Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIII/170/2008 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli....

 
2012-05-22 15:11:51
Uchwała Nr XXIII / 169 / 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2008 r......

 
2012-05-22 15:09:04
Uchwała Nr XXI/166/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej....

 
2012-05-22 15:07:04
Uchwała Nr XX/162/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Samorządem Wojewodztwa Pomorskiego w Gdańsku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Szkoły Rodzenia przy Odziale Ginekologiczno - Położniczym... .

Uchwała Nr XX/162/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Samorządem Wojewodztwa Pomorskiego w Gdańsku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Szkoły Rodzenia przy Odziale Ginekologiczno - Położniczym... .
2011-07-20 15:16:58
Uchwała Nr XX/161/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Gmina Ustka w sprawie Parku Uzdrowiskowego w Ustce.

Uchwała Nr XX/161/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Gmina Ustka w sprawie Parku Uzdrowiskowego w Ustce.
2011-07-20 15:14:44
Uchwała Nr XX/159/2008 w sprawie przyznania piewszeństwa najemcom garaży stanowiacych własność Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr XX/159/2008 w sprawie przyznania piewszeństwa najemcom garaży stanowiacych własność Gminy Miasto Ustka.
2011-07-20 15:11:56
Uchwała Nr XX/155/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/93/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.

Uchwała Nr XX/155/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/93/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
2011-07-20 14:41:59
Uchwała Nr XX/154/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Uchwała Nr XX/154/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
2011-07-20 14:40:09
Uchwała Nr XIX/149/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości opłaty przystaniowej i pasażerskiej...

Uchwała Nr XIX/149/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości opłaty przystaniowej i pasażerskiej...
2011-07-20 14:32:40
Uchwała Nr XIX/148/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie udzielania pomocy finansowej na zakup środków chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Uchwała Nr XIX/148/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie udzielania pomocy finansowej na zakup środków chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
2011-07-20 14:07:41