Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała NR XXII / 206 / 2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej G.M. Ustka za rok 2011.

 
2012-06-12 10:07:11
Uchwała NR XXII / 205 / 2012 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością G.M. Ustka.

 
2012-06-12 10:05:23
Uchwała NR XXII / 204 / 2012 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność G.M. ustka, polozonej w Ustce przy ul. Słowiańskiej i ul. Limanowskiego

 
2012-06-12 09:58:43
Uchwała NR XXII / 203 / 2012 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ustka.

 
2012-06-12 09:31:23
Uchwała NR XXII / 202 / 2012 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012 na terenie G.M. Ustka.

 
2012-06-12 09:26:09
Uchwała NR XXII / 201 / 2012 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych.

 
2012-06-12 09:24:34
Uchwała NR XXII / 200 / 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. miasta Ustka pn. "PROMENADA NADMORSKA BIS".

 
2012-06-12 09:22:30
Uchwała NR XXII / 199 / 2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2012-2033.

 
2012-06-12 09:17:47
Uchwała NR XXII / 198 / 2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

 
2012-06-12 09:13:50
Uchwała NR XXII / 197 / 2012 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 zobacz treść
2012-06-12 09:11:46