Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VI/53/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest G.M. Ustka.

 
2015-03-31 13:20:16
Uchwała Nr VI/52/2015 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Ustka dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

 
2015-03-31 13:18:05
Uchwała Nr VI/51/2015 w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania na terenie Miasta Ustka Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 
2015-03-31 13:16:03
Uchwała Nr VI/50/2015 w sprawie wystąpienia G.M. Ustka ze Stowarzyszenia "Polska Unia Mobilnosci Aktywnej".

 
2015-03-31 13:09:40
Uchwała Nr VI/49/2015 w sprawie wystąpienia G.M. Ustka ze Stowarzyszenia Gmin RP "Euroregion Bałtyk".

 
2015-03-31 13:07:59
Uchwała Nr VI/48/2015 w sprawie wystąpienia G.M. ustka ze Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Morskich". "

 
2015-03-31 13:05:26
Uchwała Nr VI/47/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-uslugowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2015r. do 30 września 2015r. na terenie objętym m.p.z.p. miasta Ustki pn. "Promenada Nadmorska", zmienionej uchwałą Nr V/31/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 26 lutego 2015r.

 
2015-03-31 12:58:03
Uchwała Nr VI/46/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "GRUNWALDZKA A".

 
2015-03-31 12:55:01
Uchwała Nr VI/45/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej.

 
2015-03-31 12:53:26
Uchwała Nr VI/44/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

 
2015-03-31 12:52:02