Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Ustka w Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu.

 
2015-03-03 10:18:47
Uchwała Nr V/34/205 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ustka.

 
2015-03-03 10:17:05
Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupsk na lata 2014-2020" w ramach projektu partnerskiego pn. "Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 
2015-03-03 10:09:45
Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 1 A".

Edycja dotyczy załączników nr 2 i nr 3 ( system błędnie ponumerował paragrafy)
2015-03-03 09:46:59
Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2015r. do 30 września 2015r. na terenie objętym m.p.z.p. miasta Ustki pn. "Promenada Nadmorska".

 
2015-03-03 09:43:00
Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Ustka.

 
2015-03-03 09:41:21
Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Ustka dotyczącego współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi".i

 
2015-03-03 09:37:05
Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadań w postaci organizacji XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2015 Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej.

 
2015-03-03 09:26:44
Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.

 
2015-03-02 16:00:47
Uchwała Nr V/26/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015-2033

 
2015-03-02 15:57:59