Informacja 

 
 

Zgodnie z art. 10 ustawy o finansach publicznych dług Miasta Ustki obejmuje zobowiązania z następujących tytułów:

  1. wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
  2. zaciągniętych kredytów i pożyczek;
  3. przyjętych depozytów;
  4. wymagalnych zobowiązań:

 

 

Liczba odwiedzin : 962
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Anna Wyroślak
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Pietrasiewicz
Czas wytworzenia: 2013-12-03 10:08:02
Czas publikacji: 2017-01-25 11:35:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak