Informacja o zgromadzeniach  

 

Ustawa Prawo o zgromadzeniach.

 

Informujemy, że od dnia 14 października 2015r. obowiązuje nowa ustawa - Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485), regulująca zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń. Zasady te zostały omówione w rozdziale 2 ustawy.

Rozdział 3 reguluje zasady postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń. Natomiast rozdział 4 odnosi się do zgromadzeń spontanicznych.

Wszyscy zainteresowani organizowaniem zgromadzeń winni zapoznać się z przepisami powyższej ustawy.

Zgromadzenie:
data zgromadzenia: 14.06.2018 r., godz. 17:00
miejsce: Ustka, chodnik na Promenadzie Nadmorskiej, w pobliżu Tawerny Columbus.

 

Liczba odwiedzin : 706
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Renata Kromrych
Osoba odpowiedzialna za informację : Nycz Adela
Czas wytworzenia: 2016-05-04 12:50:29
Czas publikacji: 2018-06-13 14:15:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak