Załatwianie Spraw 

 
  

Sprawy są rozpatrywane według daty wpływu podania lub wniosku.

Wszyscy interesanci mogą uzyskać informacje o stanie i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. Aby uzyskać taką informację interesant powinien wysłać zapytanie na adres Wydziału, do którego trafiła dana sprawa:


Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych bom1@um.ustka.pl

Wydział Nieruchomości nieruchomosci@um.ustka.pl

Wydział Gospodarki Przestrzennej gosp.przestrzenna@um.ustka.pl

Wydział Spraw Społecznych, Kultury, Oświaty i Sportu oswiata@um.ustka.pl

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska ikios@um.ustka.pl

Wydział Finansowy skarbnik@um.ustka.pl

Wydział Promocji promocja@um.ustka.pl

Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej info.euro@um.ustka.pl

Biuro Rady Miasta rada.miasta@um.ustka.pl

Biuro Obsługi Interesantów bom1@um.ustka.pl

podając imię i nazwisko osoby składającej zapytanie, datę i miejsce jej złożenia oraz informację, czego dotyczy dana sprawa. Po niezwłocznym przygotowaniu odpowiedzi urzędnik zajmujący się daną sprawą udzieli stosownej odpowiedzi w formie elektronicznej na wcześniej podany adres poczty elektronicznej.

 

 

Liczba odwiedzin : 1887
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2005-07-21 14:53:44
Czas publikacji: 2005-07-21 14:53:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak