Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/259/2012 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.636 z 29.1.2013r.
2013-03-22 14:30:57
Uchwała Nr XXX/258/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

  publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.650 z 29.1.2013r.
2013-03-22 14:28:32
Uchwała Nr XXX/257/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz. 628 z 29.01.2013r.
2013-03-22 14:25:39
Uchwała Nr XXX/256/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

  publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.649 z 21.1.2013r.
2013-03-22 14:21:59
Uchwała Nr XXX/254/2012 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ustka na 2013 rok.

   publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.627 z 29.1.2013r.
2013-03-22 14:19:45
Uchwała Nr XXIX/253/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w G.M. Ustka.

   publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.11 z 2.01.2013r.
2013-03-22 14:05:47
Uchwała Nr XXIX/248/2012 w sprawie podziału Miasta Ustka na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.4311 z 14.12.2012r.
2013-03-22 13:42:06
Uchwała Nr XXIX/247/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/189/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 maja 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Ustka.

  publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.888 z 8.02.2013 r.
2013-03-22 13:31:47
Uchwała Nr XXIX/246/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LVII/382/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ustka.

  publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.626 z 28.01.2013r.
2013-01-18 11:31:08
Uchwała Nr XXIX/245/2012 w sprawie ustalenia wysokości oplaty za wpis do "Rejestru żlobków i klubów dziecięcych".

  publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz.10 z 2.01.2013r.
2013-01-18 11:16:23