Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI /151/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/282/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Ustka.

   Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.351 z 26.01.2012r.
2012-02-09 10:26:54
Uchwała Nr XVI /146/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywolnoprawny, przypadających G.M. Ustka lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób upowaznionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu ich z urzędu.

   Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.350 z 26.01.2012r.
2012-02-09 10:12:59
Uchwała Nr XVI /142/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ustka na 2012 rok.

   Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.319 z 26.01.2012r.
2012-02-09 10:11:28
Uchwała Nr XV /138/ 2011w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/394/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność G.M. Ustka.

   Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.15 z 05.01.2012r.
2012-02-09 10:09:06
Uchwała Nr XV /137/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "USTKA ROZWOJOWA A".

   Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.318 z 25.01.2012r.
2012-02-09 10:07:36
Uchwała Nr XV /134/2011 w sprawie okreslenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psow w 2012 r.

  Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.13 z 04.01.2012r.
2012-02-09 10:05:13
Uchwała Nr XV /133/2011 w sprawie opłaty targowej na 2012 rok.

  Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz. 12 z 04.01.2012r.
2012-02-09 10:03:57
Uchwała Nr XV /132/2011 w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2012 rok.

  Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz. 11 z 04.01.2012r.
2012-02-09 09:56:39
Uchwała Nr XV /131/2011 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

  Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.10 z 04.01.2012r.
2012-02-09 09:49:46
Uchwała Nr XV /130/2011 w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości.

  Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.14z 04.01.2012r.
2012-02-09 09:48:02