353-23.05.2014Małgorzata BoguszObsługa komisji wyborczych350,0025.05.2014-26.05.2014
354-23.05.2014Krystyna DrapałaObsługa komisji wyborczych350,0025.05.2014
355-23.05.2014Danuta GroszekObsługa komisji wyborczych300,0025.05.2014
356-23.05.2014Genowefa JanusObsługa komisji wyborczych250,0025.05.2014
357-23.05.2014Agnieszka KaszubaObsługa komisji wyborczych250,0025.05.2014
358-23.05.2014Renata KromrychObsługa komisji wyborczych250,0025.05.2014
359-23.05.2014Elżbieta PodobaObsługa komisji wyborczych250,0025.05.2014
360-23.05.2014Urszula PietrasiewiczRozliczenie otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego200,0028.05.2014
361-23.05.2014Małgorzata ZabłockaObsługa komisji wyborczych200,0025.05.2014
362-23.05.2014Ewa WieczorekObsługa informatyczna wyborów680,0025.05.2014-26.05.2014
363-23.05.2014Mariusz KsiążkiewiczObsługa informatyczna wyborów380,0025.05.2014
364-23.05.2014Włodzimierz Andrzej SzczepaniakObsługa komisji wyborczych110,0025.05.2014
365-23.05.2014Mariusz JarząbkowskiObsługa komisji wyborczych130,0025.05.2014
366PR.272.20.201423.05.2014Maciej KozakiewiczNagłośnienie i oświetlenie imprez organizaowanych przez miasto (moc do 30 KW)21.000,0023 maja - grudzień 2014
3672.OC.201426.05.2014Morski Oddział Straży Granicznej w GdańskuRealizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Ustka.7.000 zł1.06.2014 r.- 31.10.2014 r.
368IKiOŚ/200/201427.05.2014Rejonowy Zarząd Inwestycji w SłupskuNadzór inwestorski ul. Sprzymierzeńców - I etap3 490,0027.05.2014 - 30.06.2014
369RIE/14/201427.05.2014Ingrosso Sp. z o.o.Wykonanie i dostawa koszulek reklamowych dla zawodników i uczestników III Burztynowych regat - w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder are through building up and modernization of tourism infrastructure.1 795,8022.05.2014 - 01.06.2014
370IKiOŚ/201/201428.05.2014Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego - K. OstrowskiWykonanie oświetlenia dojścia do plaż58 917,0528.05.2014 - 10.07.2014
371PR.272.21.201428.05.2014piotr RakOrganizacja imprezy pn. "Nbar on the beach Ustka"6.000,0019 lipca 2014
372PR.272.22.201429.05.2014Romualdald Rojewski, Roy HouseKoncert zespołu dr. Misio podczas Festiwalu Sztucznych Ogni w dniu 12 licpa 2014r.9.840,0012 lipca 2014
373PR.272.28.201429.05.2014TVN Media Sp. z o.o.Emisja cyklicznych audycji pt. "Prognoza pogody" w TVN 2424.203,8201 czerwca - 15 czerwca 2014
374RIE/17/201430.05.2014 EDEN CATERING Kamil ŻywieckaUsługa cateringowa na potrzeby dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" dla 170 uczestników18 543,6012.06.2014 - 13.06.2014 
375SOKS.31.8140.201431.05.2014Artur Cienkosz Pracownia Doskonalenia Zawodowego "Meritum" KrakówUmowa na usługi szkoleniowemax. wart. zam. 1.600zł.Umowa na świadczenie usług w dniu 16.06.2014r.
376SOKS.32.8140.201431.05.2014Anna Piasecka GdyniaUmowa na usługi artystyczne-organizacja festynu rodzinnegomax. wart. zam. 12.000zł.Umowa na świadczenie usług w dniu 22.06.2014r.
377RIE/18/201403.06.2014Jarosław DomałążekNadzór części sportowej imprezy pn. III Bursztynowe Regaty realizowanych w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure".4 840,0021.06.2014
378RIE/20/201404.06.2014Marek OlechnowiczPrelegent podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"80012.06.2014 - 13.06.2014
379RIE/21/201404.06.2014TIS - Tomasz SchimanekPrelegent podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"80012.06.2014 - 13.06.2014
380RIE/22/201404.06.2014Jan Jakub WygnańskiPrelegent podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"80012.06.2014 - 13.06.2014
381IKiOŚ/202/201405.06.2014Konsorcjum Lider - Projekt Parking Sp. z o. o. Partner - Parking Control Sp. z o. o.Kompleksowa obsługa S. P. P.341 118,0005.06,2014- 10.09.2016
382IKiOŚ/204/201405.06.2014LBL Sp. z o. o.Wykonanie iluminacji kładki96 500,0005.06.2014- 30.06.2014
383Aneks nr 1 do umowy nr RIE/16/201405.06.2014Zdzisław Górecki P.H.U. DagmorZakwaterowanie uczestników i zawodników III Bursztynowych Regat z Jantarnego (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder are through building up and modernization of tourism infrastructure" - zmiana rezerwacji1 280,0020.06.2014 - 22.06.2014
384IKiOŚ/203/201406.06.2014Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EGIDA Sp. z o. o.Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Krótkiej43 000,0006.06.2014- 19.06.2014
385PR.272.23.201409.06.2014Remigiusz JakiełajtisDzierżawa terenu na ul. Promenada Nadmorska z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji promocyjnej firmy "Soraya"8.000,0027 czerwca - 31 sierpnia 2014
386PR.272.24.201409.06.2014Remigiusz JakiełajtisPromocja firmy "Soraya" w zamian za sfinansowanie na rzecz Gminy telewizora LCD, jako nagrody dla osób pobierających opłate uzdrowiskową na terenie Miasta Ustka3.000,00czerwiec - 15 sierpnia 2014
387RIE/19/201409.06.2014EDEN CATERING Kamila ŻywieckaŚwiadczenie usługi przygotowania i wydawania posiłków w plenerze dla zawodników i uczestników III Bursztynowych Regat realizowanych w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure". 8 088,7721.06.2014
388RIE/23/201409.06.2014Jarosław DomałążekUsługa transportu i najmu (czarter) 32 łódek typu Optimist wraz z wyposażeniem podczas III Bursztynowych Regat realizowanych w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure".nie więcej niż 9600,00 zł21.06.2014
389RIE/24/201409.06.2014Marek RogalaWykonanie występu muzycznego przez zespół handszpaki oraz obsługa konferansjerska podczas III Bursztynowych Regat realizowanych w ramach projektu "Baltic amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure".8 800,0021.06.2014
390PR.272.25.201411.06.2014Jarosław MadejskiKoncert muzyczny TRIO ARTE podczas Dni Morza w dniu 28 czerwca 2014r.1.410,0028 czerwca 2014
391PR.272.26.201412.06.2014Magdalena PołczyńskaNagłośnienie i oświetlenie imprez (moc pow. 30 KW)18.000,00lipiec-sierpień 2014
392RIE/25/201412.06.2014TCM - Trainings, Consulting, Managment - Łukasz WaszakPanelista oraz osoba prowadząca warsztaty podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"1 500,00 zł12.06.2014 - 13.06.2014
393RIE/26/201412.06.2014Antoni SobolewskiModerator podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"900,00 zł12.06.2014 - 13.06.2014
394RIE/27/201412.06.2014TIS - Tomasz SchimanekPanelista podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"649,97 zł12.06.2014 - 13.06.2014
395RIE/28/201412.06.2014Arkadiusz PeisertPannelista podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Lokalnej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwcz 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"750,00 zł12.06.2014 - 13.06.2014
396RIE/29/201412.06.2014Monika MichniewiczModerator podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"900,00 zł12.06.2014 - 13.06.2014
397RIE/30/201412.06.2014Marta MakuchModerator podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"900,00 zł12.06.2014 - 13.06.2014
398RIE/31/201412.06.2014Robert KaźmierczakPanelista oraz osoba prowadząca warsztaty podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"1 500,00 zł12.06.2014 - 13.06.2014
399RIE/32/201412.06.2014Carpe Diem Łukasz DomagałaPanelista oraz osoba prowadząca warsztaty podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"1 500,00 zł12.06.2014 - 13.06.2014
400RIE/33/201412.06.2014Pracownia Dedala, Marcin DadelOsoba prowadząca warsztaty podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji"750,00 zł12.06.2014 - 13.06.2014 
401IKiOŚ/205/201413.06.2014Navimor Invest S. A. GdańskBudowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz zinfrastrukturą na terenie portu Ustka4 529 864,1513.06.2014- 28.05.2015
402IKiOŚ/205/201413.06.2014Navimor Invest S. A. GdańskBudowa basenu rybackiego w porcie Ustka wraz z infrastrukturą komunalną12 658 528,6813.06.2014- 28.05.2015
403IKiOŚ/207/201413.06.2014Przediębiorstwo EL-KO Instalacje Elektryczne Rafał KowalskiMontaż projektorów w Parku Uzdrowiskowym9 960,2913.06.2014-30.06.2014
404PR.272.27.201413.06.2014Agencja Ochrony Mienia i Osób KomandorOchrona imprez w sezonie letnim 201415.173,28czerwiec-sierpień 2014
405RIE/34/201413.06.2014Hanna WiniarzUsługa w zakresie tłumaczenia ustnego z j. polskiego na j. rosyjski i z j. rosyjskiego na j. polski podczas "III Bursztynowych regat" organizowanych w rmach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and moderniztion of tourism infrastructure"1 200,0021.06.2014
406IKiOŚ/208/201416.06.2014Zakład Usług Inwestycyjnych Rafał KononNadzór inwestorski prz przebudowie sieci kanalizacji deszczowej ul. Beniowskiego4 000,0016.06.2014-
407IKiOŚ/214/201416.06.2014Zakład Usług Hydraulicznych HYDRO - TOM Tomasz SąsaraPrzebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Beniowskiego85 493,69do 30.06.214
408INFO/3/201416.06.2014LOGONET Sp. z o.o.umowa na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Miasta Ustka13.554,6016.06.2014- 31.08.2016
409IKiOŚ/209/201417.06.2014Zakład Usług Inwestycyjnych Rafał KononOpracowanie dokumentacji budowlanej odwodnienia cmentarza komunalnego w Zimowiskach10 000,0017.06.2014-15.12.2014
410IKiOŚ/210/201418.06.2014Pomorska Grupa Konsultingowa S. A.Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej3 567,0018.06.2014-31.07.2014
411IKiOŚ/211/201423.06.2014Krzysztof Batug Zakład Usług OgólnobudowlanychNadzór inwestorski oświetlenia ścieżki ul. Kościelniaka1 500,6023.06.2014-10.07.2014
412GN.272.4.201426.06.2014KP Wycena Nieruchomości Krystyna Popiel Słupskwykonanie 6 wycen dotyczących nasadzeń,urządzeń oraz obiektów przy ul.Jaśminowej (ROD im.T.Kościuszki)3 600,00do 30.08.2014
413SOKS MD.524.6.2014.27.06.2014Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Ustce                    Aktywny senior, aktywny wypoczynek i rekreacja       max wart. zam. 5.000,-Umowa od dnia popisania do dnia 29.10.2014r.
414IKiOŚ/213/201401.07.2014Energa Operator S. A.Budowa przyłącza oświetlenia terenu SSSE402,85do 31.12.2015
415PR.272.29.201401.07.2014Wacław Chudy Port-FilmKino na leżakach - pokazy filmowe2.460,00lipiec, sieprpień 2014
416RIE/35/201401.07.2014Anna Panasiuktłumaczenie w zakesie języka niemieckiegonie więcej niż 2 000,0001.07.2014 - 31.08.2014
417IKiOŚ/212/201403.07.2014INVESTIM S. ADostawa wraz z montażem daszków na pojemniki betonowe15 375,0003.07.2014-30.07.2014
418PR.272.30.201404.07.2014Artur GrabarczykKoncert zespołu Parafraza podczas Lech Fire Festiwal3.505,0012 lipca 2014
419SOKS.33.8140.201407.07.2014EN-TOUR" Elżbieta Nadolna usługi artystyczne, pilotaż, przewodnictwo2014.Umowa na usługi wycieczkowe dla dzieci z CPDmax. wart. zam. 2.000zł.Umowa na świadczenie usług od dnia 25.07.2014r. do dnia 08.08.2014r.
420PR.272.31.201408.07.2014Mieczysław WasilewskiObsługa elektryczna imprez w sezonie letnim 20145.700,00lipiec, sierpień 2014
421IKiOŚ/219/201414.07.2014Energa Operator S. A.Usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną014.07.2014-31.12.2015
422185/2014/114.07.2014InterArenaumowa o świadczenie usług internetowych2.757,0014.07.2014- 13.07.2015
423IKiOŚ/215/201415.07.2014MARS COMPUTER SYSTEMS Sp. j.Montaż monitoringu na kładce nad kanałem portowym6 000,0015.07.2014-20.07.2014
424INFO/4/201415.07.2014ZINK SERWIS Sp. z o.o.umowa na świadczenie usług streamingowych obrazu z kamer4.000,0015.07.2014- 1.12.2014
425GN.6811.2.201416.07.2014SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon,Ustkainwentaryzacja lokalu mieszkalnego500,00do 07.08.2014
426RIE/37/201423.07.2014Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska"Umowa użyczenia Infomaty wewnętrznego do Centrum Informacji Turystycznej-23.07.2014 - 30.11.2017
427225/G300/201424.07.2014Polkomtel Sp. z o.o.umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus2.426,6024.07.2014- 23.07.2016
428SOA.272.16.201425.07.2014P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, 76-270 Ustka, ul. Sprzymierzeńców 10A/2Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ścian fundamentowych i ścian piwnic budynku UM Ustka62 823,2018.08.2014 - 17.10.2014     wypowiedziano umowę
429SOA.272.17.201425.07.2014P.U.H. ALPY-UNION, ul. Lutosławskiego 4/12, 76-200 SłupskRemont schodów zewnętrzych w UM Ustka od strony parkingu oraz od strony cmentarza komunalnego - frontowych32 354,7718.08.2014 - 30.09.2014
430IKiOŚ/220/201425.07.2014Jantar Sp. z o. o.Ochrona fizyczna mienia skweru im. Chopina5 313,6026.07.2014-21.08.2014
431PR.272.32.201425.07.2014Profispot Sp. z o.o.Organizacja Beach Soccer Finałów w Piłce Nożnej Plażowej55.000,0030 lipca-3 sierpnia 2014
432SOA.272.18.201430.07.2014AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski, 76-200 SłupskNadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych w UM Ustka650,00W trakcie realizacji robót budowlanych
433RIE/36/201431.07.2014Hotel "Morze"Zakwaterowania 4 osób oficjalnej delegacji z Kappeln w dniach 14-16.08.2014 roku, w związku z Obchodami Święta Wojska Polskiego i Święta Ustki2 880,00 zł14-17.08.2014
434IKiOŚ/221/201401.08.2014AMW Biuro Projektów Anna WąchnickaWytyczne do koncepcji44 895,0001.08.2014-13.08.2014
435PR.272.33.201401.08.2014Unicorn ImpresariatOrganizacja Syrenalia Święto Ustki w dniu 15 sierpnia 201431.560,001 sierpnia-15 sierpnia 2014
436INFO/5/201405.08.2014Fundacja POLKOM Audit Consulting Groupumowa na wykonanie "Audytu Bezpieczeństwa Informacji"6.027,0005-08.2014- 31.08.2014
437RIE/38/201406.08.2014Hubert BierndgarskiOrganizacja wystawy fotograficznej pn. "Poławiacze bursztynu" w ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder are through building up and modernization of tourism infrastructure.4 000,00 zł23.08.2014 
438RIE/39/201406.08.2014Radosław KubikOrganizacja programu artystycznego teatru Kubika podczas imprezy "Bursztynowe Ust(k)a - Quest" w ramach projektu Baltic Amber COast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure.5 000,00 zł23.08.2014
439IKiOŚ/222/201411.08.2014Development Design Sp. z o. o.Nadzór inwestorski - basen rybacki64 700,00do 28.05.2015
440IKiOŚ/223/201411.08.2014Development Design Sp. z o. o.Nadzór Inwestorski - budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie portu55 524,00do 28.05.2015
441IKiOŚ/224/201411.08.2014Przychodnia weterynaryjna małych zwierząt w UstceOpieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt8 000,0011.08.2014-31.12.2014
442RIE/40/201411.08.2014Romuald RojewskiWykonanie przez zespół Formacja Nieżywych Schabów koncertu podczas imprezy "Bursztynowe Ust(k)a - Quest" organizaownej w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure"23 000,00 zł23.08.2014
443RIE/41/201411.08.2014Romuald RojewskiWynajem techniki estradowej w tym: nagłośnienia, oświetlenia, obsługi technicznej oraz montażu, demontażu i transportu w związku z występem zespołu Formacja Nieżywych Schabów podczas imprezy "Bursztynowe Ust(k) - Quest" organizowanej w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure".8 000,00 zł23.08.2014
444SOKS Nr 1.SS.2014.12.08.2014stypendysta                       stypendium naukowe       max wart. zam. 2.400,-Umowa od dnia popisania do dnia 30.09.2015r.
445SOKS Nr 2.SS.2014.12.08.2014stypendysta                      stypendium naukowe       max wart. zam. 2.400,-Umowa od dnia popisania do dnia 30.09.2015r.  
446SOKS Nr 4.SS.2014.12.08.2014stypendysta                      stypendium naukowe       max wart. zam. 2.400,-Umowa od dnia popisania do dnia 30.09.2015r.
447SOKS  Nr 6.SU.2014.12.08.2014stypendysta                      stypendium naukowe       max wart. zam. 2.400,-Umowa od dnia popisania do dnia 3108.2015r.
448SOKS Nr 7.SU.2014.12.08.2014stypendysta                      stypendium naukowe       max wart. zam. 2.400,-Umowa od dnia popisania do dnia 31.08.2015r.
449RIE/42/201412.08.2014Jolanta SzeflerBezadresowy kolportaż ulotek, na terenie Miasta Ustka promujących imprezę "Bursztynowa Ust(k)a - Quest" oraz broszur promujących projekt Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure.1 000,00 zł18-23.08.2014
450RIE/43/201413.08.2014Marcin BarnowskiOpracowanie koncepcji oraz kompleksowego przeprowadzenia gry miejskiej w ramach imprezy "Bursztynowa Ust(k)a - Quest" oraz zakup akcesoriów i gadżetów niezbędnych do gry, zakup 25 nagród dla zwycięzców, przygotowanie oraz wydruk ulotek i plakatów w ramach realizacji projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure.35 000,00 zł23.08.2014
451RIE/44/201413.08.2014Narcyz KalskiPrzeprowadzenie pokazu oraz warsztatu obróbki bursztynu podczas imprezy "Bursztynowa Ust(k)a - Quest" w ramach realizacji projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure.5 000,00 zł23.08.2014
452SOKS Nr 8.SU.2014.14.08.2014stypendysta                      stypendium naukowe       max wart. zam. 2.400,-Umowa od dnia popisania do dnia 31.08.2015r.
453SOKS Nr 5.SU.2014.14.08.2014           stypendysta                      stypendium naukowe       max wart. zam. 2.400,-Umowa od dnia popisania do dnia 31.08.2015r.
454SOKS MD.524.7.201414.08.2014Słupskie Stowaryszenie "Amazonka"VIII Pomorska Spartakiada Amazonekmax. wart. zam. 1.500,-Umowa od dnia podpisania do dnia 15.09 2014r.
455SOKS Nr 3.SS.201418.08.2014stypendystastypendium naukowemax. wart. zam. 2.400,-Umowa od dnia podpisania do dnia 30.09.2015r.
456Aneks nr 1 do25.08.2014LOGONET Sp. z o.o.umowa na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Miasta Ustka-16.06.2014- 31.08.2016
457PR.272.34.201427.08.2014Adrian RadomskiReklama na autobusie przewoźnika10.332,001 września-31 grudnia 2014
458SOKS29.08.2014Centrum Sportów Wodnych Opty UstkaOrganizacja Regat Żeglarskichmax. wart. zam. 5.000,-Umowa od dnia podpisania do dnia 19.09.2014r.
459Porozumienie Nr 8.PN/2014/201529.08.2014Miasto Słupskw sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnegomax. wart. zam. 5.743,-Umowa od dnia podpisania do dnia 31.08. 2015r.
460RIE/45/201401.09.2014Elżbieta Zemlakprzygotowanie materiałów oraz przeprowadzenie 3 spotkań grup roboczych - projekt od Partnerstwa do kooperacji5 700,00 zł01.09.2014 - 30.10.2014
461SOKS02.09.2014Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj Kolorowo"10 Jubileuszowy Koncert z okazji Miedzynarodowego Dnia Osób Starszychmax. wart. zam. 5.000,-Umowa od dnia podpisania do dnia 15.10.2014r.
462Porozumienie Nr 1/ZŚ/201402.09.2014Miasto Słupskw sprawie prowadzenia pozaszkolnego punktu religiimax. wart. zam. 1.044,-Umowa od dnia podpisania do dnia 31.08. 2015r.
463Porozumienie Nr 3/KB/201402.09.2014Miasto Słupskw sprawie prowadzenia pozaszkolnego punktu religiimax. wart. zam. 1.159,20Umowa od dnia podpisania do dnia 31.08. 2015r.
464Porozumienie Nr 2/G/201402.09.2014Miasto Słupskw sprawie prowadzenia pozaszkolnego punktu religiimax. wart. zam. 1.104,72Umowa od dnia podpisania do dnia 31.08. 2015r.
465Porozumienie Nr 2/PN/201402.09.2014Gmina Słupskw sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnegomax. wart. zam. 2.162,16Umowa od dnia podpisania do dnia 31.12. 2014r.
466Porozumienie Nr 2/PN/201402.09.2014Gmina Słupskw sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnegomax. wart. zam. 2.162,16Umowa od dnia podpisania do dnia 31.12. 2014r.
467IKiOŚ/225/201408.09.2014BAPE S. A.Aktualizacja do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło na lata 2015 - 203018 450,0008.09.2014-09.12.2014
468SOKS.34.8140.2014.19.09.2014Osoba fizycznaUmowa zlecneie na usługi atrystyczne programu profil.pn.    "'SZANUJ ŻYCIE..."max wart.zam.1000zł.umowa na swaaidczenie usług      w dniu 19.09.2014r.
469Aneks Nr 1 do umowy GP/2/2012 z dnia 28.02.2012r.23.09.2014Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania "ATA" Anna Talaga-Mikiprowicz, ul. Trybunalska 23/1, 82-300 Elblągopracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "TERENY PORTU"-do 31.12.2015r.
470Aneks Nr 1 do umowy GP/3/2014 z dnia 28.02.2012r.23.09.2014Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania "ATA" Anna Talaga-Mikiprowicz, ul. Trybunalska 23/1, 82-300 Elblągopracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "KOŚCIELNIAKA I OKOLICE"-do 30.06.2015r.
471Aneks Nr 1 do umowy GP/5/2012 z dnia 28.02.2012r.23.09.2014Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania "ATA" Anna Talaga-Mikiprowicz, ul. Trybunalska 23/1, 82-300 Elblągopracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "NOWA USTKA 2"-do 31.12.2015r.
472GN.6811.3.201423.09.2014SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon,Ustkawykonanie rzutu piętra obejmującego 3 lokale mieszkalne500,00do 08.10.2014
4731186313723.09.2014Bentley Systems International Limitedumowa dotycząca programu Bentley Select na korzystanie z licencji8.360,3124.10.2014- 23.10.2015
474IKiOŚ/226/201430.09.2014NAVIMOR INVEST S. A. GdańskRemont i przebudowa żurawika na centrum żeglarstwa712 671,9930.09.2014-15.05.2015
475240/2014/I30.09.2014InterArenaumowa o świadczenie usług dostępu do sieci internet4.188,0001.10.2014- 30.09.2015
476Porozumienie Nr 1/PP/2014/201501.10.2014Gmina Słupskw sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnegomax. wart. zam. 5.612,40Umowa od dnia podpisania do dnia 31.08. 2015r.
477GN.6811.4.201406.10.2014SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon,Ustkawykonanie pomiaru oraz nanieisenia na rzucie lokalu mieszkalnego urządzeń sanitarnych100,00do 27.10.2014
478Porozumienie07.10.2014Aspron Servicesporozumienie określajace zasady korzystania z usług serwisu   www.proinvestdata.pl--
479IKiOŚ/227/201410.10.2014Systemy BHP Anna RaniszewskaRozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Marynarki Polskiej 7311 000,0010.10.2014-06.11.2014
480IKiOŚ/229/201414.10.2014Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt w UstceOpieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych z terenu GMU10 000,0014.10.2014-31.12.2014
481PR.272.35.201414.10.2014Weronika KuczunPromocja Miasta podczas przygotowań i realizacji programu tv pn. Finał Miss Polski na antenie telewizji Polsat1.200,0014 października-7 grudnia 2014
482GN.6641.16.201420.10.2014Pracownia Usług Geodezyjnych GEOMETRA Stanisław Berliński,Ustkawykonanie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości2 000,00do 15.04.2015
483Porozumienie21.10.2014 Gmina Ustkaw sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa ZNPmax. wart. zam. 2.559,49/m-cUmowa od dnia podpisania do dnia 31.12. 2018r.
484GN.6811.5.201422.10.2014SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon, Ustkawykonanie rzutu lokalu mieszkalnego120,00do 06.11.2014
485IKiOŚ/230/201422.10.2014Ogrody S. C.Wycinka, pielęgnacja i nasadzenia drzew w 2014 r.53 017,2022.10.2014-19.12.2014
486SOKS 524.14.201429.10.2014Miejski Klub Sportowy "Jantar"Budowa budynku zaplecza sportowegomax. wart. zam. 157.500,-Umowa od dnia podpisania do dnia 31.12.2014r.
487Aneks nr 1 do umowy 240/2014/I30.10.2014InterArenaumowa o świadczenie usług dostępu do sieci internet8.039,0001.11.2014- 30.09.2015
488IKiOŚ/231/201431.10.2014Anonimizacjaarcheologiczne badanie inrterwencyjne - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Marynarki Polskiej 731 750,0031.10.2014 - 10.12.2014
489Porozumienie Nr 3/PP/2014/201531.10.2014Gmina Miasto lęborkw sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnegomax. wart. zam. 5.612,40Umowa od dnia podpisania do dnia 31.08. 2015r.
490Porozumienie Nr 4/PP/2014/201531.10.2014 Miasto Słupskw sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnegomax. wart. zam. 5.612,40Umowa od dnia podpisania do dnia 31.08. 2015r.
491Porozumienie Nr 2/PP/2014/201531.10.2014 Gmina Postominow sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnegomax. wart. zam. 5.612,40Umowa od dnia podpisania do dnia 31.08. 2015r.
492SOA.272.19.201403.11.2014DRUK PLAST S.C. M. Krotoszyński, G. Braszczyński, 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 98/99Druk kart do głosowania w wyborach radnych do Rady Miasta Ustka oraz Burmistrza Miasta Ustka3 903,60 zł03.11.2014 - 12.11.2014
493Aneks nr 2 do umowy 240/2014/I03.11.2014InterArenaumowa o świadczenie usług dostępu do sieci internet11.338,0003.11.2014- 30.09.2015
494IKiOŚ/232/201407.11.2014Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych ELSANCO Jan KulińskiWykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zasilania budynków przy ul. Sprzymierzeńców w Ustce25 600,0007.11.2014 - 15.12.2014
495SOA.272.20.201412.11.2014Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego MERKURY, Osiedle Wschód 1 G/3, 62-100 WągrowiecWykonanie auditu certyfikacyjnego Systemu Zarządzania Jakością, określającego stopień spełniania wymagań normy PN EN ISO 9001:2009 i wystawienie certyfikatu potwierdzającego działanie systemu zarządzania jakością3.690,00do 31.01.2015 r.
496-12.11.2014Paulina PrincUporządkowanie dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej w archiwumdo 5.000,0012.11.2014-08.12.2014
497IKiOŚ/228/201412.11.2014HydroNaval Sp. z o. o.Usługi serwisowe kładki otwieranym nad kanałem portowym w Ustce137 760,0012.11.2014- czas nieokreślony
498IKiOŚ/233/201412.11.2014Rejonowy Zarząd Inwestycji w SłupskuNadzór inwestorski - Żurawik5 805,6015.05.2015 - ...
499-13.11.2014Dobska JolantaObsługa Informatyczna wyborów330,0016.11.2014-17.11.2014
500-13.11.2014Sołtyka ArkadiuszObsługa Informatyczna wyborów330,0016.11.2014-17.11.2014
501-13.11.2014Świniarski PiotrObsługa Informatyczna wyborów330,0016.11.2014-17.11.2014
502-13.11.2014Łepkowski JacekObsługa Informatyczna wyborów330,0016.11.2014-17.11.2014
503-13.11.2014Heinowska DorotaObsługa Informatyczna wyborów330,0016.11.2014-17.11.2014
504-13.11.2014Książkiewicz JoannaObsługa Informatyczna wyborów330,00 16.11.2014-17.11.2014
505-13.11.2014Majak AnnaPrace przy wyborach samorządowych na 16.11.2014350,00 16.11.2014-17.11.2014
506-13.11.2014Wieczorek EwaKoordynator gminny ds. obsługi informatycznej wyborów1 650,0016.11.2014-17.11.2014
507-13.11.2014Wieczorek EwaDyżur w Urzędzie Miasta w związku z wyborami350,0016.11.2014-17.11.2014
508-13.11.2014Książkiewicz MariuszObsługa Informatyczna OKW nr 7 i 9 660,0016.11.2014-17.11.2014
509-13.11.2014Bogusz MałgorzataObsługa wyborów samorządowych i koordynowanie przygotowań500,00do 17.11.2014
510-13.11.2014Kromrych RenataObsługa wyborów samorządowych i dyżur w Urzędzie Miasta Ustka600,00 do 17.11.2014
511-13.11.2014Drapała KrystynaObsługa wyborów samorządowych i dyżur w Urzędzie Miasta Ustka500,00  do 17.11.2014
512-13.11.2014Janus GenowefaObsługa wyborów samorządowych i dyzur w Urzędzie Miasta Ustka450,00do 17.11.2014
513-13.11.2014Kaszuba AgnieszkaObsługa wyborów samorządowych i dyżur w Urzędzie Miasta Ustka300,0016.11.2014-17.11.2014
514-13.11.2014Wojcieszek MartaObsługa wyborów samorządowych i dyżur w Urzędzie Miasta Ustka300,0016.11.2014-17.11.2014
515-13.11.2014Poprawa KatarzynaObsługa wyborów samorządowcy i dyżur w Urzedzie Miasta Ustka350,0016.11.2014-17.11.2014
516-13.11.2014Bokacz KrzysztofObsługa wyborów samorządowych i dużur w Urzędzie Miasta Ustka450,00do 17.11.2014
517-13.11.2014Brożek ZenonObsługa wyborów samorządowych i dyżur w Urzedzie Miasta Ustka400,00do 17.11.2014
518-13.11.2014Pietrasiewicz UrszulaRozliczenie otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego300,00W uzgodnieniu z Krajowym Biurem Wyborczym
519-13.11.2014Podoba ElżbietaObsługa obwodowych komisji wyborczych - wybory300,0016.11.2014-17.11.2014
520-13.11.2014Zabłocka MałgorzataObsługa obwodowych komisji wyborczych - wybory250,0016.11.2014-17.11.2014
521-13.11.2014Szczepaniak WłodzimierzObsługa obwodowych komisji wyborczych - wybory300,0016.11.2014-17.11.2014
522-13.11.2014Jarząbkowski MariuszObsługa obwodowych komisji wyborczych - wybory300,0016.11.2014-17.11.2014
523PR.272.36.201413.11.2014MKS JANTAR UstkaPromocja miasta poprzez sport50.000,0013 listpada - 30 czerwca 2015
524Aneks Nr 1 do umowy GP/8/2012 z dnia 20.11.2012r.17.11.2014"Archisplan Studio arch. Izabela Sobierajska", ul. Myśliborska 95/35, 03-185 Warszawaopracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Tereny Kolejowe i okolice"-do 31.12.2015r.
525IKiOŚ/234/201417.11.2014Przediębiorstwo EL-KO Instalacje Elektryczne Rafał KowalskiMontaż i zakup choinek i ozdób29 615,2017.11.2014 - 31.12.2014
526SOA.272.21.201420.11.2014DRUK PLAST S.C. M. Krotoszyński, G. Braszczyński, 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 98/99Druk kart do głosowania w wyborach na Burmistrza Miasta Ustka (II tura - ponowne głosowanie 30.11.2014r.)1 440,0020.11.2014 - 26.11.2014
527IKiOŚ/236/201420.11.2014Zakład Robót Drogowych FRAGES Franciszek GesnerRemont nawierzcvhni drogi dojazdowej do SP 230 166,9820.11.2014 - 28.11.2014
528SOA.272.22.201424.11.2014Kancelaria Radców Prawnych Aleksandra Tyburska i Wspólnicy Spółka Komandytowa, 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 33/AUsługi zastępstwa prawnego w imieniu Gminy Miasto Ustka w roku 2015wartość umowy nie przekroczy kwoty 70.000,00 zł01.01.2015 - 31.12.2015
529SOA.272.24.201425.11.2014Hurtownia OPTIM Piotr Krupka, 77-200 Miastko, Osiedle Niepodległości 22Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i piśmienniczych dla potrzeb Urzędu Miasta Ustka12 000,00 zł25.11.2014 - 31.12.2014
530Porozumienie25.11.2014 Powiat Słupskiw sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa ZNPmax. wart. zam. 2.559,49/m-cUmowa od dnia podpisania do dnia 31.12. 2018r.
531INFO/6/201425.11.2014Axence Sp. z o.o. umowa na aktualizację i konserwację programu Axence nVision Professional3.874,5025.11.2014- 24.11.2015 
532INFO/7/201425.11.2014PUH GEOSYSTEM Sp. z o.o.nadzór autorski i opieka techniczna nad oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA3.690,0001.01.2015- 31.12.2015 
533Aneks nr 1 do umowy nr INFO/4/201425.11.2014ZINK SERWIS Sp. z o.o.umowa na świadczenie usług streamingowych obrazu z kamer3.200,0015.07.2014- 31.12.2014
534SOA.272.23.201427.11.2014KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, 35-307 Rzeszów, Al. Armii Krajowej 7Kompleksowa obsługa prawna Gminy Miasto Ustka, Urzędu Miasta Ustka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ustka z wyłączeniem OSiR98 892,0001.01.2015 - 31.12.2015
535SOA.272.25.201427.11.2014Firma Handlowo-Usługowa "MAR-MAT" S.C. M. i M. Podgórscy, 76-270 Ustka, ul. Walki Młodych 7/43Zakup mebli biurowych do Urzędu Miasta Ustka20 073,6027.11.2014 - 19.12.2014
536-27.11.2014 Wieczorek EwaKoordynator gminny ds. obsługi informatycznej wyborów753,00do 01.12.2014
537-27.11.2014Książkiewicz MariuszObsługa Informatyczna OKW nr 7 i nr 9330,0030.11.2014r.
538-27.11.2014Bogusz MałgorzataDyżur w Urzędzie Miasta w związku z wyborami200,00od 30.11.2014r. do 01.12.2014r.
539-27.11.2014Kromrych RenataDyżur w Urzędzie Miasta w związku z wyborami170,00od 30.11.2014r. do 01.12.2014r.
540-27.11.2014Drapała KrystynaDyżur w Urzędzie Miasta w związku z wyborami150,00od 30.11.2014r. do 01.12.204r.
541-27.11.2014Kaszuba AgnieszkaDyżur w Urzędzie Miasta w zwiazku z wyborami120,0030.11.2014r.
542-27.11.2014Bokacz KrzysztofDyżur w Urzędzie Miasta w związku z wyborami200,00od 30.11.2014r. do 01.12.2014r.
543-27.11.2014Brożek ZenonDyżur w Urzędzie Miasta w związku z wyborami200,0030.11.2014r.
544-27.11.2014Podoba ElżbietaDyżur w Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta Ustka w związku z wyborami120,0030.11.2014r.
545-27.11.2014Zabłocka MałgorzataDyżur w Ewidencji Ludnosci w Urzędzie Miasta Ustka w związku z wyborami120,0030.11.2014r.
546-27.11.2014Jarząbski MariuszDyżur w Urzędzie Miasta w związku z wyborami120,0030.11.2014r.
547-27.11.2014Gruszczyńska TeresaDyżur w Urzędzie miasta w zwiazku z wyborami150,00od 30.11.2014r. do 01.12.2014r.
548-27.11.2014Dobska JolantaObsługa informatyczna wyborów165,0030.11.2014r.
549-27.11.2014Sołtyka ArkadiuszObsługa informatyczna wyborów165,0030.11.2014r.
550-27.11.2014Świniarski PiotrObsługa informatyczna wyborów165,0030.11.2014r.
551-27.11.2014Łepkowski JacekObsługa informatyczna wyborów165,0030.11.2014r.
552-27.11.2014Heinowska DorotaObsługa informatyczna wyborów165,0030.11.2014r.
553-27.11.2014Książkiewicz JoannaObsłuba informatyczna wyborów165,0030.11.2014r.
554FN.1.201427.11.2014Projekt Parking Sp. z o.o., ul.Drużbickiego 11, 61-693 PoznańWindykacja należności za nieuiszczone opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Ustce bez ważnego biletu parkingowego w latach 2014-2016.wartość umowy nie przekroczy kwoty 132840 złod dnia 27.11.2014r. do dnia 31.12.2017r.
555PR.272.37.201427.11.2014Anna BiskupWspółorganizacja imprezy pn. "Ratuszowe Mikołajki"9.000,006 grudnia 2014
556Nr 4/GP/201404.12.2014 Grażyna Kowalska, ul. Zygmunta Augusta 38, 76-200 SłupskSporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą.3 000,0001.01.2015r. - 31.12.2015r.
557SOKS.35.8140.201404.12.2014KPMZ.pl Załucki Pliś Partnerzy Adwokaci RzeszówUmowa na swiadczenie usług w Vita Activamax. wart. zam. 861,-/m-cUmowa na świadczenie usług od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
558IKiOŚ/237/201408.12.2014PGE OBRÓT S. A.Dostawa energii elektrycznej  do lokali i obiektów287 884,9001.01.2015 - 31.12.2016
559IKiOŚ/238/201408.12.2014PGE OBRÓT S. A.Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego107 931,5501.01.2015 - 31.12.2016
560IKiOŚ/239/201417.12.2014Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w styczniu i lutym 2015 r.272 789,2001.01.2015 - 28.02.2015
561SOA.272.26.201418.12.2014RUCH S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 WarszawaDostawa dzienników, czasopism i wydawnictw dla UM Ustka3956,0001.01.2015 - 31.12.2015
562IKiOŚ/240/201418.12.2014ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o. o.Usługa kompleksowa oświetleniowa na terenie miasta Ustka541 349,5701.01.2015 - 31.12.2015
563IKiOŚ/241/201419.12.2014SphScope Sp. z o. o.Aplikacja mobilna KIEDY WYWÓZ5 166,0001.01.2015 - 31.12.2015
564SOA.272.27.201422.12.2014"EL-KO" Rafał Kowalski, ul. Nowa 2, 76-270 UstkaRoboty budowlane, polegające na skuciu i położeniu nowych płytek podłogowych wraz z odbudową i uzupełnieniem wolnej przestrzeni podpodłogowej w toalecie na I pietrze UM Ustka10 900,0022.12.2014 - 29.12.2014
565SOKS/92/201228.12.2012KPMZ.pl Załucki Pliś Partnerzy Adwokaci Radcowie Prawni SPÓŁKA Partnerska  Rzeszów ul. Armii Krajowej 7Umowa na świadczenie usług  Punkcie Informacyjno-Konsult.        w Vita Activa   w Ustce            max. wart. zam. 738,00 zł brutto, miesięcznie *2 lata  łącznie 17.212zł.Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.
566ID 290274/G29.12.2014Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Rejon Sprzedaży Słupsk, ul. Kołłątaja 31, 76-200 SłupskUsługi pocztowe (przesyłki pocztowe powyżej 50 g oraz Pocztexy) świadczonych na rzecz UM Ustka w 2015 r.wartość umowy: do 10.000,00 zł02.01.2015 - 31.12.2015
567K334/201529.12.2014TENSOFT Sp. z o.o.umowa serwisowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacja systemu ADAS43.394,4002.01.2015- 31.12.2015
568SOA.272.28.201430.12.2014JANTAR Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 SłupskElektroniczna ochrona mienia budynków UM Ustka, SM przy ul. Wyszyńskiego 3 oraz CPDz przy ul. Wróblewskiego 7 w Ustce.12 546,0001.01.2015 - 31.12.2015
569IKiOŚ/242/201431.12.2014ENERGA OPERATOR S. A.Przyłączenie do sieci oświetlenia ul. Sprzymierzeńców345,3031.12.2014 - 28.02.2015
570Umowa SOKS 4424.10.201431.12.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku w 2015r.max. wart. zam. 1400,-Umowa od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015r.
571Umowa SOKS 4424.11.201431.12.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku w 2015r.max. wart. zam. 1400,-Umowa od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015r.
572Umowa SOKS 4424.12.201431.12.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku w 2015r.max. wart. zam. 1400,-Umowa od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015r.
573Umowa SOKS 4424.13.201431.12.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku w 2015r.max. wart. zam. 1400,-Umowa od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015r.
574Umowa SOKS 4424.14.201431.12.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku w 2015r.max. wart. zam. 1400,-Umowa od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015r.
575Umowa SOKS 4424.15.201431.12.2014Rodzic dziecka niepełnosprawnegozwrot kosztów przejazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku w 2015r.max. wart. zam. 1400,-Umowa od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015r.
 

Liczba odwiedzin : 970
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2015-04-02 15:12:01
Czas publikacji: 2015-04-02 15:12:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak