Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012r. (z załącznikami) 

 

  

zobacz zarządzenie

Załącznik Nr 1 - dochody budżetowe

Załącznik Nr 2 - wydatki budżetowe

Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 - należności i zobowiązania

Załącznik Nr 5 - zadania zlecone

Załącznik Nr 6 - umowy i porozumienia

Załącznik Nr 7 - dochody - zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych

Załącznik Nr 8 - przeciwdziałania alkoholizmowi

Załącznik nr 9 - przeciwdziałanie narkomanii

Załącznik nr 10 - udzielone dotacji

Załącznik nr 11 - inwestycje

Załącznik Nr 12 - zakład budżetowy

Załącznik Nr 13 - Dom Kultury; Biblioteka

Załącznik nr 14 - mienie komunalne 2012

Sprawozdanie opisowe za 2012r.

 


Liczba odwiedzin : 381
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Pietrasiewicz
Czas wytworzenia: 2013-03-28 09:21:15
Czas publikacji: 2013-03-28 09:21:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak