Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

2018-05-30 14:09:13
Oferta Towarzystwa Przyjaciół Ustki na realizację zadania pn. "140 lat kolei Ustka-Słupsk (wystawa)"

2018-05-09 09:52:03
Oferta Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. "Spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku o Puchar Dwumiasta"

2018-04-13 14:55:58
Oferta Usteckiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania publicznego pn. "Mały Olimpijczyk"

2018-04-11 14:35:47
Oferta Stowarzyszenia „Ustecki Szkolny Związek Sportowy” na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia ogólnousprawniające pod nazwą „Mały Olimpijczyk”.

2018-03-30 12:32:21
Druga oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Ustce

2018-03-23 09:29:28
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Ustce

2018-03-23 09:26:46
Informacja o wycofaniu oferty "Stowarzyszenia Pomocy Bene-Vita".

2018-03-09 10:54:57
Oferta Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita” na realizację zadania publicznego pn. „Posiłek jako forma wsparcia osób dializowanych”.

2018-03-01 08:58:06
Komunikat Burmistrza Miasta Ustka w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych

2017-12-08 09:52:56