Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013r. (z załącznikami) 

 
  

Absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2013r. (129 KB)

Zatwierdzenie sprawozdanie finansowego Gminy Miasto Ustka za 2013r. (174 KB)

Uchwała Nr 077/g129/R/II/14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2014r. (528.1 KB)

zobacz zarządzenie (62.7 KB)

Zał 1 - dochody budżetowe (124.4 KB)

Zał 2 - wydatki budżetowe (159.4 KB)

Zał 3 - przychody i rozchody (75.3 KB)

Zał 4 - zależności i zobowiązania (74.4 KB)

Zał 5 - zadania zlecone (78.1 KB)

Zał 6 - umowy i porozumienia (84.4 KB)

Zał 7 - dochody z zezw. na sprzedaż alkoholu (63.8 KB)

Zał 8 - przeciwdziałanie alkoholizmowi (70 KB)

Zał 9 -przeciwdziałanie narkomanii (65.7 KB)

Zał 10 - udzielone dotacje (82.2 KB)

Zał 11 - inwestycje (80.8 KB)

Zał 12 - zakład budżetowy (86.3 KB)

Zał 13 - Dom Kultury (95.5 KB)

Zał 13 - Dom KUltury - wykaz imprez i spotkań (267.7 KB)

Zał Nr 13 - Biblioteka (121.3 KB)

Zał Nr 13 - Biblioteka - sprawozdanie opisowe (97.6 KB)

Zał 13 - Bałtyckie Centrum Kultury (86.4 KB)

Zał 14 - Informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 (131 KB)

Zał 14 - cd. Informacji o stanie mienia - zagospodarowanie (108.4 KB)

Sprawozdanie opisowe za 2013 rok (298.4 KB)

 

Liczba odwiedzin : 528
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Książkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Pietrasiewicz
Czas wytworzenia: 2014-04-29 12:26:58
Czas publikacji: 2014-04-29 12:26:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak