Centralny Rejestr Umów i Porozumień - 2015r. 

 
 
L.p.

Numer umowy
/porozumienia

Data zawarcia umowy
/porozumienia
Nazwa podmiotu, z którym Gmina Miasto Ustka zawarła umowę/porozumienie Przedmiot umowy/porozumienia Wartość umowy
/porozumienia (PLN brutto)
Okres zawarcia umowy
/porozumienia
1 IKiOŚ/9/2015 01. 01. 2015 Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 16A" Dzierżawa pojemników 750,91 01. 03.2014 - 31. 12. 2014
2 IKiOŚ/10/2015 01. 01. 2015 Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 3,5,8" Dzierżawa Pojemników 1 264,19 01. 03.2014 - 31. 12. 2014
3 IKiOŚ/1/2015 02.01.2015 Przedsiębiorstwo EL-KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalski Demontaż choinek i ozdób 27 921,00 02.01.2015 - 31.01.2015
4 Umowa Nr SOKS  524.1E.2015 05.01.2015 Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Realizacja zadania publicznego pn."Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku" 45 000,00 05 stycznia -31 grudnia 2015r.
5         Umowa Nr SOKS.05.8135.2015 +aneksNr01.2015 zmiana wartości umowy 07.01.2015 Jarosław Kaczmarek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Dąbrowszczaków 4/36 w Ustce Umowa na badanie  psychiatryczno - psychologiczne i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia...              

5 500,00zm.

na 7000,00

01.01.2015r. - 31.12.2015r.
6       Umowa  Nr               SOKS.11.8141.2015. 07.01.2015 Dom  Kultury w Ustce, ul. Kosynierów 19 Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego 20 700,00 07.01.2015 - 31.12.2015 r.
7 Umowa Nr SOKS.06.8135.2015 +aneksNr02.2015 zmiana wartości umowy 07.01.2015 Robert Szałek ul. 3-go Maja 106, 62-600 Koło Umowa  na badanie psychiatryczno - psychologiczne i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia...              5 500,00zm. na 7000,00 01.01.2015r.- 31.12.2015r.
8   Umowa Nr  SOKS.01.8140.2015. 07.01.2015 Gminna Spółdzielnia  „ Samopomoc Chłopska ”, ul. Plac Wolności 9 Ustka Umowa na zakup i dostawę pieczywa dla dzieci do Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce.    4 000,00     07.01.2015r.- 31.12.2015r
9 Umowa Nr SOKS.03.8135.2015 07.01.2015   Psycholog  /osoba fizyczna/ Umowa zlecenie na świadczenie usług  w Punkcie Vita Activa w Ustce 3 000,00   01.01.2015r.- 31.12.2015r.
10 Umowa Nr SOKS.02.8135.2015. 07.01.2015 Pedagog/osoba fizyczna/ Umowa zlecenie na świadczenie usług w Punkcie Vita Activa w Ustce 6 240,00  01.01.2015r. - 31.12.2015r
11 Umowa Nr SOKS.04.8135.2015. 07.01.2015 Kurator Zawodowy Rodzinny Sądu Rejonowego w Słupsku /osoba fizyczna/ Umowa zlecenie na świadczenie usług   w Punkcie Vita Activa w Ustce 3 000,00  01.01.2015r. - 31.12.2015r.
12 Umowa Nr SOKS.07.8140.2015. 07.01.2015 Centrum Pomocy Psychologicznej „OPOKA”,   Iwona Paul, Bierkowo 113/9, 76-206 Słupsk Umowa na świadczenie usług  psycholog. w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce 8 000,00   01.01.2015r.  - 31.12.2015r.  b/z m-ca lipca i sierpnia 2015r.
13 Umowa Nr SOKS.08.8140.2015. 07.01.2015 Sprzątaczka /osoba fizyczna/ Umowa zlecenie na świadczenie usług  sprzątania w Centrum Pomocy Dzieciom  w Ustce                             7 200,00 01.01.2015r. -  31.12.2015r.
14 Umowa Nr SOKS.09.8135.2015 07.01.2015 Grażyna Chowaniec, Gabinet Psychoterapeutyczny, Wodnica 66 - 76- 270 Ustka Umowa na świadczenie usług terapeutycznych  w Punkcie Vita Activa w Ustce     9 960,00  01.01.2015r.- 31.12.2015r.
15 Umowa Nr SOKS.10.8135.2015. 07.01.2015  Danuta Binkowska Gabinet Psychoterapii   i Uzależnień, ul. Grunwaldzka 63 Ustka Umowa na świadczenie usług   terapeutycznych  w Punkcie Vita Activa  w Ustce 4 080,00   01.01.2015r. - 31.12.2015r.
16     Umowa  Nr                   SOKS .12.8141.2015. 07.01.2015 Biblioteka Miejska w Ustce, ul. Kopernika 22 Umowa na zajęcia dla dzieci /młodzieży-organiz. czasu wolnego 27 500,00 07.01.2015 -  31.12.2015 r.
17 SOA.272.1.2015 09.01.2015 ELSER Witold Muchnicki, ul. Marii Konopnickiej 18/2, 76-200 Słupsk Nadzór techniczny, przegląd i konserwacja systemu alarmowego włamania i napadu na obiektach: 1) budynek Urzędu Miasta Ustka 2) budynek Straży Miejskiej w Ustce 3) 3) obiekt Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7 10 184,40 09.01.2015-31.12.2015
18 SOA.272.2.2015 09.01.2015 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "PILAWA" Eugeniusz Pilawa, 78-100 Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1 Konserwacja platformy schodowej V64 dla niepełnosprawnych, numer fabryczny 06803 4 132,80 09.01.2015-31.12.2015
19 SOA.272.3.2015 09.01.2015 Zakład Usług Teleradiomechaniki "TELZAL" Lech Orlikowski, Zbigniew Zeniuk, Andrzej Szewczyk, 76-200 Słupsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 81 Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej centrali telefonicznej zainstalowanej w siedzibie Urzędu Miasta Ustka 7 675,20 09.01.2015-31.12.2015
20 SOA.272.4.2015 09.01.2015 Zakład Konsultingowo-Szkoleniowy "Ochrona Pracy" Bronisław Parzy 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 64/109 Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 8 856,00 09.01.2015-31.12.2015
21 Umowa SOKS Nr 524.1N.2015 09.01.2015 Centrum Charytatywno-Społeczne "Caritas" Odrdynariatu Polowego Wojska Polskiego im. bł. ks. kmdra Władysława Miegonia Realizacja Zadania publicznego pn."Akademia Inicjatyw Społecznych -  II Edycja" 25 408,00 09 stycznia - 31 sierpnia 2015r. 
22 3/2015/I 09.01.2015 InterArena Mariusz Grabowski Umowa na świadczenie usług internetowych w dostępie radiowym 840,00 01.01.2015 - 31.12.2015
23 INFO/1/2015 09.01.2015 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. Umowa na asystę techniczą i konserwację systemu SIT 5 948,28 01.01.2015 - 30.06.2015
24 INFO/2/2015 09.01.2015 Comserwis Spółka Jawna D.Mierzwa&P.Koski Umowa na świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemów informatycznych 15 498,00 02.01.2015 - 31.12.2015
25 Umowa SOKS Nr 524.1K.2015 14.01.2015 Towarzystwo Przyjaciół Ustki Realizacja zadania publicznego pn."Prowadzenie Muzeum Ziemi Usteckiej" 18 000,00 14 stycznia - 31 grudnia 2015r.
26 INFO/3/2015 14.01.2015 Technika Service Gibała Henryk Umowa na asystę techniczną systemów w Urzędzie Stanu Cywilnego 3 690,00 01.01.2015 - 31.12.2015
27 INFO/4/2015 14.01.2015 Zink Serwis Sp. zo.o. Umowa na świadczenie usług streamingowych z kamer miasta 9 600,00 01.01.2015 - 31.12.2015
28 PUP.IS.4237-5/2015 14.01.2015 Powiatowy Urząd Pracy Zatrudnienie 6 osób w ramach robót publicznych 1 750,00 na 1 bezrobotnego 22.01.2015 - 31.03.2015
29 GN.272.3.2015 15.01.2015 Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński, 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79 Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2015r. do 25 000,00 od 15.01.2015r. do 31.12.2015r.
30 Umowa Nr SOKS 426.1.2015 15.01.2015 Uzdrowisko Ustka Sp. z o. o. Udostepnienie kompleksu basenowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa kapiących się dzieci 60 000,00 15 stycznia - 16 grudnia 2015r.
31 GN.272.1.2015 16.01.2015 "AGORA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 Publikacja ogłoszeń prasowych na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2015r. do 19 000,00 od 16.01.2015r. do 31.12.2015r.
32 Umowa Nr SOKS.13.8141.2015. 16.01.2015 Szkoła Podstawowa Nr 2  w Ustce ul. Jagiellońska 1 Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlicowe i sportowe w 2015rok  w dni nauki szkolnej 37 950,00 16.01.2015 -  31.12.2015r
33 Umowa Nr SOKS.14.8141.2015 16.01.2015 Szkoła Podstawowa Nr 1 w  Ustce  ul.Darłowska 18 Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlicwe i sportowe w 2015rok  w dni nauki szkolnej 36 788,00 16.01.2015 -  31.12.2015r
34 Umowa Nr SOKS.15.8141.2015. 16.01.2015 Gimnazjum  w Ustce ul Wróblewskiego 7 Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlicowe i sportowe w 2015rok  w dni nauki szkolnej . 37 887,26 16.01.2015 -  31.12.2015r
35 Umowa SOKS Nr 524.2K.2015 16.01.2015 Stowarzyszenie Twórców Sztuki Alternatywney y Niezależney "Qrzayka" Realizacja zadania publicznego pn. "Utworzenie Orkiestry Dętej oraz aktywizacja artystyczna ustczan" 17 000,00 16 stycznia - 31 grudnia 2015r.
36 Umowa SOKS Nr 524.1T.2015 16.01.2015 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka" Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych w trzech priorytetach: turystyka kajakowa( w tym morska turystyka kajakowa), piesza oraz rowerowa dla mieszkańców miasta, wypoczywających w Ustce turystów i kuracjuszy". 18 300,00 16 stycznia - 31 grudnia 2015r.
37 Umowa SOKS Nr 524.1PS.2015 16.01.2015 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Słupskie Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie noclegowni miejskiej w Ustce w 2015r." 100 000,00 16 stycznia - 31 grudnia 2015r.
38 SOA.272.5.2015 19.01.2015 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW", ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ustka w 2015 roku.  34 788,00 21.01.2015-20.01.2016
39 Nr 2150.01.2015 19.01.2015 Urszula Jachman Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej- rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustka 15 zł (za wniosek) 19.01.2015-31.12.2015
40 Nr 2151.02.2015 19.01.2015 Halina Deja Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej- rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustka 15 zł (za wniosek) 19.01.2015-31.12.2015
41 Nr 2151.03.2015 19.01.2015 Katarzyna Zblewska Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej- rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustka 15 zł (za wniosek) 19.01.2015-31.12.2015
42 Umowa  SOKS Nr 524.2T.2015 19.01.2015 Polski Związek Wdkarski, Zarząd Okręgowy, Koło "Moczykij" Realizacja zadania publicznego pn."Organizacja imprez z zakresu wędkarstwa rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Ustce oraz wypoczywających w Ustce turystów i kuracjuszy. 3 200,00 19 stycznia - 31 października 2015r.
43 Umowa SOKS Nr 524.4S.2015  19.01.2015 Ustecki Szkolny Związek Sportowy Realizacja zadania publicznego pn."Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce w 2015r."  22 000,00 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.
44 Umowa SOKS Nr 524.3S.2015 19.01.2015 Miejski Klub Sportowy "Jantar" Realizacja zadania publicznego pn."Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce noznej przez MKS Jantar oraz uczestnictwo w zorganizowanym systemie rozgrywek sportowych" 90 000,00 19 stycznia -  31 grudnia 2015r.
45 Umowa SOKS Nr 524.1S.2015 19.01.2015 Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak" Realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną." 25 000,00 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.
46 Umowa SOKS Nr 524.2E.2015. 19.01.2015 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Ustce. Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja cyklu imprez otwartych dla środowiska senioralnego z terenu Miasta Ustka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Aktywny senior, aktywny wypoczynek i rekreacja." 10 000,00 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.
47 Umowa SOKS Nr 524.3T.2015 19.01.2015 Polski Związek Wędkarski, Okręg Słupsk, Koło Miasto Ustka Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja imprez rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie wędkarstwa." 3 500,00 19 stycznia - 31 października 2015r.
48 Umowa SOKS Nr 524.2S.2015 19.01.2015 Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka Realizacja zadania publicznego pn." Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie: podstawowym, sportowym, motorowodnym i ratownictwie wodnym." 28 000,00 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.
49 Umowa SOKS Nr 524.5S.2015 19.01.2015 Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Jantar"  Realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce w 2015r." 35 000,00 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.
50 IKiOŚ/2/2015 22.01.2015 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Gdynia Dzierżawa pojemników 4 498,80 01.01.2015-30.06.2015
51 IKiOŚ/3/2015 22.01.2015 Przediębiorstwo EL-KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalski Konserwacja oświetlenia ulicznego i urządzeń teletechnicznych będących na majątku Gminy Miasto Ustka 70 000,00 22.01.2015-31.12.2015
52 PR.272.1.2015 22.01.2015 Adrian Radomski Reklama miasta na autobusach przewożnika 15 498,00 styczeń 2015 - 31 czerwca 2015
53 PR.272.2.2015 23.01.2015 Hubert Bierndgarski Współpraca w zakresie dokumentowania fotograficznego i video spotkań i przedsięwzięć z udziałem Burmistrza Miasta Ustka, wydarzeń promocyjnych oraz inwestycji 10 800,00 styczeń 2015- 31 grudnia 2015 
54 Aneks nr 1 do umowy GP/2/2013 z dnia 06.08.2013r. 28.01.2015 Witold Sikorski Autorska Pracownia Projektowa "FORUM" opracowanie MPZP Centrum 1A - do 10.03.2015r.
55 RIE 272.1.2015 + aneks nr 1 z dnia 30.01.2015 22.01.2015 LIDER PROJEKT Sp. z o.o. przygotowanie dokumentacji delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Ustka 17 220,00 22.01.2015r. - 31.03.2015r.
56 PR.272.3.2015 28.01.2015 Grzegorz Niwiński Promocja Miasta Ustka podczas imprez sportowych (maratonów) 1 650,00 styczeń-czerwiec 2015r.
57 IKiOŚ/4/2015 30.01.2015 Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Konserwacja, utrzymanie oraz wymiana i montaż oznakowania pionowego 182 393,01 30.01.2015 - 31.12.2015
58 GN.272.2.2015 02.02.2015 Przedsiębiorstwo "INTER G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19 Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2015r. do 30 000,00 od 02.02.2015r. do 31.12.2015r.
59 SOKS.16.8140.2015 02.02.2015 Usługi Gastronomiczne Stołówka Szkolna, Ustka, ul. Jagiellońska 7 Świadczenie usługi gastronomicznej typu stołówka dla CPD 16 440,00 od 02.02.2015 - 13.02.2015, 01.07.2015 - 21.08.2015
60 Umowa SOKS Nr 3.SS.2015 04.02.2015 stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2 000,00 04.02.2015 - 31.12.2015
61 IKiOŚ/5/2015 05.02.2015 Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o. o. Znakowanie psów i Kotów wolnobytujących po kastracji i sterylizacjina terenie miasta Ustka 10 000.00 05. 02. 2015 - 31. 12. 2015
62 SOA.272.6.2015 05.02.2015 "REK" Jerzy Jurkiewicz, ul. Chobolańska 57, 71-023 Szczecin Dzierżawa mechanizmu zegarowego, znajdującego się na wieży Urzędu Miasta Ustka 3 291,48 05.02.2015-31.12.2015
63 Umowa SOKS Nr 7.SS.2015 05.02.2015 stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2 000,00 05 lutego - 31 grudnia 2015r.
64 Nr 2151.04.2015 06.02.2015 Patrycja Boksa Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
65 Nr 2151.05.2015 06.02.2015 Małgorzata Bogusz Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
66 Nr 2151.06.2015 06.02.2015 Krzysztof Bokacz Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
67 Nr 2151.07.2015 06.02.2015 Mariola Biernat Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
68 Nr 2151.08.2015 06.02.2015 Zenon Brożek Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
69 Nr 2151.09.2015 06.02.2015 Monika Lewandowska Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
70 Nr 2151.10.2015 06.02.2015 Jolanta Maziec Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
71 Nr 2151.11.2015 06.02.2015 Magdalena Zdrojewska Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
72 Umowa SOKS Nr 6.SS.2015 06.02.2015 stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w sportowe w miedzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2 000,00 06 lutego -31 grudnia 2015r.
73 SOA.272.7.2015 11.02.2015 Hurtownia OPTIM P. Krupka, ul. Małopolska 26, 77-200 Miastko Zakup artykułów biurowych, papierniczych, piśmienniczych dla UM Ustka i CPDz w Ustce  23 359,11 11.02.2015-31.12.2015
74 SOA.272.8.2015 11.02.2015 MTL System T. Lachowicz, ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego UM Ustka w 2015 r. 31 615,35 11.02.2015-31.12.2015
75 PR.272.4.2015 12.02.2015 Zakłd Poligraficzny "Grawipol" Projektowanie i drukowanie materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Ustka 5 700,00 12 luty 2015- 31 grudnia 2015
76 SOA.272.9.2015 16.02.2015 SIMBHP Sp. jawna, S. Małecki, I. Mikucki, ul. Borchardta 35, 76-200 Słupsk Dostawa środków czystości i artykułów toaletowych w 2015 r. 14 701,10 16.02.2015-31.12.2015
77 Umowa SOKS Nr 5.SS.2015 16.02.2015 stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2 000,00 16 lutego - 31 grudnia 2015r.
78 Umowa SOKS Nr 8.SS.2015 16.02.2015 stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2 000,00 16 lutego - 31 grudnia 2015r.
79 Umowa SOKS Nr 4.SS.2015 17.02.2015 stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2 000,00 17 lutego - 31 grudnia 2015r.
80 Umowa SOKS Nr 2.SS.2015 17.02.2015 stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2 000,00 17 lutego - 31 grudnia 2015r.
81 Umowa SOKS Nr 1.SS.2015 17.02.2015 stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2 000,00 17 lutego - 31 grudnia 2015r.
82 IKiOŚ/6/2015 19.02.2015 AG LOGISTIC Projektowanie, Nadzór w Budownictwie Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulic Klonowej i Sprzymierzeńców 7 600,00 19. 02. 2015 - 15. 12. 2015
83 PR.272.5.2015 19.02.2015 Feliks Karnicki Współpraca w zakresie promocji wraz z wydzierżawieniem terenu na promenadzie (Soczysta Ustka) 3 075,00 19 luty 2015 - 31 grudnia 2015
84 GN.6811.1.2015 23.02.2015 Przedsiębiorstwo "INTER G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19 Wykonanie rzutu lokalu mieszkalnego  500,00 od 23.02.2015r. do 09.03.2015r.
85 IKiOŚ/8/2015 26.02.2015 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2015 r. 1 827 172,62 01.03.2015 - 31. 12. 2015
86 PR.272.6.2015 02.03.2015 Krzysztof Szpot Dofinansowanie nagrania płyty zespołu One Moment pt. "Zocha" oraz koncert zespołu w sezonie letnim na promenadzie nadmorskiej 5.350,00 2 marzec - 31 sierpnień 2015
87 PR.272.7.2015 02.03.2015 Arkadiusz Gryko "AG Media" Wkładka samorządowa w miesięczniku "Goniec Ustecki" 23 370,00 2 marzec - 31 grudzień 2015
88 IKiOŚ/7/2015 i aneks Nr 1 zm. kierownika robót 03.03.2015 09.03.2015 Witold Cygert Firma Usługowo - Budowlana Przebudowa ulicy Klonowej 581 499,99 03.03.2015 - 15. 06. 2015
89 IKiOŚ/11/2015 05.03.2015 Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Kozłowski Odnowienie i wykonanie nowego oznakowania poziomego 29 446,20 16. 04. 2015 - 25.09. 2015
90 IKiOŚ/12/2015 05.03.2015 EL KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalski Serwis i konserwacja fontann 29 999,99 30. 04. 2015 - 30.10. 2015
91 PR.272.8.2015 06.03.2015 ARTNET Świadczenie usług teleinformatycznych (system powiadamiania SMS) 6 150,00 marzec - 31 grudzień 2015
92 IKiOŚ/13/2015 09.03.2015 EGIDA Sp. z o. o. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 1t - 535.30, 1y na zimno - 476,24 09.03. 2015 - 31.12. 2015
93 PR.272.9.2015 10.03.2015 LOT "Ustka i Ziemia Słupska"  Promocja Gminy Miasto Ustka poprzez wydanie Informatora Turystycznego "Ustka na Fali" o mieście i najbliższej okolicy (wydanie, skład, druk, dystrybucja) 15 000,00 10 marzec - czerwiec 2015
94 SOA.272.10.2015 12.03.2015 Falck Medycyna Spółka z o.o., Warszawa - Centrum Medyczne Falck Ustka, ul. Kopernika 18, 76-270 Ustka Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami UM Ustka 6 960,00 01.04.2015-31.03.2016
95 Umowa SOKS Nr 17.8140.2015 13.03.2015 Studio Prfilaktyki Społecznej       Adam Rynkiewicz Umowa na przeprowadzenie autorskich szkoleń w ramach realizacji programu profilaktycznego. 2 500,00 13 marca - 24 marca 2015r.
96 IKiOŚ/14/2015 i Aneks Nr 1 zm. zakresu robót 16.03.2015 15.06.2015 STRABAG Sp. z o. o. Przebudowa ulicy Sprzymierzeńców w Ustce (II etap) 1 515 364,02 16. 03. 2015 - 15. 12. 2015
97 IKiOŚ/17/2015 18.03.2015 Energa Operator S. A. Przyłączenie do sieci instalacji przcyanej znajdującej się w obiekcie stacji paliw w porcie Ustka 1 432,70 18. 03. 2015 - 18. 02.2016
98 IKiOŚ/18/2015 18.03.2015 Energa Operator S. A. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującym się w obiekcie żuraw portowy. 5 730,82 18. 03. 2015 - 18.11.2015
99 IKiOŚ/19/2015 18.03.2015 Energa Operator S. A. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującym się w obiekcie budowa basenu rybackiego. 2 865,41 18. 03. 2015 - 18.11.2015
100 PR.272.10.2015 19.03.2015 Tomasz Iwański Wykonanie zdjęć reklamowych do akcji billboardowej "Ustka na fali" 1 320,00

23.03.2015

101 IKiOŚ/15/2015 i Aneks Nr 2 zmiana terminu i wynagrodzenia 20.03.2015 08.07.2015 EcoTech Sp. z o. o. Spółka Komandytowa Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora kanalizacji deszczowej ul. Żeglarzy w Ustce 14 760,00 zm. na 23 949,99 20.03.2015 - 31. 08. 2015, zm. na 14.09.2015
102 IKiOŚ/16/2015 20.03.2015 Cities Ligting Consultants Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji sieci oświetleniowej będącej własnością Energii Oświetlenie Sp. z o. o. 9 800,00 20.03.2015 - 31.03.2015
103 Umowa partnerska Nr PS-IV.425.1.7.2015 26.03.2015 Powiat Słupski Współfinansowanie Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych,gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 3 000,00 na rok lata 2015-2016
104 IKiOŚ.23.2015 20.03.2015 Energa-Operator S.A. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdyjącej się w obiekcie:basen rybacki w porcie Ustka 3 222,80 20.03.2015-20.11.2016
105 IKiOŚ.24.2015 20.03.2015 Energa-Operator S.A. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: basen rybacki w porcie Ustka 2 359,55 20.03.2015-20.11.2016
106 IKiOŚ.25.2015 20.03.2015 Energa-Operator S.A. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie:zasilanie przepompowni w porcie Ustka 604,28 20.03.2015-20.11.2015
107 SOKS.8141.20.2015 03.04.2015 Ustecki Szkolny Związek Sportowy w Ustce Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w GMU w 2015 r. 27 000,00 03.04.2015-31.12.2015
108 SOKS.8141.21.2015 03.04.2015 Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej SZCZYPIORNIAK USTKA Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w GMU w 2015 r. 30 000,00 03.04.2015-31.12.2015
109 SOKS.8141.22.2015 03.04.2015 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe USTKA Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w GMU w 2015 r. 18 000,00 03.04.2015-31.12.2015
110 Aneks Nr 1 do umowy IKiOŚ/239/2014 z dn.17.12.2014 01.01.2015 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ustka w Formularzu cenowym cz.B cena przedmiotu umowy została określona jako suma ryczałtowych kosztów odbioru odpadów.   do 28.02.2015
111 Aneks Nr 2 do umowy Nr IKiOŚ/58/2012 z 28.11.2012 15.01.2015 Wycena Nieruchomości Usługi Budowlane Słupsk zmiana dotyczy zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej    
112 Porozumienie Nr PUP.IS.4216-7/2015 20.02.2015 Powiatowy Urząd Pracy Słupsk Organizacja prac społecznie-użyteczbych na 10 osób bezrobotnych. 19 440,00 01.04.2015-30.09.2015
113 IKiOŚ/22/2015 i Aneks Nr 1/2015 27.03.2015 16.11.2015 Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt Ustka

Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym z terenu GMU.

 

31 692,09

zm.wynagr.na

41.692,09

27.03.2015-31.12.2015
114 IKiOŚ/28/2015 09.04.2015 PPR Efekt Ustka Wykonanie dokumentacji na budowę łazienki i aranżacji  części sali gimnastycznej na potrzebę utworzenia 20-tu nowych miejsc dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ustce. 7 380,00 09.04.2015-08.07.2015
115 Nr OC-1/2015 10.04.2015 Janiak Jerzy Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia grupy osób "Rola i znaczenie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa. 550,00  w dniu 10.04.2015
116 SOKS 524.6S.2015 08.04.2015 Miejski Klub Sportowy JANTAR Ustka Realizacja zadania publicznego-Poprawa warunków socjalno-sanitarnych dla zawodników trenujących w usteckich klubach sportowych w ramach dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich i innych źródeł zewnętrznych. 157 500,00 08.04.2015-30.06.2015
117 SOKS.23.8140.2015 09.04.2015 ANTRAKT Teatr Impresaryjny Bydgoszcz Przeprowadzenie dwóch profilaktycznych spektakli. 3 500,00 w dniu 13.04.2015
118 PUP.IS.4242-102/2015 30.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy Słupsk Organizacja odbycia stażu dla 2 osób bezrobotnych   07.04.2015-06.10.2015
119 SOKS.8141.18.2015 03.04.2015 Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR Ustka Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w GMU 20 000,00 03.04.2015-31.12.2015
120 PR.272.12.2015 30.03.2015 Stroer Media Sp. z .o.o Warszawa Realizacja kampanii reklamowej 39 352,62 30.03.2015-30.04.2015
121 IKiOŚ.21.2015 02.04.2015 PGH LECH-POL Darłowo Dostawa kruszywa 26 199,00 02.04.2015-30.12.2015
122 Porozumienie 08.04.2015 LARSEN s.c. Ustka Zasady umieszczenia i korzystania z kamery UM Ustka umieszczonej na wieży widokowej na promenadzie Ustki.   na 3 lata od dnia podpisania
123 Umowa zlec. RIE/2/2015 13.04.2015 Anna Panasiuk-Siwik Tłumaczenie korespondencji z języka niemieckiego oraz tłumaczenie rozmów delegacji służbowych. 2 000,00 20.04.2015-18.05.2015
124 Umowa Nr 03/102/ST/2015 01.04.2015 Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w Chodzieży Umowa trójstronna o organizację stażu na 1 osobę   01.04.2015-30.06.2015
125 Umowa Nr SOKS.8141.19.2015 03.04.2015 Miejski Klub Sportowy JANTAR Ustka Dotacja na realizację zadania publicznego-Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami. 40 000,00 03.04.2015-31.12.2015
126 Umowa Nr RIE.3/3015 13.04.2015 Biuro Ogłoszeń i Promocji Unipress Słupsk Zakup i dostawa materiałów konferencyjnych dla uczestników III Kongresu Współpracy Lokalnej w Ustce w dn. 14-15 maja 2015 w ramach Projektu "Od partnertswa do kooperacji" 9 228,94 13.04.2015-07.05.2015
127 Umowa Nr IKiOŚ/32/2015 17.04.2015 INVESTIM SA Warszawa Dostawa 100 szt. metalowych wkładów do śmietniczek oraz 12 szt. pojemników na psie odchody. 14 543,52 17.04.2015-29.04.2015
128 Umowa Nr IKiOŚ/26/2015 08.04.2015 TERRA z siedzibą w Gubinie Zakup wraz z dostawą kaskadowych konstrukcji kwiatowych 8 szt. 29 472,77 08.04.2015-30.04.2015
129 Umowa Nr IKiOŚ/27/2015 08.04.2015 Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS z siedzibą  w Chełmie Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn.: Budowa południowej obwodnicy miasta Ustka. 402 333,00 08.04.2015-31.03.2016
130 Umowa nr PR.11.2015 25.03.2015 TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Sponsorowanie audycji przez sfinansowanie emisji audycji nr 2150000140 28 597,50 01.04.2015-30.04.2015
131 Umowa Nr PR.272.13.2015 22.04.2015 Agencja Reklamowa PromoDesign  Słupsk Dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Miasto Ustka w 2015 r. 20 172,00 04.05.2015-06.05.2015
132

Umowa Nr IKIOŚ.30.2015 i Aneks Nr 1 zmiana terminów; Aneks Nr 2

17.04.2015 28.05.2015 17.09.2015 AG LOGISTIC Słupsk Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy kontenerowych baz ratowników WOPR na terenie plaż:"Ustka Wschód"  i "Ustka Zachód" 18 800,00 75 dni od dnia podpisania umowy
133 Umowa Nr IKiOŚ.34.2015 24.04.2015 BOX PLAY.PL Budownictwo Modułowe z siedzibą w Zdwórzu Łąck Zakup i dostawa przenośnych kontenerów 5 sztuk z przeznaczeniem na zaplecze socjalne na terenie Portu Ustka. 387 450,00

05.08.2015-20.08.2015

 

134 Umowa Nr IKiOŚ.36.2015 17.04.2015 INVESTIM SA Warszawa Dostawa wraz z montażem 50 szt. daszków na pojemniki betonowe. 15 375,00 17.04.2015-29.04.2015
135 Umowa Nr SOA.272.12.2015 17.04.2015 PHU MARBUD Słupsk Roboty budowlane polegające na wymianie i modernizacji ogrodzenia wokół posesji Urzędu Miasta Ustka. 65 804,91

17.04.2015-29.05.2015

 

136

Umowa Nr SOA.272.13.2015 i aneks Nr 1 wprowadz.dodatkowego wykonawcy; aneks Nr 2 wprowadz.dodatkowych robót

23.04.2015 10.06.2015 07.07.2015

PRB BUD-MAX Słupsk S.Megger i BUD MAX M. Więcek Słupsk

 

Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ścian fundamentowych i ścian piwnic budynku UM Ustka. 48 219,25 zm. na 51 617,80 04.05.2015-06.07.2015 zmiana terminu do 13.07.2015
137 Umowa Nr IKiOŚ/31/2015 17.04.2015 INVESTIM SA Warszawa Dostawa 30 szt. ławek drewniano-żeliwnych z oparciem. 29 151,00 17.04.2015-29.05.2015
138 Umowa IKiOŚ.29.2015; Aneks Nr 1 27.04.2015 27.10.2015 Firma Wielobranżowa GULIVER Mińsk Mazowiecki Zakup i dostawa pomostów pływających wraz z wyposażeniem do Portu Ustka 318 570,00 27.04.2015-11.08.2015 zm.terminu do 15.09.2015
139 Umowa IKiOŚ.38.2015 30.04.2015

HAKO POLSKA Sp. z o.o  z siedziba w Krakowie

 

Zakup i dostwa pojazdu wielofunkcyjnego z narzędziami na potrzeby Portu Morskiego Ustka 579 330,00 30.04.2015-15.08.2015
140 Aneks Nr 1 do Umowy Nr IKiOŚ/15/2015 z dnia 20.03.2015 08.04.2015 EcoTech Sp. zo.o. z siedzibą w Wiślinie Wykonanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji deszczowej ul. Żeglarzy   zmiana dotyczy par.1 wynagrodzenie ryczałtowe 20 260,00
141 Aneks Nr 4 do Umowa z dnia 21.05.2013 13.03.2015 Krajowy Rejestr Długów we Wrocławiu Wspólpraca z KRS   zmiana dotyczy par.1 przedłużenie umowy do dnia 31.05.2016 r.
142 Umowa o dzieło SOA 2151.5.2015 04.05.2015 Heinowska Dorota Wprowadzanie w dniu wyborów danych do komputera przekazanych przez OKW Nr 5 w Ustce 190,00 do dnia 11.05.2015
143 Umowa o dzieło SOA 2151.6.2015 04.05.2015 Książkiewicz Joanna Wprowadzanie w dniu wyborów danych do komutera przekazanych przez OKW Nr i Nr 10 w Ustce 380,00 do dnia 11.05.2015
144 Umowa o dzieło SOA 2151.4.2015 04.05.2015 Łepkowski Jacek Wprowadzanie w dniu wyborów danych do komputera przekazanych przez OKW Nr 4 w Ustce 190,00 do dnia 11.05.2015
145 Umowa o dzieło SOA 2151.1.2015 04.05.2015 Musialik Marek Wprowadzanie w dniu wyborów danych do komputera przekazanych przez OKW Nr 1 w Ustce 190,00 do dnia 11.05.2015
146 Umowa o dzieło SOA 2151.3.2015 04.05.2015 Świniaraski Piotr Wprowadzanie w dniu wyborów danych do komputera przekazanych przez OKW Nr 3 w Ustce 190,00 do dnia 11.05.2015
147 Umowa zlecenie SOA 2150.24.2015 04.05.2015 Książkiewicz Mariusz Obsługa informatyczna OKW Nr 7 i Nr 8 w Ustce 380,00 do dnia 11.05.2015
148 Umowa zlecenie SOA 2150.25.2015 04.05.2015 Wieczorek Ewa Pełnienienie roli koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów na dzień 10.05.2015, wprowadzanie danych do komputera przekazanych przez OKW Nr 8 w Ustce 680,00 do dnia 11.05.2015
149 Umowa zlecenie SOA.2150.23.2015 04.05.2015 Zabłocka Małgorzata Dyżur wyborczy w Ewidencji Ludności 200,00 10.05.2015
150 Umowa zlecenie SOA.2150.22.2015 04.05.2015 Podoba Elżbieta Dyżur wyborczy w Ewidencji Ludności UM 200,00 10.05.2015
151 Umowa zlecenie SOA.2150.21.2015 04.05.2015 Leśniewski Tomasz Obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru 200,00 10.05.2015
152 Umowa zlecenie SOA.2150.20.2015 04.05.2015 Kromrych Renata Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem lokali wyborczych 500,00 10.05.2015
153 Umowa zlecenie SOA.2150.19.2015 04.05.2015 Kaszuba Agnieszka Dyżur wyborczy w UM Ustka 250,00 10.05.2015
154 Umowa zlecenie SOA.2150.18.2015 04.05.2015 Jarząbkowski Mariusz Obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru 200,00 10.05.2015
155 Umowa zlecenie SOA.2150.17.2015 04.05.2015 Janus Genowefa Obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru 300,00 10.05.2015
156 Umowa zlecenie SOA.2150.16.2015 04.05.2015 Gruszczyńska Teresa Dyżur wyborczy w UM Ustka 200,00 10.05.2015
157 Umowa zlecenie SOA.2150.16.2015 04.05.2015 Drapała Krystyna Dyżur wyborczy w UM Ustka 200,00 10.05.2015
158 Umowa zlecenie SOA.2150.14.2015 04.05.2015 Brożek Zenon Przygotowanie lokali wyborczych, obsługa komisji wyborczych na terenie m.Ustka 300,00 09.05.2015-10.05.2015
159 Umowa zlecenie SOA.2150.13.2015 04.05.2015 Bokacz Krzysztof Przygotowanie lokali wyborczych, obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w UM Ustka 400,00 09.05.2015-10.05.2015
160 Umowa zlecenie SOA.2150.12.2015 04.05.2015 Bogusz Małgorzata Wyposażenie i urzdzenie lokali wyborczych, obsługa komsji wyborczych i pełnienie dyżuru 400,00 09.05.2015-10.05.2015
161 Umowa Nr IKiOŚ.35.2015 05.05.2015 SPORTIS S.A. z siedzibą w Bojano Zakup i dostawa łodzi inspekcyjnej typui RIB, przyczepy podłodziowej wraz z wyposażeniem, dla potrzeb Portu Morskiego w Ustce 129150,00 05.05.2015-15.06.2015
162 Umowa 17.04.2015 Powiat Słupski Przekazanie dotacji celowej na organizację XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości. 6 500,00 17.04.2015-20.05.2015
163 Umowa Nr IKiOŚ/37/2015 28.04.2015 AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Przeprowadzenie aktualizacji inwentrayzacji wyrobów zawierających azbest na terenia Miasta Ustka 2 707,002 28.04.2015-30.09.2015`
164 Umowa RIE/4/2015 21.04.2015 Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. w Ustce Kompleksowa obsługa III Kongresu Współpracy Lokalnejw Ustce w ramach prokektu PI "Od partnerstwa do kooperacji" 80 047,25 14.05.2015-15.05.2015
165 Umowa PR.272.14.2015 04.05.2015 PORT-FILM z siedzibą we Włodzimierzowie Organizacja KINA NA LEŻAKACH  1 845,00 08.07.15 i 04.08.15
166 Umowa zlecenie RIE/6/2015 14.05.2015 Dąmbska Agata Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 14.05.2015
167 Umowa zlecenie RIE/7/2015 14.05.2015 Pracownia Dedala Słupsk Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas III Kongresu Wspólpracy Lokalnej 1 000,00 14.05.2015
168 Umowa zlecenie RIE/8/2015 14.05.2015 Józefczyk Jarosław Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Wspólpracy Lokalnej 1 100,00 14.05.2015
169 Umowa zlecenie RIE/9/2015 14.05.2015 Krawczykiewicz Jolanta Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 100,00 14.05.2015
170 Umowa zlecenie RIE/10/2015 14.05.2015 "Kuźnia Pasji Romana Krzewiska" Dobra Wystąpienie w charakterze osoby prowadzącej III Kongres Współpracy Lokalnej 1 500,00 14.05.2015
171 Umowa zlecenie RIE/11/2015 14.05.2015 Majdzińska Karolina Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej  1 100,00 14.05.2015
172 Umowa zlecenie RIE/12/2015 14.05.2015 Masłowski Piotr Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 14.05.2015
173 Umowa zlecenie RIE/13/2015 14.05.2015 Miżejewski Cezary Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 14.05.2015
174 Umowa zlecenie RIE/14/2015 14.05.2015 Obijalski Marcin Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 800,00 14.05.2015
175 Umowa zlecenie RIE/15/2015 14.05.2015 Radanowicz Ewa Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 100,00 14.05.2015
176 Umowa zlecenie RIE/17/2015 14.05.2015 Słowik Stanisław Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 14.05.2015
177 Umowa zlecenie RIE/18/2015 14.05.2015 Firma TIS Tomasz Schimanek Warszawa Wystapienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współracy Lokalnej 1 200,00 14.05.2015
178 Umowa zlecenie RIE/16/2015 14.05.2015 Rybarska-Jarosz Dorota Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 200,00 14.05.2015
179 Umowa zlecenie RIE/19/2015 15.05.2015 Wejcman Zbigniew Wystąpienie w charakterze osoby prowadzącej III Kongres Współpracy Lokalnej 1 500,00 14.05.2015
180 Umowa zlecenie RIE/20/2015 14.05.2015 Wygnańska Julia Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej  1200,00 14.05.2015
181 Umowa zlecenie RIE/21/2015 14.05.2015 Zglińska Bożena Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 200,00 14.05.2015
182 Umowa SOKS24.8140.2015 18.05.2015 AG Media Słupsk Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy artystycznej p.n. DZIEŃ DZUECKA 7 000,00 31.05.2015
183 Umowa o dzieło SOA.12.2015 20.05.2015 Książkiewicz Joanna Wprowadzanie w dniu wyborów danych do komputrera-II tura wyborów Prezydenta RP 190,00 24-25.05.2015
184 Umowa o dzieło SOA.2151.10.2015 20.05.2015 Łepkowski Jacek Wprowadzanie w dniu wyborów danych do komputera-II tura wyborów Prezydenta RP 95,00 24-25.05.2015
185 Umowa o dzieło SOA.2151.9.2015 20.05.2015 Świniarski Piotr

Wprowadzanie w dniu wyborów danych dokomputera-II tura wyborów Prezydenta RP

95,00 24-25.05.2015
 185a Umowa odzieło SOA.2151.2.2015  04.05.2015 Sołtyka Arkadiusz Wprowadzanie w dniu wyborów danych do komputera przekazanych przez OKW Nr 2 w Ustce  190,00  do 11.05.2015
186 Umowa o dzieło SOA.2151.8.2015 20.05.2015 Sołtyka Arkadiusz Wprowadzanie w dniu wyborów danych do komputera-II tura wyborów Prezydenta RP 95,00 24-25.05.2015
187 Umowa o dzieło SOA.2151.7.2015 20.05.2015 Musialik Marek Wprowadzanie w dniu wyborów danych do komputera-II tura wyborów Prezydenta RP 95,00 24-25.05.2015
188 Umowa o dzieło SOA.2151.11.2015 20.05.2015 Heinowska Dorota Wprowadzenie w dniu wyborów danych do komputera-II tura wyborów Prezydenta RP 95,00 24-25.05.2015
189 Umowa zlecenie SOA.2150.26.2015 20.05.2015 Bogusz Małgorzata Wyposażenie lokali wyborczych, obsługa komisjii, dyżur wyborczy 250,00 23-24.05.2015
190 Umowa zlecenie SOA.2150.27.2015 20.05.2015 Bokacz Krzysztof Przygotowanie lokali wyborczych oraz pełnienie dyżuru wyborczego 250,00 23-24.05.2015
191 Umowa zlecenie SOA.2150.28.2015 20.05.2015 Brożek Zenon Przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługa komisji wyborczych 250,00 23-24.05.2015
192 Umowa zlecenie SOA.2150.29.2015 20.05.2015 Drapała Krystyna Pełnienie dyżuru wyborczego 100,00 24.05.2015
193 Umowa zlecenie SOA.2150.30.2015 20.05.2015 Gruszczyńska Teresa Pełnienie dyżuru wyborczego 100,00 24.05.2015
194 Umowa zlecenie SOA.2150.31.2015 20.05.2015 Janus Genowefa Obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru 200,00 24.05.2015
195 Umowa zlecenie SOA.2150.32.2015 20.05.2015 Kaszuba Agnieszka Pełnienie dyżuru wyborczego 150,00 24.05.2015
196 Umowa zlecenie SOA.2150.33.2015 20.05.2015 Kromrych Renata Koordynowanie prac z przygotowaniem lokali wyborczych 300,00 24.05.2015
197 Umowa zlecenie SOA.2150.34.2015 20.05.2015 Leśniewski Tomasz Pełnienie dyżuru wyborczego 100,00 24.05.2015
198 Umowa zlecenie SOA.2150.35.2015 20.05.2015 Podoba Elżbieta Pełnienie dyżuru wyborczego 150,00 24.05.2015
199 Umowa zlecenie SOA.2150.36.2015 20.05.2015 Zabłocka Małgorzata Pełnienie dyżuru wyborczego 150,00 24.05.2015
200 Umowa zlecenie SOA.2150.37.2015 20.05.2015 Książkiewicz Mariusz Obsługa infromatyczna dwóch Obwodoych Komisji Wyborczych 190,00 24.05.-25.05.2015
201 Umowa zlecenie SOA.2150.38.2015 20.05.2015 Wieczorek Ewa Pełnienie roli koordynatora gminnego obsługi infromatycznej II tury wyborów Prezydenta RP 340,00 24.05.-25.05.2015
202 Umowa o dzieło PR.272.17.2015 06.05.2015 Poprawa Damian Koncert autorski zespołu BAKSHISH 9 341,00 11.07.2015
203 Umowa PR.272.18.2015 18.05.2015 PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Monitorowanie mediów oraz udostępnianie przeglądów mediów 602,70/m-c 01.06.2015-31.12.2015
204 Umowa PR.272.23.2015 22.05.2015 Grabarczyk Artur Zorganizowanie występu muzycznego przez zespół Parafraza 3 505,00 10.07.2015
205 Umowa PR.272.24.2015 22.05.2015 Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Sztuki Alternatywney Y Niezależney "Qrzayka" Ustka Koncert zespołu The Silver Shine 5 000,00 10.07.2015
206 Umowa SOKS MD 524.1.2015 29.05.2015 Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów O/ w Ustce dotacja na zad.publiczne "Aktywizacja artystyczna seniorów" 5 000,00 29.05.2015
207 Umowa IKiOŚ.40.2015 22.05.2015 Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Sp. z o.o. Słupsk Wynajem podnośnika samochodowego koszowego 22 000,00 22.05.2015-31.12.2015
208 Umowa PR.272.15.2015 04.05.2015 Kropiński Krzysztof Koncert zespołu Pearl Harbor 3 170,00 25.07.2015
209 Umowa o dzieło PR.272.28.2015 29.05.2015 Jaryczewski Krzysztof Występ zespołu Jary OZ 8 200,00 10.07.2015
210 Umowa IKiOŚ.41.2015 22.05.2015 ZUP SKWER w Grabnie Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych wraz z kierowcą(koparko-ładopwarka) 59 000,00 22.05.2015-31.12.2015
211 Umowa IKIOŚ.42.2015 22.05.2015 ZUP SKWER w Grabnie Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych wraz z kierowcą (ciągnik z przyczepą samowyładowawczą) 59 000,00 22.05.2015-31.12.2015
212 Umowa IKiOŚ.47.2015 15.06.2015 Zakład Usług Transportowo-Asenizacyjnych w Kobylnicy Usługi związane z czyszczeniem i remontem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2015 r. 68 167,41 15.06.2015-31.12.2015
213 Porozumienie Nr 2.OC.2015 04.05.2015 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku w sprawie przekazania środków pieniężnych Policji na zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Ustce. 36 000,00 do dnia 31.05.2015
214 Umowa IKiOŚ.44.2015 03.06.2015 Salon Meblowy Retro w Ustce Dostawa wraz z montażem mebli do wyposażenia pomieszczeń dla ratowników 10 943,99 do dnia 15.06.2015
215 Umowa IKiOŚ.46.2015 03.06.2015 Euro-Konsult Sp. z o.o. w Lublinie Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Ustka 30 750,00 do dnia 31.08.2015
216 Umowa PR.272.31.2015 11.06.2015 KOZAK DANCE Ustka Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wraz z obsługą podczas imprez. 12 500,00 27.06.2015-06.12.2015
217 Umowa PR.272.30.2015 05.06.2015 MediaNet-TV Production Kraków Zrealizowanie i wyprodukowanie 1 odcinka filmowego cyklu pi.: "Turystyczna jazda" 10 086,00 10.06.2015-12.06.2015
218 Umowa PR.272.27.2015 29.06.2015 Mirosław Kwiatek TRIPLEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wrocław Realizacja pokazowych usług pirotechnicznych w Ustce-port część zachodnia 16 000,00 11.07.2015
219 Umowa PR.272.26.2015 29.05.2015 Surex Firma Rodzinna Ryszard Sudalewicz Legionów Realizacja pokazowych usług pirotechnicznych w Ustce-port część zachodnia 16 000,00 11.07.2015
220 Umowa IKIOŚ.49.2015 17.06.2015 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Ustce Utrzymanie czystości plaż 45 000,00 15.06.2015-31.08.2015
221 Porozumienie Nr 1.OC.2015 09.06.2015 Komenda Miejska Policji w Słupsku Realizacja na terenie Gminy Miasto Ustka zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 24 900,00 01.06.2015-30.09.2015
222 Umowa SOKS.25.8140.2015 09.06.2015 Studio Diagnozy i Profilkatyki Kraków Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Miejskiej Ustka 3 450,00 do 30.10.2015
223 Umowa GP.1.2015 22.06.2015 Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne DOM Sp. z o.o. Starogard Gdański Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "GRUNWALDZKA" 14 760,00 do 30.11.2016
224 Umowa IKiOŚ.43.2015 29.05.2015 Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest prowadzenie obsługi kładki portowej w porcie Ustka i przekazanie w użytkowanie kładki portowej. 150 000,00 01.06.2015-01.06.2019
225 Umowa RIE.5.2015 15.05.2015 Durka Włodzimierz Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej. 1 100,00 14.05.2015
226 Umowa PR.38.2015 25.06.2015 AG Media Słupsk Organizacja imprezy pn. Uśmiechnięte Ustka" w Ustce na Promenadzie Nadmorskiej 14 993,00 04.07.2015
 227  Umowa PR.272.25.2015  29.05.2015  Agencja Koncertowo-Wydawnicza VIP W-wa Organizacja koncertu zespołu Elektryczne Gitary w Ustce na Promenadzie Nadmorskiej.  8 999,91 15.08.2015
228 Umowa INFO.5.2015 17.06.2015 LOGONET Sp. z o.o. Bydgoszcz Wykonanie dodatkowych funkcjonalności na stronie internetowej Miasta Ustka.  1 107,00 30.06.2015
229 Umowa PR.272.35.2015 24.06.2015 Biuro Lokalnych Wycieczek Wehikuł czasu Ustka Współorganizacja imprezy Wakacje z duchami. 16 670,00 31.07.2015
230 Umowa PR.272.37.2015 24.06.2015 Stage Art II Sp. z o.o. Warszawa Współorganizacja imprezy rekreacyjnej PROJEKT PLAŻA 2015 7 380,00 07.08.-09.08.2015
231 Umowa IKiOŚ.39.2015 15.05.2015 AGBAST z siedzibą w Częstochowie Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów gimnazjum i żłobka w Ustce. 27 675,00 140 dni od daty podpisania umowy
232 Umowa IKiOŚ.48.2015 i Aneks Nr 1 24.06.2015 06.10.2015 BSP Service Sp. z o.o. Koszalin Dostawa i montaż elementów systemu inteligentnej platformy telewizji przemysłowej CCTV IP, systemu kontroli dostępu KD oraz zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS na terenie Portu Ustka 879 713,06 30 dni od dnia 20 lipca 2015r. zm. terminu do 27.10.2015
233 Umowa IKiOŚ.51.2015 02.07.2015 KRĘŻEL Sp z o.o. z siedzibą w Lipianach Dostawa wraz z montażem 2 szt. wież dla ratowników na terenie plaży zachodniej w Ustce 49 815,00 do 15.07.2015 r.
234 Umowa PR.272.25/1.2015 29.05.2015 Sienkiewicz Jakub Występ artystyczny zespołu Elektryczne Gitary 5 500,00 15.08.2015 r.
235 Umowa PR.272.25/2.2015 29.05.2015 Paduch Leon Występ artystyczny zespołu Elektryczne Gitary 2 400,00 15.08.2015 r.
236 Umowa PR.272.25/3.2015 29.05.2015 Grochowalski Tomasz Występ artystyczny zespołu Elekryczne Gitary 2 400,00 15.08.2015 r.
237 Umowa PR.272.25/4.2015 29.05.2015 Łojek Piotr Występ artystyczny zespołu Elektryczne Gitary 2 400,00 15.08.2015 r.
238 Umowa PR.272.25/5.2015 29.05.2015 Korecki Aleksander Występ artystyczny zespołu Elektryczne Gitary 2 400,00 15.08.2015 r.
239 Umowa PR.272.25/6.2015 29.05.2015 Wąsowski Jacek Występ artystyczny zespołu Elektryczne Gitary 2 400,00 15.08.2015 r.
240 Umowa PR.272.25/7.2015 29.05.2015 Pawłowski Sebastian Występ artystyczny zespołu Elektryczne Gitary 500,00 15.08.2015 r.
241 Umowa PR.272.41.2015 08.07.2015 Durejko Mariusz Zabezpieczenie techniczne pokazu laserowego 1 400,00 10.07.2015
242 Umowa PR.272.40.2015 07.07.2015 Wasilewski Mieczysław Zabezpieczenie i nadzór elektryczny imprez 5 500,00 04.07.2015-21.08.2015
243 Umowa SOKS.26.8140.2015 21.07.2015 EN-TOUR Usługi Turystyczne,Pilotaż,Przewodnictwo Ustka Przeprowadzenie dwóch wycieczek plenerowych dla pólkolonii letnich w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce 1 300,00 24.07.2015 i 07.08.2015
244 Umowa RPI-IV/7134/21/2015; Aneks nr 1 22.06.2015 23.07.2015 Powiat Słupsk Udzielenie dotacji celowej w wysokości 50% poniesionych wydatków-dotyczy przebudowy skrzyżowania ul. Wróblewskiego i ul. Grunwaldzkiej nie więcej niż 125 000,00 7 dni po wykonaniu zadania; zm. terminu do 30.11.2015
245 Porozumienie 09.04.2015 Navimor-Invest SA Gdańsk Postanowienie o rozwiązaniu umowy IKiOŚ.225.2014 na Remont i rozbudowę zabytkowego żurawia portowego w Ustce 18 000,00 7 dni od daty podpisania porozumienia
246 Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych CPRBES/12029604/2015 09.07.2015 Orange Polska SA Warszawa  Świadczenie usług telekomunikacyjnch specyfikacja  01.08.2015-31.07.2017
247 Umowa o świadczenie usług ISDN CPRBES/12029577/2015 09.07.2015 Orange Polska SA Warszawa Świadczenie usługu ISDN specyfikacja 01.08.2015-31.07.2017
248 Umowa IKiOŚ.50.2015 17.06.2015  ZRD FRAGES Kobylnica Świadczenie usług równiarką samojezdną 24 600,00 17.06.2015-31.12.2015
249 Umowa IKiOŚ.52.2015 22.07.2015 STRABAG Sp. z o.o. Pruszków Przebudowa drogi powitowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej 6187171,83 22.07.2015-30.11.2015
250 Umowa 61617075-15-95759 12.06.2015 PW UNI-CAR SA Bydgoszcz Zakup samochodu DACIA DOKKER 55 800,00 24.08.2015
251 Umowa GN.272.4.2015 05.08.2015 Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomościami Słupsk Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości przy ul.Polnej w Ustce 2 214,00 90 dni od daty podpisania
252 Umowa o dzieło PR.272.44.2015 03.08.2015 Wiewiórska Wanda Wykonanie pokazu naprawy sieci rybackich 500,00 15.08.2015
253 Umowa o dzieło PR.272.45.2015 03.08.2015 Rogala Marek Autorski występ muzyczny zespołu Handszpaki i obsługa konferansjerska 3 600,00 15.08.2015
254 Umowa o dzieło PR.272.46.2015 05.08.2015 Płaneta-Mirowska Magdalena Autorski Program Artystyczny Teatru Planeta M 3 000,00 15.08.2015
255 Umowa o lokowanie PR.272.42.2015 07.07.2015 TVN Media sp. z o.o. W-wa Lokowanie produktu turystycznego w programie telewizyjnym TVN w audycji Dzień Dobry Wakacje i Co za tydzień 20 910,00 07.08.2015 - 09.08.2015
256 Umowa 498/2015/D/81 09.07.2015 Energa Operator SA Gdańsk Świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej wg załącznika na czas nieokreślony
257 Umowa 386/2015/I 12.08.2015 Inter Arena Ustka Świadczenie usług internetowych Kładka-Bulwar Portowy 199,00/m-c abonament 14.07.2015-13.07.2016
258 Umowa PR.272.43.2015 24.07.2015 Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej Koszalin Organizacja turnieju finałowego Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Plażowej 79 950,00 30.07.2015-02.08.2015
259 Umowa RIE.22.2015 20.07.2015 Umowa partnerska z Gminą Miasta Sopot a LECH CONSULTING Sp. z o.o. Toruń Realizacja Projektu pn. Ochrona,rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj.Pomorskiego, tj. w Ustce i Sopocie-opracowanie studium wykonalności projektu. ok 20000000,00 do 15.09.2015
260 Umowa GN.272.5.2015 17.08.2015 Pracownia Projektowa OBIEKT Słupsk Wykonanie ekspartyzy technicznej z wyceną remontu budynku dworca PKP w Ustce. 2 460,00 21 dni od daty podpisania umowy
261 Umowa PR.272.33.2015 24.06.2015 Polańska Art.Production Bydgoszcz Zapewnienie nagłosnienia i oświetlenia scenicznego podczas imprez:Lech Fire Festuiwal i Szprotowe dożynki-Święto Ustki 25 600,00 10-11.07.2015 i 15.08.2015
262 Umowa PR.272.36.2015 24.06.2015 Visual Sensation Laser Shows & Technologies Krzycko Małe Wykonanie autorskiego 15 min. widowiska laserowego 28 782,00 10.07.2015
263  Umowa zlecenie RIE/24/2015  05.08.2015  Anna Panasiuk-Siwik Tłumaczenie korespondencji z języka niemieckiego oraz tłumaczenie rozmów delegacji służbowych 2 000,00  05.08.-31.08.2015
264 Umowa Nr PUP.IS.4232-102/2015 10.08.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku Zatrudnienie 2 osób w ramach zorganizowanyych prac interwencyjnych refundacja wynagrodzenia 750,00/osobę 01.09.2015-29.02.2016
265 Umowa IKiOŚ.58.2015 25.08.2015 PPUP PRALMA Kielce Dostawa pralnico-wirówki z wrzutomatem na monety do kontenerów w Porcie Ustka 9 729,30 od podpisania umowy do 15.09.2015
266 Umowa IKiOŚ.57.2015 19.08.2015 ELDOR Sp. z o.o. Bielsko-Biała Dostawa mebli wraz z wyposażeniem do kontenerów w Porcie Ustka 14 602,04 od podpisania umowy do 15.09.2015
267  Umowa IKiOŚ.54.2015 i Aneks Nr 1  03.08.2015 05.10.2015  O-Projekt Dębnica Kaszubska Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Jagiellońskiej w Ustce 30 000,00  od podpisania umowy do 25.09.2015; zm. terminu do 05.10.2015
268 Umowa zlecenie SOA.2150.39.2015 25.08.2015 Małgorzta Bogusz Urządzenie i wyposażenie lokali na referendum, obsługa komisji i pełnienie dyżuru w dniu referendum 400,00 06.09.2015
269 Umowa zlecenie SOA.2150.40.2015 25.08.2015 Krzysztof Bokacz Przygotowanie lokali na referendum, obsługa komisji i pełnienie dyżuru w dniu referendum 400,00 06.09.2015
270 Umowa zlecenie SOA.2150.41.2015 25.08.2015 Zenon Brożek Przygotowanie lokali na referendum, obsługa komisji i pełnienie dyżuru w dniu referendum 400,00 06.09.2015
271 Umowa zlecenie SOA.2150.42.2015 19.08.2015 Krystyna Drapała Pełnienie dyżuru w dniu referendum 200,00 06.09.2015
272

Umowa zlecenie SOA.2150.43.3015

19.08.2015 Teresa Gruszczyńska Pełnienie dyżuru w dniu referendum 100,00 06.09.2015
273

Umowa zlecenie SOA.2150.44.2015

19.08.2015 Genowefa Janus Obsługa komisji i pełnienie dyżuru w dniu referendum 300,00 06.09.2015
274

Umowa zlecenie SOA.2150.45.2015

19.08.2015 Agnieszka Kaszuba Pełnienie dyżuru w dniu referendum 250,00 06.09.2015
275

Umowa zlecenie SOA.2150.46.2015

19.08.2015 Renata Kromrych Koordynowanie i kontrola prac dotyczących przygotowanoia loakli na referendum 500,00 06.09.2015
276

Umowa zlecenie SOA.2150.47.2015

19.08.2015 Elzbieta Podoba Pełnienie dyżuru w dniu referendum w ewidencji ludności 200,00 06.09.2015
277 Umowa zlecenie SOA.2150.48.2015 19.08.2015 Małgorzata Zabłocka Pełnienie dyżuru w dniu referendum w ewidencji ludności 200,00 06.09.2015
278

Umowa zlecenie SOA.2150.49.2015

19.08.2015 Mariusz Jarząbkowski Pełnienie dyżuru w dniu referendum 200,00 06.09.2015
279

Umowa o dzieło SOA.2151.13.2015

26.08.2015 Jolanta Dobska Obsługa infromatyczna Obwodowej Komisji Nr 1 190,00 06.092015
280

Umowa o dzieło SOA.2151.14.2015

26.08.2015 Arkadiusz Sołtyka Obsługa infromatyczna Obwodowej Komisji Nr 2 190,00 06.09.2015
281

Umowa o dzieło SOA.2151.15.2015

26.08.2015 Poitr Świniarski Obsługa infromatyczna Obwodowej Komisji Nr 3 190,00 06.09.2015
282 Umowa o dzieło SOA.2151.16.2015 26.08.2015 Jacek Łepkowski Obsługa infromatyczna Obwodowej Komisji Nr 4 190,00 06.09.2015
283 Umowa o dzieło SOA.2151.17.2015 26.08.2015 Dorota Heinowska Obsługa infromatyczna Obwodowej Komisji Nr 5 190,00 06.09.2015
284 Umowa o dzieło SOA.2151.18.2015 26.08.2015 Joanna Książkiewicz Obsługa infromatyczna Obwodowej Komisji Nr 6 i 10 190,00 06.09.2015
285 Umowa o dzieło SOA.2151.19.2015 26.08.2015 Ewa Wieczorek Obsługa infromatyczna Obwodowej Komisji Nr 8 190,00 06.09.2015
286 Umowa o dzieło SOA.2151.20.2015 26.08.2015 Mariusz Książkiewicz Obsługa infromatyczna Obwodowej Komisji Nr 7 i 9 380,00 06.09.2015
287 Umowa SOKS MD 524.2.2015 09.09.2015 Ustecki Uniwersystet Trzeciego Wieku w Ustce Dotacja na zad. publ. XI Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 4 200,00 15.10.2015
288 Umowa SOKS 4424.7.2015 07.09.2015 Ewa Węgiel Ustka Opiekun dowożenia dziecka do placówki szkolno-wychowaczej zwrot za bilety 01.09.2015-31.12.2015
289 Umowa IKiOŚ.55.2015 18.08.2015 Development Design Sp. z o.o. Słupsk Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi powitowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej 14 976,00 do 30.11.2015
290 Umowa IKiOŚ.59.2015 04.09.2015 MASTAL Przedsiębiorstwo Przedstawicielskie Warszawa Dostawa żurawia samojezdnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Portu Morskiego w Ustce 929 500,00 do 16.09.2015
291 Umowa IKiOŚ.63.2015 17.09.2015 EL-KO Ustka Dostawa elementów małej architektury do Portu w Ustce 53 997,00 do 28.09.2015
292 Umowa Nr 437/2015/I 23.09.2015 Inter Arena Ustka Świadczenie usług internetowych

999,00

abonament m-czny

01.10.2015-30.09.2016
293 Umowa IKiOS.62.2015 11.09.2015 EL-KO Ustka Budowa elementów małej architektury na terenie Portu Ustka 109 470,00 do 25.09.2015
294 Porozumienie Nr 2/PN/2015 07.09.2015 Gmina Słupsk Partycypacja w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Miasta Ustka 629,66dotac. na 1 dziecko 01.09.2015-31.12.2015
295 Umowa SOA.272.16.2015 24.09.2015 PHU MARBUD Słupsk Przebudowa odcinka ogrodzenia na terenie UM Ustka 23 997,66 do 31.10.2015
296 Umowa SOA.272.17.2015 24.09.2015 AG Logistic Słupsk Pełnienie nadzoru inwestorskiego  na oprzebudowie odcinka ogrodzenia na terenie UM Ustka 1 300,00 do 30.10.2015
297 Umowa IKiOŚ.60.2015 08.09.2015 OGRODY s.c. Bierkowo Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Ustka w 2015 r. 112 730,40 do 15.12.2015
298 Umowa IKiOŚ.64.2015 23.09.2015 ELSIK Sp. z o.o. Lniska/Żukowo Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustce 295 199,99 do 26.10.2015
299 Umowa IKiOŚ.20.2015 25.03.2015 PB-H Feliks Maziarz i Anna Nadolna Ustka Dostawa narzędzi, ubrań roboczych do wykonywania prac porzadkowych na terenie miasta Ustka w 2015 r 30 000,00 do 31.12.2015
300 Porozumienie Nr 1/PN/2015/2016 22.09.2015 MIASTO SŁUPSK w sprawie pokrywania kosztów opieki wychow.przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 488,73 na 1 dziecko 01.09.2015-31.08.2016
301 Porozumienie Nr 1/PM 2/2015/2016 22.09.2015 MIASTO SŁUPSK w sprawie pokrywania kosztów opieki wychow.przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Nr 2 w Słupsku 514,83 na 1 dziecko 01.09.2015-31.08.2016
302 Umowa PR.272.47.2015 05.10.2015 MediaNet-TV Production s.c. Kraków Produkcja filmu reklamowego Turystyczna jazda wraz z emisją w TVP Kraków oraz w TVP Regionalna 10 086,00 emisja 15.10.;17.10.;24.10.15
303 Umowa IKiOŚ.67.2015 09.10.2015 PUH UNO Koszalin Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie boiska przy SP Nr 1 w Ustce 2 952,00 28.09.15-26.10.2015
304 Umowa zlec.SOA.2150.50.2015 06.10.2015 Szołtysik Katarzyna Gromadzenie danych do projektów unijnych,konsultacje społeczne-ankietyzacja 1 750,00 07.10.2015-06.11.2015
305 Umowa o dzieło SOA.2151.21.2015 21.10.2015 Kasperek Jarosław wprowadzenie w dniu wyborów danych do komputera OKW 7 250,00 25.10.2015
306 Umowa o dzieło SOA.2151.22.2015 21.10.2015 Łepkowski Jacek wprowadzenie w dniu wyborów danych do komputera OKW 4 250,00 25.10.2015
307 Umowa o dzieło SOA.2151.23.2015 21.10.2015 Świniarski Piotr wprowadzenie w dniu wyborów danych do komputera OKW 7 250,00 25.10.2015
308 Umowa o dzieło SOA.2151.25.2015 21.10.2015 Musialik Marek wprowadzenie w dniu wyborów danych do komputera OKW 1 250,00 25.10.2015
309 Umowa o dzieło SOA.2151.26.2015 21.10.2015 Heinowska Dorota wprowadzenie w dniu wyborów danych do komputera OKW 5 250,00 25.10.2015
310 Umowa o dzieło SOA.2151.27.2015 21.10.2015 Książkiewicz Joanna wprowadzenie w dniu wyborów danych do komputera OKW 6 i NR 10 500,00 25.10.2015
311 Umowa o dzieło SOA.2151.28.2015 21.10..2015 Książkiewicz Mariusz wprowadzenie w dniu wyborów danych do komputera OKW 9 250,00 25.10.2015
312 Umowa o dzieło SOA.2151.29.2015 21.10.2015 Wieczorek Ewa wprowadzenie w dniu wyborów danych do komputera OKW 8 250,00 25.10.2015
313 Umowa-zlec. SOA.2150.51.2015 22.10.2015 Maziec Jolanta pełnienie dyżuru wyborczego 300,00 25.10.2015
314 Umowa-zlec. SOA.2150.52.2015 22.10.2015 Radlińska Ewa pełnienie dyżuru wyborczego 300,00 25.10.2015
315 Umowa-zlec. SOA.2150.53.2015 22.10.2015 Kaszuba Agnieszka pełnienie dyżuru wyborczego 350,00 25.10.2015
316 Umowa-zlec. SOA.2150.54.2015 22.10.2015 Janus Genowefa pełnienie dyżuru wyborczego 350,00 25.10.2015
317 Umowa-zlec. SOA.2150.55.2015 22.10.2015 Brożek Zenon pełnienie dyżuru wyborczego 400,00 25.10.2015
318 Umowa-zlec. SOA.2150.56.2015 22.10.2015 Zabłocka Małgorzata pełnienie dyżuru wyborczego w Ewidencji Ludności 200,00 25.10.2015
319 Umowa-zlec. SOA.2150.57.2015 22.10.2015 Jarząbkowski Mariusz pełnienie dyżuru wyborczego 300,00 25.10.2015
320 Umowa-zlec. SOA.2150.58.2015 22.10.2015 Szczepaniak Włodzimierz pełnienie dyżuru wyborczego 300,00 25.10.2015
321 Umowa-zlec. SOA.2150.59.2015 22.10.2015 Bogusz Małgorzata urządzanie lokali na wybory, sprawowanie obsługi komisji i pełn. dyżuru wyborczego 450,00 25.10.2015
322 Umowa-zlec. SOA.2150.60.2015 22.10.2015 Gruszczyńska Teresa pełnienie dyżuru wyborczego 150,00 25.10.2015
323 Umowa-zlec. SOA.2150.61.2015 22.10.2015 Kromrych Renata koordynowanie prac dotyczących stanu przygotowania lokali na wybory. wspólpraca z OKW i pełnienie dyżuru wyborczego 550,00 25.10.2015
324 Umowa-zlec. SOA.2150.62.2015 22.10.2015 Bokacz Krzysztof pełnienie dyżuru wyborczego 400,00 25.10.2015
325 Umowa-zlec. SOA.2150.63.2015 22.10.2015 Podoba Elżbieta pełnienie dyżuru wyborczego w Ewidencji Ludności 200,00 25.10.2015
326 Umowa-zlec. SOA.2150.64.2015 22.10.2015 Wieczorek Ewa Koordynowanie elektronicznego przekazu danych z Obwodowych Komisji do Okrękowej Komisji Wyborczej, wdrożenie oraz przeszkolenie operatrów obsługi informatycznej 700,00 25.10.2015
327 Umowa o dzieło SOA.2151.24.2015 21.10.2015 Sołtyka Arkadiusz wprowadzenie w dniu wyborów danych do komputera OKW 2 250,00 25.10.2015
328 Umowa zlecenie SOA 2150.65.2015 05.11.2015 Szołtysik Katarzyna Gromadzenie danych do projektów unijnych,konsultacje społeczne-ankietyzacja 3150,00 07.11.2015-31.12.2015
329 Umowa zlecenie SOA 2150.66.2015 13.11.2015 Sikora Katarzyna Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania informacyjnego z mieszkańcami miasta Ustka  n.t. odnawialnych źródeł energii dla Programu "Prosument" 1722,00 do 17.12.2015
330 Porozumienie PR 05.10.2015 ZAiKS w Sopocie Wynagrodzenie za rozpowszechnianie utworów podczas imprez od 27.06.15 do 11.07.2015 861,00 do 15.11.2015
331 Umowa Nr GP.2.2015 28.10.2015 GEO-RADAR Wilczyce Wykonanie badań georadarowych w rejonie Parku im. Jana Pawła II w Ustce 9840,00 do 27.11.2015
332 Umowa IKiOŚ.68.2015 19.10.2015 EcoTech Sp. z o.o. Wiślina Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mar.Polskiej w Ustce 7380,00 do 14.12.2015
333 Umowa IKiOŚ.72.2015 22.10.2015 Zarząd Portu Morskiego w Ustce Nieodpłatne prowadzenie obsługi żurawia samojezdnego dla potrzeb Portu Morskiego   22.10.2015-31.10.2021 r.
334 Umowa IKiOŚ.73.2015 05.11.2015 Zakład Usług Transportowo-Asenizacyjnych Kobylnica Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2015 r. 10199,84 do 30.11.2015
335 Umowa IKiOS.69.2015 28.10.2015 Małe Formy Budowlane Gdynia Dostawa wiaty przystankowej 15990,00 do 26.11.2015
336 Umowa INFO.6.2015 18.11.2015 Axence Sp. z o.o. Kraków Aktualizacja i konserwacja progrsmu Axence nVision Professional 4313,61 na 1 rok licząc od 28.11.2015
337 Umowa PR.272.49.2015 30.11.2015 NOVA Agencja Caterigowo-Artystyczna Słupsk Współorganizacja Imprezy Usteckie Mikołajki 9950,00 w dniu 05.12.2015
338 Umowa INFO.7.2015 25.11.2015 Madkom SA Gdynia wykon. e-usługi na platformie e-PUAP w postaci elektronicznego formularza deklaracji-gospodarowanie odpadami komunalnymi 997,53 do dnia 15.01.2016 r.
339 Porozumienie Nr 2/KB/2015 30.11.2015 Miasto Słupsk Porozumienie w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Słupsku 103,84 m-cznie za 1 ucznia 01.09.2015 do 31.08.2016
340 Porozumoienie Nr 1/G/2015 30.11.2015 Miasto Słupsk Porozumienie w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii grekokatolickiej w Słupsku 96,84 m-cznie za 1 ucznia 01.09.2015 do 31.08.2015
341 Umowa GN.272.6.2015 01.12.2015 Przedsiębiorstwo INTER-G Ustka Wykonywanie wycen nieruchomości za rzecz Miasta Ustka w 2015 r. 8000,00 do 31.12.2015
342 Umowa IKiOS.76.2015/494/TGF-2/15 17.11.2015 Instytut Badawaczy Dróg i Mostów Warszawa Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu mostowego w Porcie Ustka-kładki ruchomej 29520,00 31 dni od daty podpisania umowy
343 Umowa IKiOŚ.77.2015 24.11.2015 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w Kobylnicy Remont drogi gminnej między ulicą Dunina a ulicą Sportową w Ustce 38989,00 do dnia 21.12.2015
344 Umowa PR.272.48.2015 30.10.2015 TVN Media sp. z o.o. Warszawa Finansowanie emisji audycji pt. Porgnoza Pogody w TVN24 poprzez nadanie wskazań sponsorskich - 25 audycji i 50 billboardów 28597,50 02.11.2015 do 30.11.2015
345 Umowa o dzieło IKiOŚ.71.2015 08.10.2015 Borkowski Jacek  Koszalin sporządzenie programu badań archeologicznych i nadzór podczas prac ziemnych przy przebudowie ciągów komunikacyjnych w Porcie Ustka 11200,00 do dnia 28.10.2015
346 Umowa o dzieło IKiOŚ.70.2015 08.10.2015 Borkowski Jacek  Koszalin sporządzenie programu badań archeologicznych i nadzór podczas prac ziemnych przy budowie basemu rybackiego w Porcie Ustka 13700,0 do dnia 28.10.2015
347 Umowa IKiOŚ.74.2015 17.11.2015 PROFIL Studio Projektowe s.c. Janusz Kaczmarek i S-ka Słupsk Opracowanie programu dla zadania "Przywrócenie walorów historycznych terenu Starej Osady Rybackiej w Ustce 60000,00 do dnia  04.12.2015
348 Umowa IKiOŚ.75.2015 19.11.2015 EL-KO  Rafał Kowalski Ustka Dostawa choinek i instalacja iluminacji świetlnych oraz demontaż przystrojenia świątecznego miasta Ustka 57536,20 29.01.2015-01.02.0216
349 Umowa IKiOŚ.79.2015 potwierdzenie umowy ustnej dn.04.12.2015 06.06.2015 FURGES Sp. z o.o. Kobylnica Aktualizacja projektowa i kosztorysowa dokumentacji budowlanej-przebudowa ul. Wczasowej w Ustce 23370,00 do 11.06.2015
350 Umowa IKiOŚ.82.2015 04.12.2015 EL-KO Rafał Kowalski Ustka Montaż iluminacji świetlnych oraz ich demontaż zterenu miasta Ustka 44280,00 15.12.2015-01.02.2016
351 Umowa IKiOS.83.2015 08.12.2015 DECOR LUGHT Sp. z o.o. B.Biała Dostawa nowych elememntów iluminacji świątecznej 49815,00 do 07.12.2015
352 Umowa SOKS.2.2015 18.11.2015 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Jakub Graczyk Ustka Organizacja Imprezy "Przedszkolne Mikołajki" w Kinie Delfin w Ustce 1500,00 07.12.2015
353 Umowa KM-XI.7140.1.1.2015 09.11.2015 Starostwo Powiatowe Słupsk Umowa na wspólne finansowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w porozumieniu z miastem Słupsk

57000,00

wart.szacunkowa

 do 15.02.2016 przeprowadz.procedury zapytania ofertowego

354 Umowa IKiOŚ.80.2015 10.12.2015 Miasto Słupsk Przekazanie pomocy finansowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka

50000,00

do 30.06.2016

355 Umowa IKiOŚ.78.2015 27.11.2015 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Kobylnica Remont drogi gminnej ul.Jaśminowa w Ustce

79870,30

do 21.12.2015

356 Umowa IKiOŚ.81.2015 30.11.2015 Zakład Usług Wodnych Słupsk Usprawnienie sieci wodowciągowej i zapewnienie zaopatrzenia w wodę dla podmiotów dotychczas zaopatrywanych przez JW 4220

46916,40

do 15.12.2015

357 Umowa IKiOŚ.85.2015 11.12.2015 SOLIBUD Dariusz Palimonka Wodnica Rozbiórka obiektów małej gastronomii przy ul. Wczasowej

18900,00

5 dni od podpisania umowy

358 Umowa IKiOŚ.86.2015 14.12.2015 OTOZ Animals z siedzibą w m.Bojano Opieka nad bezomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miasto Ustka  

01.01.2015-31.12.2015

359 Umowa SOA.272.18.2015 22.12.2015 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy adwokaci i Radcowie Prawni Rzeszów Doradztwo i obsługa prawne Gmina Miasto Ustka, Urzędu Miasta Ustka oraz jednostek oragnizacyjnych GMU z wyłączeniem OSiR 103320,00

01.01.2016-31.12.2016

360 Umowa SOA.272.19.2015 22.12.2015 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy adwokaci i Radcowie Prawni Rzeszów Usługi prawne dla Gmina Miasto Ustka, Urzędu Miasta Ustka oraz jednostek oragnizacyjnych GMU z wyłączeniem OSiR w przedmiocie zastępstwa prawnego przed sądami, KIO, organami egzekucyjnymi i administracyjnymi.

3321,00 

wynagrodz.ryczałtowe

miesięczne

01.01.2016-31.12.2016

361 Umowa SOKS.27.8140.2015 22.12.2015 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy adwokaci i Radcowie Prawni Rzeszów Świadczenie usług i konsultacji prawnych w Punkcie VITA ACTIVA

861,00

miesięcznie

01.01.2016-31.12.2016
362 Umowa INFO.8.2015 11.12.2015 PUH GEO-SYSTEM sp. z o.o. Warszawa Przedłużenie nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad programem e-Gmina  z modułem iMPA

3690,00

01.01.2016-21.12.2016
363 Umowa 1675/RCO-KA/szafir/2015 15.12.2015 Krajowa Izba Rozliczeniowa SA Warszawa Świadczenie usług certyfikacyjnych

każdorazowo cennik

usług

 
364 Umowa PR.272.50.2015 17.12.2015 Siepietowska- Dadel Agnieszka Słupsk Zorganizowanie występu muzycznego na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce

5900,00

31.12.2015
365

Umowa IKiOŚ.89.2015

potwierdz.umowy słownej w dn. 03.09.2015

23.12.2015 PROFIL Studio Projektowe s.c. Janusz Kaczmarek i S-ka Słupsk Opracowanie koncepcji zagospodarowa terenów w ramach projektu "Ochrona obszarów cennych przyrodniczo..." 24600,00  do 20.09.2015
366

Umowa Nr 559/2015/1

17.12.2015 InterArena Ustka Usługi internetowe-wieża widokowa na Promenadzie Ustka abonament 70,00 m-cznie 01.01.2016-31.12.2016
367 Umowa SOA.272.21.2015 29.12.2015  Jantar Sp. z o.o. Słupsk

 Elektroniczna ochrona obiektów

UM, SM i CPD

12546,00 01.01.20216-31.12.2016
368 Umowa licencyjna-jednorazowa 29.12.2015 Stowarzyszenie Autorów ZAIKS W-wa Umowa na publiczne odtwarzanie/wykonanie utworów podczas balu selwestrowego    10 dni od wykon.umowy
369 Umowa ID 319606/G 29.12.2015 Poczta Polska SA W-wa Powszechne usługi pocztowe wg załacznika Nr 2 01.01.2016-31.12.2016
370 Umowa SOA.272.20.2015 29.12.2015 Szołtysik Katarzyna Przygotowanie wniosków do projektów unijnych RPO-"Stara Osada Rybacka, Edukacja",konsultacje społeczne-ankietyzacja 1850,00 01.01.2016-31.01.2016
371 Umowa SOA.272.20.2015 29.12.2015 RUCH SA W-wa Dostawa dzienników, czasopism i wydawnictw 4137,20 02.01.2016-31.12.2016
372 Porozumienie 18.12.2015 Zarząd Portu Sp. z o.o. w Ustce rozwiązanie umowy 45/2015 z dn. 29.05.2015    
373 Umowa IKiOŚ.61.2015 09.09.2015 Zarząd Portu Morskiego w Ustce Nieodpłatne prowadzenie obsługi pojazdu wielofunkcyjnego dla potrzeb Portu Morskiego w Ustce   09.09.2015-09.09.2021
374 Umowa IKiOŚ,88.2015 23.12.2015 Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w styczniu i lutym 2016 roku 324432,00 01.01.2016-29.02.2016
375 Umowa IKiOŚ.89.2015 30.12.2015 AMW Biuro Projektów Słupsk Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. 11 Listopada w Ustce 34686,00 do 31.03.2016
376 Umowa IKiOŚ.91.2015 09.12.2015 Zarząd Portu Morskiego w Ustce Nieodpłatne prowadzenie obsługi kontenerów dla potrzeb Portu Morskiego w Ustce   09.12.2015-09.12.2021
377

Umowa IKiOŚ.93.2015

 

31.12.2015 Zarząd Portu Morskiego w Ustce Nieodpłatne prowadzenie obsługi małej architektury dla potrzeb Portu Morskiego w Ustce   31.12.2015-31.12.2021
378

Umowa IKiOŚ.92.2015

31.12.2015 Zarząd Portu Morskiego w Ustce Nieodpłatne prowadzenie obsługi systemu inteligentnej platformy telewizji przemysłowej CCTV IP,systemu kontroli dostępu KD oraz zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS na terenie Portu Morskiego w Ustce   31.12.2015-31.12.2021
379

Umowa GP/3/2015

03.11.2015 Pracownia Usług Projektowych Inwestycyjnych Konserwacja Zabytków HOT Supraśl Opracowanie korekty operatu uzdrowiskowego w zakresie zmiangranic stref ochrony uzdrowiskowej C w Uzdrowisku Ustka 24999,75 80 dni
 

Liczba odwiedzin : 2191
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Teresa Gruszczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Gruszczyńska
Czas wytworzenia: 2015-03-27 11:04:06
Czas publikacji: 2017-01-09 10:44:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak