Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LII /436/ 2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi....

 
2012-05-22 14:56:51
Uchwała Nr LII / 435/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/210/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe....

 
2012-05-22 14:54:07
Uchwała Nr LI /433 / 2010 w sprawie nadania nazwy "Skwer im. Aliny Skibniewskiej" terenowi przy ul. Czerwonych Kosynierów w Ustce.

 
2012-05-22 14:52:33
Uchwała Nr LI /430/2010 w sprawie warunków udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości gruntowych stanoiwacych własność G.M. Ustka w trybie art. 209 a ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 
2012-05-22 14:49:13
Uchwała Nr LI /425/2010 w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego G.M. Ustka w ramach inicjatywy lokalnej.

 
2012-05-22 14:34:08
Uchwała Nr XLIX/415/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 3 BIS".

 
2012-05-22 14:31:51
Uchwała Nr XLVII/408/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie regulaminu utrzYmaniua czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

 
2012-05-22 12:52:13
Uchwała Nr XLV/394/2010 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własnośc Gminy Miasto Ustka.

 
2012-05-22 12:17:02
Uchwała Nr XLV/393/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/365/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy MIasto Ustka.

 
2012-05-22 12:11:21
Uchwała Nr XLV/389/2010 w sprawie ustalenia zasad przyznawania popmocy materialnej dla studentów.

 
2012-05-22 11:57:33