Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/61/2015 w sprawie aktualizacji "Załóżeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Ustka na lata 2015-2030".

2015-08-06 13:34:27
Uchwała Nr VII/64/2015 w sprawie zasad nadawania i pozbawiania wyróżnień oraz odznaczeń Miasta Ustka.

 
2015-05-08 15:19:02
Uchwała Nr VII/63/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/327/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 26 września 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania "Kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie Podstrefy SSE Ustka"......

 
2015-05-08 15:16:13
Uchwała Nr VII/62/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/369/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały RM Ustka Nr XVI/151/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Ustka.r.

 
2015-05-08 15:10:57
Uchwała Nr VII/60/2015 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

 
2015-05-05 15:16:14
Uchwała Nr VII/59/2015 w sprawie zaliczenia ul. Wiejskiej i ul. Kolorowej do kategorii dróg gminnych.

 
2015-05-05 15:14:36
Uchwała Nr VII58/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ul. Wczasowej w Ustce."

 
2015-05-05 15:06:13
Uchwała Nr VII/57/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.

 
2015-05-05 14:53:18
Uchwała Nr VII/56/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015-2033.

 
2015-05-05 14:47:02
Uchwała Nr VII/55/2015 w sprawie emisji obligacji.

 
2015-05-05 14:45:51