Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIV/445/2014 w sprawie określenia wysokości rocznmej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów w 2015r.

 
2015-02-03 10:31:35
Uchwała Nr LIV/449/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/350/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokosć stawek i szczegółowoe warunki przyznawania nauczycielom....

 Opublikowano w Dz. Urz. Woj.Pom. 2014r.  poz. 4056 z 24.11.2014r.
2015-01-05 15:54:18
Uchwała NrLIV/444/2014 w sprawie opłaty uzdrowiskowej

 Opublikowana Dz. Urz.Woj.Pom. 2014r. poz. 4005 z 21.11.2014r.
2015-01-05 15:51:55
Uchwała Nr LIV/443/2014 w sprawie podatku od nieruchomości na 2015r.

 Opublikowana Dz.Urz.Woj.Pom. 2014r. poz. 3818 z 17.11.2014r.
2015-01-05 15:49:13
Uchwała Nr LIII/437/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/10 Rady Miasta Ustka z dniua 20.12.2010 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim.

 Opublikowana Dz.Urz.Woj.Pom. 2014r. poz. 3507 z 17.10.2014r.
2015-01-05 15:46:00
Uchwała Nr LIII/436/2014 w sprawie zmiany Statutu Miasta Ustka.

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom.  2014r. poz. 3506 z 17.10.2014r.
2015-01-05 15:43:53
Uchwała Nr XLIX/435/2014 w sprawie utworzenia odrebnego obwodu głosowania.

 Opublikowana w Dz. Urz. z 2014r. poz. 3383 z 13.10.2014r.
2015-01-05 15:41:12
Uchwała Nr XLIX/427/2014 w sprawie nadania nazwy rondu.

 opublikowana w Dz. Urz. z 2014r. poz. 2734 z 8.08.2014r.
2014-09-04 10:05:25
Uchwała Nr XLIX/426/2014 w sprawie zminay Uchwały Nr XXIX/248/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podzialu Miasta Ustka na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 opublikowana Dz.Urz. z 2014r. poz. 2878 z 27.08.2014r.
2014-09-04 10:02:02
Uchwała Nr XLIX/425/2014 w sprawie zasad ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, prowadzone przez Gminę Miasto Ustka.

 opublikowana w Dz. Urz. z 2014r. poz. 2733 z 8.08.2014r.
2014-09-04 09:51:45