Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku ostrzega przed realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF)

2018-03-20 11:12:13
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku dot. 4-letniej oceny jakości wody w kąpieliskach morskich Ustka Wschód i Ustka Zachód.

2018-01-29 14:57:26
Powiat słupski ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji "Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim" - edycja 2018r.

2018-01-22 10:09:31
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dot. listy lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku

2018-01-18 09:49:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.4211.21.2016.MM/AJ.14 z dnia 24.11.2017 r., dot. wszczęcia postępowania na wniosek Inwestora: Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa basenu wielofunkcyjnego w istniejącym awanporcie portu Ustka, na dz. nr 1560/79, 1560/81, 1560/103 i 1560/104, obręb Miasto Ustka

2017-11-30 09:06:05
"Ekologicznie postępujesz - dymów nie emitujesz! Kampania na rzecz poprawy jakości powietrza województwa pomorskiego"

2017-08-31 09:41:48
Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dot. ptasiej grypy

2017-01-03 12:31:40
Zarząd Województwa Pomorskiego uprzejmie informuje, że podjął uchwałę nr 1333/198/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim.

2016-12-30 12:27:09
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasto Ustka za 2014 rok

2015-12-15 08:59:44
Powiat Słupski ogłasza nabór wniosków do "Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim - edycja 2013".

 
2012-12-19 10:11:54
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 
2009-05-27 10:34:21
10 20 30 40 50 Wyników