Wybory parlamentarne - 9 października 2011r. 

 
Wybory parlamentarne - 9 października 2011r. 

  Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosów w wyborach

 Zarządzenie Nr 0050.SOA.197.2011 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych

 Składy obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka


 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 września 2011r. o możliwości dopisania do spisu wyborców osób przebywających czasowo na obszarze gminy, osób niepełnosprawnych, żołnierzy i funkcjonariuszy odbywających służbę poza miejscem stałego zamieszkania


 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów


 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.


 Informacja Burmistrza Miasta Ustka z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie możliwości głosowania przez osoby niepełnosprawne


 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie obwodów głosowania

Link do strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

 

Liczba odwiedzin : 620
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Książkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2011-09-13 14:48:45
Czas publikacji: 2011-09-13 14:48:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak