Wydział Obsługi Informatycznej 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Obsługi Informatycznej
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 3/2015/I 09.01.2015 InterArena Mariusz Grabowski Umowa na świadczenie usług internetowych w dostępie radiowym 840,00 01.01.2015-
31.12.2015
2 INFO/1/2015 09.01.2015 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. Umowa na asystę techniczą i konserwację systemu SIT 5.948,28 01.01.2015-
30.06.2015
3 INFO/2/2015 09.01.2015 Comserwis Spółka Jawna D.Mierzwa&P.Koski Umowa na świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemów informatycznych 15.498,00 02.01.2015-
31.12.2015
4 INFO/3/2015 14.01.2015 Technika Service Gibała Henryk Umowa na asystę techniczną systemów w Urzędzie Stanu Cywilnego 3.690,00 01.01.2015-
31.12.2015
5 INFO/4/2015 14.01.2015 Zink Serwis Sp. zo.o. Umowa na świadczenie usług streamingowych z kamer miasta 9.600,00 01.01.2015-
31.12.2015
6  - 08.04.2015 LARSEN S.C. Tomasz Laskowski, Karolina Boratyńska Porozumienie w sprawie zasad umieszczenia i korzystania z kamery na wieży widokowej -

08.04.2015-
07.04.2018

7 MK/BR/3/2015 07.04.2015 Madkom SA Umowa na dzierżawę systemu SIDAS Broker 3.075,00 13.04.2015-
12.04.2016
8 MK/EZD/16/2015 07.04.2015 Madkom SA Umowa na modernizację i konserwację Systemu SIDAS EZD 10.031,19 13.04.2015-
12.04.2016
9 - 07.04.2015 Madkom SA Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - 13.04.2015-
12.04.2016
10 MK/BIP/22/2015 07.04.2015 Madkom SA Umowa na dzierżawę systemu SIDAS BIP 2.309,20 13.04.2015-
12.04.2016
11 INFO.5.2015 17.06.2015 LOGONET Sp. z o.o. Umowa na wykonanie dodatkowych funkcjonalności na stronie internetowej Miasta Ustka 1.107,00 17.06.2015-
30.06.2015
12 386/2015/I 12.08.2015 InterArena Mariusz Grabowski Umowa na świadczenie usług internetowych 2.388,00 14.08.2015-
13.08.2016
13 437/2015/I 23.09.2015 InterArena Mariusz Grabowski Umowa na świadczenie usług internetowych 11.988,00

01.10.2015-
30.09.2016

14 INFO.6.2015 18.11.2015 Axence Sp. z o.o. Sp. K. Umowa na aktualizację i konserwację programu Axence Nvision Professional 4.313,61

28.11.2015-
27.11.2016

15 INFO.7.2015 25.11.2015 Madkom SA Umowa na wykonanie e-usługi 997,53

25.11.2015-
15.01.2016

16 INFO.8.2015 11.12.2015 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Umowa na nadzór autorski i opiekę techniczną oprogramowania eGmina z modułem iMPA 3.690,00

01.01.2016-
31.12.2016

17 1675/RCO-KA/ SZAFIR/2015 15.12.2015 Krajowa Izba Rozliczeniowa Umowa na świadczenie usług certyfikacyjnych wydawania certyfikatów i znakowania czasem -

czas
nieokreślony

18 559/2015/I 17.12.2015 InterArena Mariusz Grabowski Umowa na świadczenie usług internetowych 840,00

01.01.2016-
31.12.2016

 

 

Liczba odwiedzin : 824
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2015-01-03 14:35:21
Czas publikacji: 2016-01-20 09:53:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak