Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 RIE/1/2015 22.01.2015 Lider Project Sp. z o.o. Poznań Przeprowadzenie i przygotowanie dokumentu dotyczącego delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Ustka.

17 220,00 zł brutto

22.01.2015 - 15.04.2015
2 RIE/2/2015 13.04.2015 Osoba fizyczna usługi tłumaczeniowe nie więcej niż 2 000,00 zł brutto

20.04.2015 - 18.05.2015

3 RIE/3/2015 13.04.2015 Marek Jakimowicz "Biuro Ogłoszeń i Promocji Unipress" 

Zakup i dostawa materiałów konferencyjnych dla uczestników III Kongresu Współpracy Lokalnej w Ustce realizowanego w dniach 14-15 maja 2015r.

9 228,94 zł brutto 13.04.2015 - 07.05.2015
4 RIE/4/2015 21.04.2015 Łukasz deLubicz-Szeliski, Hotel Grand Lubicz, UZDROWISKO USTKA, Sp. ZO.O. Kompleksowa obsługa III Kongresu Współpracy lokalnej w Ustce realizowanego w dniach 14-15 maja 2015r. w ramach Projektu PI Od partnerstwa do kooperacji" 80 047,25 zł brutto 21.04.2015 - 15.05.2015
5 RIE/5/2015 15.05.2015 Osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 100,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
6 RIE/6/2015 14.05.2015 Osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas II sesji plenarnej podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
7 RIE/7/2015 14.05.2015 Marcin Dadel "Pracownia Dadela" Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas I sesji plenarnej podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
8 RIE/8/2015 14.05.2015 Osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu współpracy Lokalnej 1 100,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
9 RIE/9/2015 14.05.2015 Osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 100,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
10 RIE/10/2015 14.05.2015 Romana Krzewicka "Kuźnia Pasji Romana Krzewicka" Wystąpienie w charakterze osoby prowadzącej III Kongres Współpracy Lokalnej 1 500,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
11 RIE/11/2015 14.05.2015 Osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 100,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
12 RIE/12/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas II sesji plenarnej podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
13 RIE/13/2015 14.05.2015 Osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas II sesji plenarnej podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
14 RIE/14/2015 14.05.2015 Osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 800, 00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
15 RIE/15/2015 14.05.2015 Osoba fyzyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 100,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
16 RIE/16/2015 14.05.2015 Osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 200,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
17 RIE/17/2015 14.05.2015 Osoba fizyczna Wystąpoienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
18 RIE/18/2015 14.05.2015 Tomasz Schimanek "TiS Tomasz Schimanek" Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 200,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
19 RIE/19/2015 15.05.2015 Osoba fizyczna Wystapienie w charakterze osoby prowadzacej III Kongres Współpracy Lokalnej 1 500,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
20 RIE/20/2015 14.05.2015 Osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 200,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
21 RIE/21/2015 14.05.2015 Osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 200,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
22  RIE/22/2015  17.07.2015 LECH CONSULTING Sp. z o.o. Opracowanie Studium Wykonalności projektu "Ochrona, rewaloryzacji i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj.Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie" 7 257,00 zł brutto 17.07.2015 - 18.09.2015
23 RIE/23/2015  29.07.2015 Meritum Doradztwo Gospodarcze Maciej Hirsh Analiza uwarunkowań realizacji projektu "Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenia obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez buydowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo" 3 690.00 zł. brutto

29.07.2015 -   18.09.2015

24  RIE/24/2015 05.08.2015 Osoba fizyczna Usługi tłumaczenia korespondencji z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki oraz tłumaczenie rozmów delegacji służbowych. nie więcej niż 2 tyś zł brutto 05.08.2015 - 31.08.2015
25 RIE/25/2015 10.08.2015 Włodzimierz Gąsior "Przedsiębiorstwo Morze" Usługa zakwaterowania delegacji z miasta partnerskiego Kappeln 3 600,00 zł brutto

14.08.2015 - 17.08.2015

26

RIE/26/2015 05.11.2015 Meritum Doradztwo Gospodarcze Maciej Hirsch Analiza uwarunkowań realizacji projektu 8.3. z RPO WP 3 690,00 zł brutto

05.11.2015 - 20.12.2015

27

RIE/27/2015 19.11.2015 MP Partners Biuro Konsultingowe Wykonanie Studium Wykonalności projektu 8.3. z RPO WP 16 000,00 zł brutto

19.11.2015 - 23.12.2015

 

 

 

Liczba odwiedzin : 639
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Oskroba
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Oskroba
Czas wytworzenia: 2015-01-03 14:37:02
Czas publikacji: 2016-02-17 13:05:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak