Informacja dla osób niesłyszących 

 
  

Informacja dla osób niesłyszących

 W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się opublikowana w Dz. U. Nr 209, poz. 1243.

 W związku z powyższym osoby uprawnione, tzn. trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się z Urzędem Miasta Ustka:

1.Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu:

- poniedziałek od 8:00 do 16:00
- wtorek-piątek od 7:30 do 15:30

2.Metody komunikowania się z Urzędem poza pocztą tradycyjną:

a) za pomocą faksu – numer 59 8152900,
b) za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail:
bom1@um.ustka.pl

Osoba uprawniona ma prawo, w związku z załatwianiem spraw w Urzędzie, do obsługi przez osobę posługującą się językiem migowym i Urząd taką zapewni.
W kontakcie z Urzędem osoba niesłysząca może korzystać z pomocy tzw. osoby przybranej dobrowolnie wybranej przez siebie, która będzie jej towarzyszyć w celu załatwienia komunikacji.

Osoba niepełnosprawna zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 106) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do Urzędu Miasta Ustka, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyjątkiem sytuacji nagłych. Zgłoszenia należy dokonać na załączonym formularzu, który należy odesłać do Urzędu jedną z wybranych metod komunikowania się.
Formularz może być – poza wersją elektroniczną – także pobrany w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

 Formularz zgłoszenia (pdf)

 Formularz zgłoszenia (doc)

 

 

Liczba odwiedzin : 1169
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Groszek
Czas wytworzenia: 2012-07-27 11:50:52
Czas publikacji: 2012-07-27 11:50:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak