Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Ustce przeprowadzonej przez Wydział Prewencji KWP w Gdańsku w dniach 31.08 - 01.09.2017r.

2017-09-26 09:12:15
Protokół z kontroli Urzędu Miasta Ustka przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach 07.09.2017 - 21.09.2017

2017-09-22 11:47:17
Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015r. w wybranych rozdziałach i paragrafach, przeprowadzonej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w dniach 18 - 25 listopada 2016r.

2016-12-06 11:04:53
Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne z kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Koszalinie w dniu 11 sierpnia 2016r.

2016-10-10 12:36:36
Protokół z czynności sprawdzających przeprowadzonych przez Urząd Skarbowy w Słupsku dniach 26-09-2016r. - 29-09-2016r.

2016-10-04 12:00:54
Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 marca 2016r. Pomorskiego Urzedu Wojewódzkiego w Gdańsku z kontroli dot. prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa w 2015r. na realizację "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do 3 lat MALUCH" przeprowadzonej w Gminie Miasto Ustka w dniach 02-03 lutego 2016r.

2016-04-04 12:36:30
Protokół z czynności sprawdzających przeprowadzonych przez Urząd Skarbowy w Słupsku w dniach 16.11.2015r.-19.11.2015r.

2015-12-02 11:05:47
Protokół z czynności sprawdzających przeprowadzonych przez Urząd Skarbowy w Słupsku w dniach 05.11.2015r.-13.11.2015r.

2015-12-02 11:04:26
Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta Ustka przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach od 30 marca 2015r. do 11 sierpnia 2015r.

2015-11-05 08:58:10
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce przez Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniach 16-18 marca 2015r.

2015-08-04 12:22:49