Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1

SOA.272.1.2015

09.01.2015 ELSER Witold Muchnicki, ul. Marii Konopnickiej 18/2, 76-200 Słupsk Nadzór techniczny, przegląd i konserwacja systemu alarmowego włamania i napadu na obiektach:
1) budynek Urzędu Miasta Ustka
2) budynek Straży Miejskiej w Ustce
3) obiekt Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7
10.184,40 zł 09.01.2015-31.12.2015
2

SOA.272.2.2015

09.01.2015 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "PILAWA" Eugeniusz Pilawa
78-100 Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1
Konserwacja platformy schodowej V64 dla niepełnosprawnych, numer fabryczny 06803 4.132,80 zł

09.01.2015-31.12.2015

3 SOA.272.3.2015 09.01.2015 Zakład Usług Teleradiomechaniki "TELZAL" Lech Orlikowski, Zbigniew Zeniuk, Andrzej Szewczyk, 76-200 Słupsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 81 Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej centrali telefonicznej zainstalowanej w siedzibie Urzędu Miasta Ustka 7.675,20 zł 09.01.2015-31.12.2015
4 SOA.272.4.2015 09.01.2015 Zakład Konsultingowo-Szkoleniowy "Ochrona Pracy" Bronisław Parzy 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 64/109 Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 8.856,00 zł 09.01.2015-31.12.2015
5 SOA.272.5.2015 19.01.2015 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW", ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ustka w 2015 roku.

 34.788,00 zł

21.01.2015-20.01.2016
6 SOA.272.6.2015 05.02.2015 "REK" Jerzy Jurkiewicz, ul. Chobolańska 57, 71-023 Szczecin Dzierżawa mechanizmu zegarowego, znajdującego się na wieży Urzędu Miasta Ustka 3.291,48 zł 05.02.2015-31.12.2015
7 SOA.272.7.2015 11.02.2015 Hurtownia OPTIM P. Krupka, ul. Małopolska 26, 77-200 Miastko Zakup artykułów biurowych, papierniczych, piśmienniczych dla UM Ustka i CPDz w Ustce

 23.359,11 zł

11.02.2015-31.12.2015
8 SOA.272.8.2015 11.02.2015 MTL System T. Lachowicz, ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego UM Ustka w 2015 r. 31.615,35 zł 11.02.2015-31.12.2015
9 SOA.272.9.2015 16.02.2015 SIMBHP Sp. jawna, S. Małecki, I. Mikucki, ul. Borchardta 35, 76-200 Słupsk Dostawa środków czystości i artykułów toaletowych w 2015 r. 14.701,10 zł 16.02.2015-31.12.2015
10 SOA.272.10.2015 12.03.2015 Falck Medycyna Spółka z o.o., Warszawa - Centrum Medyczne Falck Ustka, ul. Kopernika 18, 76-270 Ustka Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami UM Ustka 6.960,00 zł 01.04.2015-31.03.2016
11 SOA.272.11.2015 10.04.2015 AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski,
ul. Koszalińska 7/5, 76-200 Słupsk
Nadzór inwestorski podczas realizacji robót budowlanych:
1/ remont i konserwacja ogrodzenia wokół posesji UM Ustka
2/ wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej budynku UM Ustka
3.300,00 zł

w trakcie realizacji robót budowlanych:
20.04.2015-06.07.2015

12 SOA.272.12.2015 17.04.2015 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARBUD Jan Dobrzyń, ul. Przemysłowa 128, 76-200 Słupsk Wykonanie remontu i konserwacji ogrodzenia wokół posesji Urzędu Miasta Ustka 65.804,91 zł 20.04.2015-29.05.2015
13 SOA.272.13.2015 23.04.2015 BUD - MAX Michał Więcek, ul. Jesionowa 41, 76-200 Słupsk Wykonanie izolacji przeciwwodenej pionowej ścian fundamentowych i ścian piwnic Urzędu Miasta Ustka 48.219,25 zł 04.05.2015-06.07.2015
14 61617075-15-95759 12.06.2015

PW UNI-CAR SA Filia w Chojnicach,
ul. Gdańska 68, 09-600 Chojnice

Zakup nowego samochodu służbowego Dacia Dokker w wersji Laureate 1.5 dCi 90 55.800,00 zł do 31.08.2015 r.
15 CPRBES/12029577/2015 09.07.2015

Orange Polska Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Świadczenie usługi ISDN ok. 32.000,00 zł (2 lata) 01.08.2015-31.07.2017
16 SOA.272.16.2015 24.09.2015

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARBUD Jan Dobrzyń, ul. Przemysłowa 128, 76-200 Słupsk

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa odcinka ogrodzenia na terenie UM Ustka 23.997,66 zł 28.09.2015-30.10.2015
17 SOA.272.17.2015 24.09.2015

AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski, 
ul. Koszalińska 7/5, 76-200 Słupsk

Usługi nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - przebudowa odcinka ogrodzenia na terenie UM Ustka 1.300,00 zł 28.09.2015-30.10.2015
18 SOA.272.18.2015 22.12.2015

KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów

Usługi doradztwa i obsługi prawnej Gminy Miasto Ustka, Urzędu Miasta Ustka oraz jednostek organizacyjnych GM Ustka (z wyłączeniem OSiR) 103.320,00 zł 01.01.2016-31.12.2016
19 SOA.272.19.2015 22.12.2015

KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów

Zastępstwo prawne przed sądami, KIO, organami egzekucyjnymi i administracyjnymi na rzecz i w interesie Gminy Miasto Ustka i jednostek podległych (z wyłączeniem OSiR) 50.000,00 zł  01.01.2016-31.12.2016
20 SOA.272.20.2015 29.12.2015

RUCH S.A., ul. Kopernika 95, 15-396 Białystok

Prenumerata prasy lokalnej i ogólnopolskiej w 2016 r. 4.137,20 zł 02.01.2016-31.12.2016
21 SOA.272.21.2015 29.12.2015

JANTAR Sp. z o.o., ul. Z. Augusta 71, 76-200 Słupsk

Elektroniczna ochrona mienia budynków UM Ustka, SM oraz CPDz w Ustce 12.546,00 zł 01.01.2016-31.12.2016
22 ID 319606/G 29.12.2015 Poczta Polska S.A, Rejon Sprzedaży w Słupsku, ul. H. Kołłątaja 31, 76-200 Słupsk Usługi pocztowe w obiegu krajowym i zagranicznym świadczone na rzecz UM Ustka w 2016 r. do 30 000 euro 01.01.2016-31.12.2016

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW ZLECEŃ I O DZIEŁO
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
2015

L.p.

Nr umowy/ porozumienia

Data zawarcia umowy/ porozumienia Nazwa podmiotu, z którym Gmina Miasto Ustka zawarła umowę/porozumienie Przedmiot umowy/ porozumienia Wartość umowy/ porozumienia (PLN brutto) Okres zawarcia umowy/ porozumienia
1 Nr 2150.01.2015 19.01.2015 Urszula Jachman Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej- rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustka

15,00zł
(za wniosek)

19.01.2015-31.12.2015
2 Nr 2151.02.2015 19.01.2015 Halina Deja Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej- rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustka

15,00zł
(za wniosek)

19.01.2015-31.12.2015
3 Nr 2151.03.2015 19.01.2015 Katarzyna Zblewska Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej- rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustka

15,00zł
(za wniosek)

19.01.2015-31.12.2015
4 Nr 2151.04.2015 06.02.2015 Patrycja Boksa Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
5 Nr 2151.05.2015 06.02.2015 Małgorzata Bogusz Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
6 Nr 2151.06.2015 06.02.2015 Krzysztof Bokacz Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
7 Nr 2151.07.2015 06.02.2015 Mariola Biernat Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
8 Nr 2151.08.2015 06.02.2015 Zenon Brożek Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
9 Nr 2151.09.2015 06.02.2015 Monika Lewandowska Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
10 Nr 2151.10.2015 06.02.2015 Jolanta Maziec Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
11 Nr 2151.11.2015 06.02.2015 Magdalena Zdrojewska Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
12

Nr 2150.12.2015

04.05.2015 Małgorzata Bogusz Urządzanie lokali wyborczyk, obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w związku z wyborami Prezydenta RP  400,00 zł brutto  09.05.2015-10.05.2015
13 Nr 2150.13.2015 04.05.2015 Krzysztof Bokacz Urządzanie lokali wyborczych, obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w związku z wyborami Prezydenta RP 400,00 zł brutto 09.05.2015-10.05.2015
14 Nr 2150.14.2015 04.05.2015 Zenon Brożek Osługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w związku z wyborami Prezydenta RP 300,00 zł brutto 09.05.2015-10.05.2015
15 Nr 2150.15.2015 04.05.2015 Krystyna Drapała Dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto do 11.05.2015
16 Nr 2150.16.2015 04.05.2015 Teresa Gruszczyńska Dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto 10.05.2015
17 Nr 2150.17.2015 04.05.2015 Genowefa Janus Obsługa komisji wyborczych i dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 300,00 zł brutto do 11.05.2015
18 Nr 2150.18.2015 04.05.2015 Mariusz Jarząbkowski Dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto 10.05.2015
 19 Nr 2150.19.2015 04.05.2015 Agnieszka Kaszuba Obsługa komisji wyborczych i dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 250,00 zł brutto 10.05.2015
 20 Nr 2150.20.2015 04.05.2015 Renata Kromrych Koordynowanie prac związanych z wyborami Prezydenta RP 500,00 zł brutto do 10.05.2015
 21 Nr 2150.21.2015 04.05.2015 Tomasz Leśniewski Dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto 10.05.2015
 22 Nr 2150.22.2015 04.05.2015 Elżbieta Podoba Dyżur w Ewidencji Ludności w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto 10.05.2015
 23 Nr 2150.23.2015 04.05.2015 Małgorzata Zabłocka Dyżur w Ewidencji Ludności w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto 10.05.2015
 24 Nr 2150.24.2015 04.05.2015 Mariusz Książkiewicz Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 7 i Nr 9 w związku z wyborami Prezydenta RP 380,00 zł brutto do 11.05.2015
 25 Nr 2150.25.2015 04.05.2015 Ewa Wieczorek Koordynowanie prac związanych z obsługą informatyczną Obwodowej Komisji Nr 8 w związku z wyborami Prezydenta RP 680,00 zł brutto do 11.05.2015
 26 Nr 2151.1.2015 04.05.2015 Marek Musialik Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 1 w związku z wyborami Prezydenta RP 190,00 zł brutto do 11.05.2015
 27 Nr 2151.2.2015 04.05.2015 Arkadiusz Sołtyka Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 2 w związku z wyborami Prezydenia RP 190,00 zł brutto do 11.05.2015
 28 Nr 2151.3.2015 04.05.2015 Piotr Świniarski Obsługa Informatyczna Obwodowej Komisji Nr 3 w związku z wyborami Prezydenta RP 190,00 zł brutto do 11.05.2015
 29 Nr 2151.4.2015 04.05.2015 Jacek Łepkowski Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 4 w związku z wyborami Prezydenta RP 190,00 zł brutto do 11.05.2015
 30 Nr 2151.5.2015 04.05.2015 Dorota Heinowska Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 5 w związku z wyborami Prezydenta RP 190,00 zł brutto do 11.05.2015
 31 Nr 2151.6.2015 04.05.2015 Joanna Książkiewicz Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 6 i Nr 10 w związku z wyborami Prezydenta RP 380,00 zł brutto do 11.05.2015
32 Nr 2150.26.2015 20.05.2015 Małgorzata Bogusz Urządzanie lokali wyborczych,obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 250,00 zł bruttu od 23.05.2015r. do 24.05.2015r.
33 Nr 2150.27.2015 20.05.2015 Krzysztof Bokacz Urządzanie lokali wyborczych, obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej 250,00 zł brutto od 23.05.2015r. do 24.05.2015r.
34 Nr  2150.28.2015 20.05.2015 Zenon Brożek Urządzanie lokali wyborczych i obsługa komisji wyborczych w zwiazku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 250,00 zł brutto od 23.05.2015r. do 24.05.2015r.
35 Nr 2150.29.2015 20.05.2015 Krystyna Drapała Pełnienie dyzuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 100,00 zł brutto do 25.05.2015r.
36 Nr 2150.30.2015 20.05.2015 Teresa Gruszczyńska Pełnienie dyżuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej 100,00 zł brutto 24.05.2015r.
37 Nr 2150.31.2015 20.05.2015 Genowefa Janus Obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 200 ,00 zł brutto do 24.05.2015r.
38 Nr 2150.32.2015 20.05.2015 Agnieszka Kaszuba Pełnienie dyżuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 150,00 zł brutto 24.05.2015r.
39 Nr 2150.33.2015 20.05.2015 Renata Kromrych Koordynowanie prac związanych z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 300,00 zł brutto do 24.05.2015r.
40 Nr 2150.34.2015 20.05.2015 Tomasz Leśniewski Dyżur w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 100,00 zł brutto 24.05.2015r.
41 Nr 2150.35.2015 20.05.2015 Elżbieta Podoba Dyżur w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 150,00 zł brutto 24.05.2015r.
42 Nr 2150.36.2015 20.05.2015 Małgorzata Zabłocka Dyżur w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 150,00 zł brutto 24.05.2015r.
43 Nr 2150.37.2015 20.05.2015 Mariusz Książkiewicz Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 i Nr 9 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 190,00 zł brutto do 25.05.2015r.
44 Nr 2150.38.2015 20.05.2015 Ewa Wieczorek Koordynowanie prac związanych z obsługą informatyczną Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 340,00 zł brutto do 25.05.2015r.
45 Nr 2151.7.2015 20.05.2015 Marek Musialik Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 95,00 zł brutto do 25.05.2015r.
46 Nr 2151.8.2015 20.05.2015r Arkadiusz Sołtyka Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 95,00 zł brutto do 25.05.2015r.
47 Nr 2151.9.2015 20.05.2015 Piotr Świniarski Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 95,00 zł brutto do 25.05.2015r.
48 Nr 2151.10.2015 20.05.2015 Jacek Łepkowski Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospoliiej Polskiej 95,00 zł brutto do 25.05.2015r.
49 Nr 2151.11.2015 20.05.2015 Dorota Heinowska Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 95,00 zł brutto do 25.05.2015r.
50 Nr 2151.12.2015 20.05.2015 Joanna Książkiewicz Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 i Nr 10 w związku z II turą wyborów Pezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 190,00 zł brutto do 25.05.2015r.
51   Nr 2150.39.2015 25.08.2015   Małgorzata Bogusz Urządzanie i wyposażenie lokali, obsługa komisji i pełnienie dyżuru W Urzędzie Miasta Ustka w związku z referendum ogólnokrajowym   400,00 zł brutto  do 06.09.2015r.
52 Nr 2150.40.2015 25.08.2015 Krztsztof  Bokacz Przygotowanie lokali, obsługa komisji i pełnienie dyżuru w Urzędzie Miasta Ustka w związku z referendum ogólnokrajowym 400,00 zł brutto  do 06.09.2015r.
53 Nr 2150.41.2015 25.08.2015 Zenon Brożek Przygotowywanie  lokali, obsługa komisji i pełnienie dyżuru w Urzędzie Miasta Ustka w związku z referendum ogólnokrajowym 400,00 zł brutto do 06.09.2015r.
 54  Nr 2150.42.2015 19.08.2015   Krystyna Drapała Dyżur w Urzędzie Miasta Ustka w związku z referendum ogólnokrajowym 200,00 zł brutto   06.09.2015r. 
55   Nr 2150.43.2015 19.08.2015   Teresa Gruszczyńska Dyżur w Urzędzie Miasta Ustka w związku z referendum ogólnokrajowym 100,00 zł brutto   06.09.2015r. 
56   Nr 2150.44.2015 19.08.2015   Genowefa Janus Obsługi komisji ds. referendum i pełnienie dyżuru w Urzędzie Miasta Ustka w związku z referendum ogólnokrajowm 300,00 zł brutto  06.09.2015r.
 57  Nr 2150.45.2015 19.08.2015   Agnieszka Kaszuba Dyżur w Urzędzie Miasta Ustka w związku z referendum ogólnokrajowym 250,00 zł brutto   06.09.2015r.
58  Nr 2150.46.2015 19.08.2015   Renata Kromrych Koordynowanie prac związanych z referendum ogólnokrajowym 500,00 zł brutto  do 06.09.2015r. 
 59  Nr 2150.47.2015 19.08.2015   Elżbieta Podoba Dyżur w Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta Ustka w związku z referendum ogólnokrajowym  200,00 zł brutto 06.09.2015r. 
60   Nr 2150.48.2015  19.08.2015  Małgorzata Zabłocka Dyżur w Ewidencji Ludnosi w Urzędzie Miasta Ustka w związku z referendum ogólnokrajowm  200,00 zł brutto  06.09.2015r.
61   Nr 2150.49.2015 19.08.2015   Mariusz Jarząbkowski Dyżur w Urzędzie Miasta Ustka w związku z referendum ogólnokrajowym  200,00 zł brutto  06.09.2015r.
62 Nr 2150.50.2015 06.10.2015  Katarzyna Szołtysik Gromadzenie danych związanych z przygotowaniem wniosków do projektów unijnych, konsultacje społeczne - ankietyzacja 1.750,00 zł brutto

od 07.10.2015 r.
do 06.11.2015 r.

63 Nr 2151.21.2015 21.10.2015r. Jarosław Kasperek

Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 7 w związku z wyborami parlamentarnymi

250,00 zł brutto 25.10.2015r.
64 Nr 2151.22.2015 21.10.2015r. Jacek Łepkowski Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 4 w związku z wyborami parlamentarnymi 250,00 zł brutto

25.10.2015r.

65 Nr 2151.23.2015 21.10.2015r. Piotr Świaniarski Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 3 w związku z wyborami parlamentarnymi 250,00 zł brutto 25.10.2015r.
66 Nr 2151.24.2015 21.10.2015r. Arkadiusz Soltyka Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 2 w związku z wyborami parlamentarnymi 250,00 zł brutto 25.10.2015r.
67 Nr 2151.25.2015 21.10.2015r. Marek Musialik Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 1 w związku z wyborami parlamentarnymi 250,00 zł brutto 25.10.2015r.
68 Nr 2151.26.2015 21.10.2015r. Dorota Heinowska Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 5 w związku z wyborami parlamentarnymi 250,00 zł brutto 25.10.2015r.
69 Nr 2151.27.2015 21.10.2015r. Joanna Książkiewicz Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 6 i Nr 10 w związku z wyborami parlamentarnymi 500,00 zł brutto 25.10.2015r.
70 Nr 2151.28.2015 21.10.2015r. Mariusz Książkiewicz Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 9 w związku z wyborami parlamentarnymi 250,00 zł brutto 25.10.2015r.
71 Nr 2151.29.2015 21.10.2015r. Ewa Wieczorek Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 8 w związku z wyborami parlamentarnymi 250,00 zł brutto 25.10.2015r.
72 Nr 2151.51.2015 22.10.2015r. Jolanta Maziec Dyżur w UM Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi 300,00 zł brutto 25.10.2015r.
73 Nr 2151.52.2015 22.10.2015r. Ewa Radlińska Dyżur w UM Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi 300,00 zł brutto 25.10.2015r.
74 Nr 2151.53.2015 22.10.2015r. Agnieszka Kaszuba Dyżur w UM Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi 350,00 zł brutto 25.10.2015r.
75 Nr 2151.54.2015 22.10.2015r. Genowefa Janus

Dyżur w UM Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi

350,00 zł brutto 25.10.2015r.
76 Nr 2151.55.2015 22.10.2015r. Zenon Brożek

 Dyżur w UM Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi

400,00 zł brutto 25.10.2015r.
77 Nr 2151.56.2015 22.10.2015r. Małgorzata Zablocka

Dyżur w Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi

200,00 zł brutto 25.10.2015r.
78 Nr 2151.57.2015 22.10.2015r. Mariusz Jarząbkowski Dyżur w UM Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi 300,00 zł brutto 25.10.2015r.
79 Nr 2151.58.2015 22.10.2015r. Włodzimierz Szczepaniak Dyżur w UM Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi 300,00 zl brutto 25.10.2015r.
80 Nr 2151.59.2015 22.10.2015r. Małgorzata Bogusz  Urządzanie i wyposażenie lokali, obsługa komisji i pełnienie dyżuru W Urzędzie Miasta Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi 450,00 zł brutoo 25.10.2015r.
81 Nr 2151.60.2015 22.10.2015r. Teresa Gruszczyńska Dyżur w UM Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi 150,00 zl brutto 25.10.2015r.
82 Nr 2151.61.2015 22.10.2015r. Renata  Kromrych Koordynowanie prac związanych w związku z wyborami parlamentarnymi oraz pełnienie dyżuru w UM Ustka 550,00 zł brutto 25.10.2015r.
83 Nr 2151.62.2015 22.10.2015r. Krzysztof Bokacz Dyżur w UM Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi 400,00 zł brutto 25.10.2015r.
84 Nr 2151.63.2015 22.10.2015r. Elżbieta Podoba Dyżur w Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta Ustka w związku z wyborami parlamentarnymi 200,00 zł brutto 25.10.2015r.
85 Nr 2151.64.2015 22.10.2015r. Ewa Wieczorek Koordynowanie prac związanych z obsługą informatyczną  w związku z wyborami parlamentarnymi 700,00 zł brutto 25.10.2015r.
86   Nr 2151.65.2015 05.11.2015r.   Katarzyna Szołtysik Gromadzenie danych związanych z przygotowaniem wniosków do projektów unijnych "Stara Osada Rybacka", "Edukacja", konsultacje społeczne - ankietyzacja 3 150,00 zł brutto 

od 07.11.2015r.

do 31.12.2015r. 

 

87 Nr 2151.66.2015 13.11.2015r. Katarzyna Sikora Opracowanie pisma informacyjnego dot. finansowania odnawialnych źródeł energii 1722,00 zł brutto

od 13.11.2015rr.

do 17.12.2015r.

 

Liczba odwiedzin : 1590
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bogusz
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2015-01-03 14:23:25
Czas publikacji: 2016-01-18 12:32:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak