Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej 

 
  

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
12.OC.201504.05.2015 r.Komenda Wojewódzka Policji w GdańskuPrzekazanie środków finansowych na zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Ustce.36.000,00 zł -
21.OC.201510.06.2015 r.Komenda Miejska Policji w SłupskuRealizacja dodatkowych zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Ustka.24.900,00 zł

01.07-2015 r.-31.08.2015 r.

 

Liczba odwiedzin : 551
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Grzywa
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Grzywa
Czas wytworzenia: 2015-01-03 14:38:02
Czas publikacji: 2015-01-03 14:38:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak