Wybory prezydenckie - 10 maja 2015r. 

 
  

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu (211.5 KB)

Zarządzenie Nr 0050.SOA.93a.2015 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Ustce (54.3 KB)

Zarządzenie Nr 0050.SOA.93.2015 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.SOA.82.2015 z dnia 20.04.2015 r. (22.6 KB)

Składy obwodowych komisji wyborczych po ukonstytuowaniu komisji (70.8 KB)

Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w m. Ustka (75.6 KB)

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej (525.9 KB)

Informacja o uzupełnieniu składów obwodowych komisji wyborczych, spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców (18.4 KB)

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14.04.2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (307.3 KB)

Informacja o możliwości uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania (60.6 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 2 kwietnia 2015 r. o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych (70.8 KB)

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (109.1 KB)
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11.04.2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych (67.8 KB)

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (216.6 KB)
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (212.8 KB)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP (208.6 KB)

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (195.5 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o miejscach do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (60.3 KB)

Kalendarz wyborczy (1.7 MB)

 

Liczba odwiedzin : 698
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Renata Kromrych
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2015-02-11 09:40:03
Czas publikacji: 2015-02-11 09:40:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak