Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011r. (z załącznikami) 

 
  

Zarządzenie Nr 0050.FN.57.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011r.

Zał. 1 - dochody budżetowe (122.7 KB)

Zał. 2 - wydatki budżetowe (213.1 KB)

Zał. 3 - przychody i rozchody (79.9 KB)

Zał. 4 - zależności i zobowiązania (74.3 KB)

Zał. 5 - zadania zlecone (76.7 KB)

Zał. 6 - umowy i porozumienia (85.5 KB)

Zał. 7 - dochody - zezw. na sprzedaż alkoholu (62.9 KB)

Zał. 8 - przeciwdziałania alkoholizmowi (70 KB)

Zał. 9 - - przeciwdziałania narkomanii (65.6 KB)

Zał.10 - udzielone dotacje (81.9 KB)

Zał.11 - inwestycje (84.8 KB)

Zał.12 - inf. o stanie mienia - ilościówka (80.3 KB)

Zał.12 - zagospodarowanie mienia (100.1 KB)

Zał.12 - zasób gminy (80.5 KB)

Zał.13 - wykonanie planu 2011 - Dom Kultury  (110.5 KB)

Zał.13 - imprezy - Dom Kultury (162.4 KB)

Zał.13 - sprawozdanie fin. Biblioteka (122.3 KB)

Zał.13 - inf. o działalności Biblioteki 2011 (88.7 KB)

Sprawozdanie opisowe za 2011 rok (314.5 KB)

 

Liczba odwiedzin : 385
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Pietrasiewicz
Czas wytworzenia: 2012-03-30 12:34:52
Czas publikacji: 2012-03-30 12:34:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak