Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLI/363/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaswiadczeń w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.

 opublikowana w Dz. Urz. z 2014r. poz. 261 z 23.01.2014r.
2014-07-22 10:11:18
Uchwała Nr XLI/362/2013 w sprawie zasad i trybu przynawania nagród Burmistrza Miasta Ustka dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

 opublikowana w Dz. Urz. z 2014r. poz. 265 z 23.01.2014r.
2014-07-22 09:21:31
Uchwała Nr XLI/357/2013 w sprawie m.p.z.p. "Wczasowa i okolice" w Ustce.

 opublikowana w Dz. Urz.  z 2014r. poz. 320 z 30.01.2014r.
2014-07-22 09:19:31
Uchwała Nr XLI/355/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/328/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 29 października 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 r.

 opublikowana w Dz. Urz. z 2014r. poz. 272 z 23.01.2014r.
2014-07-22 09:15:27
Uchwała Nr XLI/351/2013 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ustka na 2014 rok.

 opublikowana w Dz. Urz. z 2013r. poz. 300 z 24.01.2014r.
2014-07-22 09:08:24
Uchwała Nr XL/347/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie G.M. Ustka, których właścicielem lub zarządzającym jest G.M. Ustka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

opublikowana w Dz. Urz. z 2013r. poz. 4462 z 10.12.2013r.
2014-07-22 09:04:00
Uchwała Nr XL/346/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/253/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie G.M. Ustka.

 opublikowana w Dz. Urz. z 2013r. poz. 4461 z 10.12.2013r.
2014-07-22 08:37:52
Uchwała Nr XL/343/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/282/2012 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości częściowo zamieszkałej i częściowo niezamieszkałej oraz stawki tej opłaty.

 opublikowana w Dz.Urz. z 2013 r. poz. 4616 z 16.12.2013r.
2014-07-22 08:33:34
Uchwała Nr XL/342/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/256/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

 opublikowana Dz. Urz. z 2013r. poz. 4460 z 10.12.2013r.
2014-07-21 15:32:45
Uchwała Nr XXXIX/338/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/409/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 października 2006r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Ustce.

 opublikowana Dz. Urz. z 2013r. poz. 4017 z 19.11.2013r.
2014-07-21 15:09:00