Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 IKiOŚ/1/2015 02.01.2015 Przediębiorstwo EL-KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalski Demontaż choinek i ozdób 27 921,00 02.01.2015 - 31.01.2015
2 IKiOŚ/2/2015 22.01.2015 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Gdynia Dzierżawa pojemników 4 498,80

01.01.2015-30.06.2015

3 IKiOŚ/3/2015 22.01.2015 Przediębiorstwo EL-KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalski Konserwacja oświetlenia ulicznego i urządzeń teletechnicznych będących na majątku Gminy Miasto Ustka 70 000,00 22.01.2015-31.12.2015
4 IKiOŚ/4/2015 30. 01. 2015 Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Konserwacja, utrzymanie oraz wymiana i montaż oznakowania pionowego 182 393,01 30.01.2015 - 31.12.2015
5 IKiOŚ/5/2015 05. 02. 2015 Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o. o. Znakowanie psów i Kotów wolnobytujących po kastracji i sterylizacjina terenie miasta Ustka 10 000.00 05. 02. 2015 - 31. 12. 2015
6 IKiOŚ/6/2015 19. 02. 2015 AG LOGISTIC Projektowanie, Nadzór w Budownictwie Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulic Klonowej i Sprzymierzeńców 7 600,00 19. 02. 2015 - 15. 12. 2015
7 IKiOŚ/7/2015 03. 03. 2015 Witold Cygert Firma Usługowo - Budowlana Przebudowa ulicy Klonowej 581 499,99 03.03.2015 - 15. 06. 2015
8 IKiOŚ/8/2015 26. 02. 2015 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2015 r. 1 827 172,62 01.03.2015 - 31. 12. 2015
9 IKiOŚ/9/2015 01. 01. 2015 Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 16A" Dzierżawa pojemników 750,91 01. 03.2014 - 31. 12. 2014
10 IKiOŚ/10/2015 01. 01. 2015 Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 3,5,8" Dzierżawa Pojemników 1 264,19 01. 03.2014 - 31. 12. 2014
11 IKiOŚ/11/2015 05. 03. 2015 Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Kozłowski Odnowienie i wykonanie nowego oznakowania poziomego 29 446,20 16. 04. 2015 - 25.09. 2015
12 IKiOŚ/12/2015 05. 03. 2015 EL KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalski Serwis i konserwacja fontann 29 999,99 30. 04. 2015 - 30.10. 2015
13 IKiOŚ/13/2015 09. 03. 2015 EGIDA Sp. z o. o. Remont cząstkowynawierzchni bitumicznej

1t - 535.30

1y na zimno - 476,24

09.03. 2015 - 31.12. 2015
14 IKiOŚ/14/2015 16. 03. 2015 STRABAG Sp. z o. o. Przebudowa ulicy Sprzymierzeńców w Ustce (II etap) 1 515 364,02 16. 03. 2015 - 15. 12. 2015
15 IKiOŚ/15/2015 20. 03. 2015 EcoTech Sp. z o. o. Spółka Komandytowa Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora kanalizacji deszczowej ul. Żeglarzy w Ustce 14 760,00 20.03.2015 - 31. 08. 2015
16 IKiOŚ/16/2015 20. 03. 2015 Cities Ligting Consultants Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji sieci oświetleniowej będącej własnością Energii Oświetlenie Sp. z o. o. 9 800,00 20.03.2015 - 31.03.2015
17 IKiOŚ/17/2015 18. 03. 2015 Energa Operator S. A. Przyłączenie do sieci instalacji pryzcyanej ynajdujcej si w obiekcie stacji paliw w porcie Ustka 1 432,70 18. 03. 2015 - 18. 02.2016
18 IKiOŚ/18/2015 18. 03. 2015 Energa Operator S. A. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującym się w obiekcie żuraw portowy. 5 730,82 18. 03. 2015 - 18.11.2015
19 IKiOŚ/19/2015 18. 03. 2015 Energa Operator S. A. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującym się w obiekcie budowa basenu rybackiego. 2 865,41 18. 03. 2015 - 18.11.2015
20 IKiOŚ/20/2015 25. 03. 2015 PBH - Maziarz, Nadolna, ul. Kościelna 6, 76-270 Ustka Zakup artykułów, narzędzi, ubrań i obuwia dla pracowników z O.Z do 30 000 zł brutto 31.12.2015
21 IKiOŚ/21/2015 25. 03. 2015 Lech-Pol Teresa Dydyna Zakup kruszywa (lita skała 0-31 mm) 26 199,00 02. 04.2015-30.12.2015
22 IKiOŚ/22/2015 27. 03. 2015 Przychodnia weterynaryjna Małych Zwierżat lek. wet. Katarzyna Wysocka - Szczepanik Opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych oraz całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych na terenie Gminy Miasto Ustka 31 692,09 27.03.2015 - 31.12.2015
23 IKiOŚ/23/2015 20. 03. 2015 Energa Operator S. A. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej basen rybacki w porcie Ustka 3 964,04 20. 03. 2015 - 20.11.2015
24 IKiOŚ/24/2015 20. 03. 2015 Energa Operator S. A. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej basen rybacki w porcie Ustka 2 902,25 20. 03. 2015 - 20.11.2015
25 IKiOŚ/25/2015 20. 03. 2015 Energa Operator S. A. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej zasilanie przepompowni w porcie Ustka 743,26 20. 03. 2015 - 20.11.2015
26 IKiOŚ/26/2015 08. 04. 2015 "TERRA" Gubino, ul. Piastowska 4 Zakup wraz z dostawą konstrukcji kwiatowych - model H1200 29 472,77 do 30. 04. 2014
27 IKiOŚ/27/2015 08. 04. 2015 Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania: "Budowa południowej obwodnicy miasta Ustka" 402 333,00 08. 04. 2015 - 31. 03. 2016
28 IKiOŚ/28/2015 09. 04. 2015

PPR "Efekt"

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę łazienki, drzwi przesuwnych i aranżacji pomieszczenia części sali gimnastycznej wraz ze zmianą jej sposobu użytkowania oraz zaprojektowanie dodatkowych urządzeń zabawowych na placu zabaw, na potrzebę utworzenia 20-tu nowych miejsc dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ustce 7 380,00 09.04. 2015 - 08. 07. 2015
29 IKiOŚ/29/2015 27. 04. 2015 F.W. GULIVER Dostawa pomostów pływających 318 370,00 11. 08. 2015
30 IKiOŚ/30/2015 17. 04. 2015 A. G. LOGISTIC Opracowanie dokumentacji budowy kontenerowych baz ratowników WOPR na terenie plaż "Ustka wschód" i "Ustka Zachód" 18 000,00 01. 07. 2015
31 IKiOŚ/31/2015 17. 04. 2015 INVESTIM S. A. Dostawa 30 szt. ławek drewniano- żeliwnych 29 151,00 29. 05. 2015
32 IKiOŚ/32/2015 17. 04. 2015 INVESTIM S. A. Dostawa 100 szt. wkładów metalowych do koszy ulicznych i 15 szt. pojemników na psie odchody 14 543,52 29. 04. 2015
33 IKiOŚ/33/2015 09. 04. 2015 NAVIMOR - INVEST S. A. Koszty związane z rozwiązaniem umowy Nr IKiOŚ/226/2014 18 000,00 09.04.2015 - 16. 04. 2015
34 IKiOŚ/34/2015 24. 04. 2015 BOX PLAY. PL Zakup i dostawa przenośnych kontenerów w ilości 5-ciu sztuk wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na zaplecze socjalne na terenie Portu Ustka. 387 450,00 05. 08. 2015 - 20. 08. 2015
35 IKiOŚ/35/2015 05. 05. 2015 SPORTIS S. A. Zakup i dostawa łodzi inspekcyjnej typu RIB, przyczepy podłodziowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb Portu Morskiego w Ustce 129 150,00 05. 05. 2015 - 15. 06. 2015
36 IKiOŚ/36/2015 17. 04. 2015 INVESTIM S. A. Dostawa wraz z montażem 50 szt. daszków na pojemniki betonowe 15 375,00 do 29. 04. 2015
37 IKiOŚ/37/2015 28. 04. 2015 AM TRANS PROGRES Sp. z o. o. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie aktualizacji programu usuwania azbestu 13 407,00 28. 04. 2015 - 30. 09. 2015
38 IKiOŚ/38/2015 30. 04. 2015 HAKO POLSKA Sp. z o. o. Zakup i dostawa pojazdu wielofunkcyjnego z narzędziami na potrzeby Portu Morskiego w Ustce 579 330,00 30. 04. 2015 - 15. 08. 2015
39 IKiOŚ/39/2015 15. 05. 2015 AGBAST Jacek Korzyński Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji gimnazjum i żłobka 27 675,00 140 dni od podpisania umowy
40 IKiOŚ/40/2015 22. 05. 2015 Trafic Sp. z o. o. Wynajem podnośnika samochodowego 22 000,00 do 31. 12. 2015
41 IKiOŚ/41/2015 22. 25. 2015 Zenon Piwko Z. U. P. "SKWER" Wynajem koparko-ładowarki 59 000,00 do 31. 12. 2015
42 IKIOŚ/42/2015 22. 25. 2015 Zenon Piwko Z. U. P. "SKWER" Wynajem ciągnika z przyczepą 59 000,00 do 31. 12. 2015
43 IKiOŚ/43/2015 29. 05. 2015 Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o. o. Prowadzenie obsługi kładki portowej w porcie Ustka 600 000,00 01. 06. 2015 - 01. 06. 2018
44 IKiOŚ/44/2015 03. 06. 2015 Salon Meblowy RETRO Dostawa wraz z montażem mebli do bazy WOPR 10 943,99 do 15. 06. 2015
45 IKiOŚ/45/2015 10. 06. 2015
Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o. o.
Prowadzenie obsługi łodzi inspekcyjnej oraz przyczepy podłodziowej - 10. 06. 2015 - 10. 06. 2021
46 IKiOŚ/46/2015 03. 06. 2015 EURO-KONSULT Sp. z o. o. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Ustka 30 750,00 03. 06. 2015 - 18. 12. 2015
47 IKiOŚ/47/2015 15. 06. 2015 Zakład Usług Transportowo Asenizacyjnych Czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2015 r. 60 167,12 15. 06. 2015 - 31. 12. 2015
48  IKiOŚ/48/2015 16. 06. 2015 BSP Service Sp. z o. o. Monitoring w Porcie Ustka  879 713,06 20. 07. 2015 - 08. 08. 2015
49 IKiOŚ/49/2015 17. 06. 2015 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Utrzymanie czystości plaż 45 000,00 do 31. 08. 2015
50 IKiOŚ/5-/2015 17. 06. 2015 Zakład Robót Drogowych FRAGES Równanie dróg gruntowych 24 600,00 do 31. 12. 2015
51 IKiOŚ/51/2015 02. 07. 2015 KRĘŻEL Sp. z o. o. Postawa z montażem 2 szt. wież ratowniczych 49 815,00 do 15. 07. 2015
52 IKiOŚ/52/2015   STRABAG Sp. z o. o. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej   do 30 . 11. 2015
53 RPI-IV/7134/21/2015 22. 06. 2015 Powiat Słupski Dotacja celowa - przebudowa skrzyżowania ul. Wróblewskiego i ul. Grunwaldzkiej 125 000,00 22. 06. 2015 - 30. 08. 2015
54 IKiOŚ/54/2015 03. 08. 2015 O-Projekt Dokumentacja budowlana ul. Jagiellońskiej w Ustce 30 000,00 do 25. 09. 2015
55 IKiOŚ/55/2015 18. 08. 2015 Development Sp. z o. o. Nadzór - ul. Wczasowa 14 976,00 do 30. 11. 2015
56 498/2015/D/81 09. 07. 2015 ENERGA OPERATOR S. A. Świadczenie usług dystrybucji energii - Sprzymierzeńców - dz. Nr 201    
57 IKiOŚ/57/2015 19. 08. 2015 ELDOR Sp. z o. o. Dostawa mebli wraz z wyposażeniem do kontenerów w Porcie Ustka 14 602,04 19. 08. 2015 - 15. 09. 2015
58 IKiOŚ/58/2015 25. 08. 2015 PRALMA Sp. z o. o. Dostawa pralnico - wirówki z wrzutnikami na monety do kontenerów w Porcie Ustka  9 729,30 25. 08. 2015 - 15. 09. 2015
59 IKiOŚ/59/2015 04. 09. 2015 MASTAL P. P. Dostawa żurawia samojezdnego wraz z wyposażeniem  929 500,00 04. 09. 2015 - 16. 09. 2015
60 IKiOŚ/60/2015 08. 09. 2015 Ogrody S. C. Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Ustka w 2015 r.  112 730,40 do 15. 12. 2015 
61 IKiOŚ/61/2015 09. 09. 2015 Zarząd Portu Morskiego Sp. z o. o. Nieodpłatne prowadzenie obsługi pojazdu wielofunkcyjnego  - 09. 09. 2015 - 09. 09. 2021
62 IKiOŚ/62/2015   EL-KO  Budowa elementów małej architektury na terenie Portu Ustka  109 470,00 do 25. 09. 2015
63 IKiOŚ/63/2015   EL-KO Dostawa elementów małej architektury do Portu Ustka  53 997,00 do 28. 09. 2015
64 IKiOŚ.64/2015   ELSIK Sp. z o. o. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 1  225 199,99 do 26. 10. 2015
65 IKiOŚ/65/2015     Projekt zamienny - Przebudowa ul. Wczasowej w Ustce  23 370,00  
66 IKiOŚ/66/2015   FURGES Sp. z o. o.      
67 IKiOŚ/67/2015 09. 10. 2015   Nadzór inwestorski - budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 1  2 952,00 28. 09. 2015 - 26. 10. 2015
68 IKiOŚ/68/2015 19. 10. 2015 EcoTech Sp. z o. o. Sp. K. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Marynarki Polskiej  7 380,00 do 14. 12. 2015
69 IKiOŚ/69/2015   Małe Formy Budowlane Dostawa wiaty przystankowej 15 990,00 do 26. 11. 2015
70 IKiOŚ/70/2015     Archeolog - Basen rybacki    
71 IKiOŚ/71/2015     Archeolog - Ciągi komunikacyjne w porcie    
72 IKiOŚ/72/2015 22. 10. 2015 Zarząd Portu Morskiego Sp. z o. o. Nieodpłatne prowadzenie obsługi żurawia samojezdnego - 22. 10. 2015 - 31. 10. 2015
73 IKiOŚ/73/2015 05. 11. 2015 ZUTA Z. Purowski Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka 10 199,84 05. 11. 2015 - 30. 11. 2015
74 IKiOŚ/74/2015   Profil Studio Projektowe S. C. Opracowanie PFU z koncepcją "Przywrócenie walorów historycznych terenu Starej Osady Rybackiej" 60 000,00 do 04. 12. 2015
75 IKiOŚ/75/2015   EL-KO Montaż choinek i iluminacji świetlnych 57 536,20 01. 02. 2015
76 IKiOŚ/76/2016 17.11.2015 PRID KRĘŻEL Instytut badawczy Dróg i Mostów 29 520,00 18. 12. 2015
77 IKiOŚ/77/2015 24. 11. 2015 PRID KRĘŻEL Budowa - remont ul. Sportowej   21. 12. 2015
78 IKiOŚ/78/2015 27. 11. 2015 PRID KRĘŻEL Remont drogi gminnej 79 870,30 21. 12. 2015
79 IKiOŚ/79/2015 04. 12. 2015 FURGES Sp. z o. o. Aktualizacja dot. przebudowy ul. Wczasowej 23 370,00 06. 06. 2015 - 11. 06. 2015
80 IKiOŚ/80/2015   Miasto Słupsk Przekazanie GMU pomocy finansowej na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu 50 000,00 31. 12. 2015
81 IKiOŚ/81/2015 30. 11. 2015 Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. Usprawnienie sieci oraz zaopatrzenie w wodę nieruchomości na Uroczysku 46 916,40  
82 IKiOŚ/82/2015 04. 12. 2015 EL-KO Montaż iluminacji oraz ich demontaż 44 280,00 do 01. 02. 2015
83 IKiOŚ/83/2015 08. 12. 2015 DEKOR LIGHT Dostawa nowych elementów iluminacji świetlnych 49 815,00 do 07. 12. 2015
84 IKiOŚ/84/2015 09. 12.2015 SM KORAB Dzierżawa pojemników 191,88 01. 11. 2015 - 30. 11. 2015
85 IKiOŚ/85/2015 11. 12. 2015 SOLIDBUD Roboty budowlane związane z rozbiórką budynków 18 900,00  
86 IKiOŚ/86/2016 14. 12. 2015 OTOZ ANIMALS Przejęcie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu GMU 40 000,00 01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
             
             
 

Liczba odwiedzin : 1081
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Jakub Maślanek
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Meller-Kubica
Czas wytworzenia: 2015-01-03 14:32:50
Czas publikacji: 2015-12-15 12:20:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak